Rà soát quy hoạch phát triển kt-xh tỉnh đIỆn biêN ĐẾn năM 2020, TẦm nhìN 2030 Mục lục


Phụ lục 2. Dự báo dân số tỉnh Điện Biên đến năm 2030tải về 1.57 Mb.
trang17/19
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích1.57 Mb.
#4144
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Phụ lục 2.

Dự báo dân số tỉnh Điện Biên đến năm 2030

(PA trung bình, Tổng cục thống kê)


Đơn vị: 1000 người

Nhóm tuổi

2015

2020

2025

2030

CHUNG

532211

572650

607503

641373

0-4

49437

54726

51668

51461

05-09

61440

50328

52786

51740

10-14

57497

60352

50656

52356

15-19

55459

57156

59912

50392

20-24

54986

54854

56582

59378

25-29

51908

54301

54287

56048

30-34

43157

51237

53684

53732

35-39

35182

42537

50581

53057

40-44

20982

34573

41868

49843

45-49

25648

28425

33857

41057

50-54

23388

24848

27597

32925

55-59

16281

22342

23821

26503

60-64

9369

15216

20958

22425

65-69

6513

8442

13758

18964

70-74

4799

5392

7149

11863

75-79

3320

3821

4342

5208

80+

4745

4100

3997

4421

Dân số trong độ tuối lao động, đơn vị: người2015

2020

2025

2030

Tổng số

318720

358828

389777

409362

Nam

159432

208383

214766

226577

Nữ

159288

150445

175011

182785

% dân số trong độ tuối lao động so với tổng số dân
Tổng số

59,9

62,7

64,2

63,8

Nam

30,0

36,4

35,4

35,3

Nữ

29,9

26,3

28,8

28,5

Nguồn: Tổng cục thống kêtải về 1.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương