Rà soát quy hoạch phát triển kt-xh tỉnh đIỆn biêN ĐẾn năM 2020, TẦm nhìN 2030 Mục lục


Giải pháp về tăng cường hợp tác liên tỉnh, liên vùng và mở rộng thị trường với bên ngoàitải về 1.57 Mb.
trang15/19
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích1.57 Mb.
#4144
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

5. Giải pháp về tăng cường hợp tác liên tỉnh, liên vùng và mở rộng thị trường với bên ngoài

5.1. Tăng cường hợp tác liên tỉnh:


Tỉnh Điện Biên cần phối hợp với các Bộ ngành Trung ương từ khâu nghiên cứu, hình thành dự án, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ. Để thực hiện những hợp tác và phối hợp trên, tỉnh cần tiến hành xây dựng chương trình hợp tác cụ thể trong từng giai đoạn phát triển. Trong đó xác định mục tiêu, nội dung phối hợp, hình thức phối hợp và có tổ chức giám sát thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh với các tỉnh, ngành ở Trung ương.

Sự phối hợp giữa các ngành trong tỉnh, giữa tỉnh và các tỉnh khác trong vùng Tây Bắc và vùng Thủ đô trong thời gian tới nhằm tránh được đầu tư tràn lan, chồng chéo, trùng lặp, xác lập sự cân đối giữa cung và cầu, nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo môi trường sinh thái và tái định cư là giải pháp cần thiết trong thực hiện quy hoạch thời gian tới,...


5.2. Đối với thị trường nội tỉnh:


Tăng cường hoạt động thương mại tại TP Điện Biên, Thị xã Mường Lay và các đô thị thị trấn khác trong tỉnh, hướng mạnh hơn nữa về thị trường nông thôn để đẩy mạnh thị trường, xây dựng hệ thống chợ nông thôn. Tăng cường liên doanh liên kết với mạng lưới thương nghiệp của các thành phần kinh tế nhằm đảm bảo cung ứng hàng hoá và dịch vụ kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Đặc biệt, sản phẩm gạo đã được xây dựng chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”; trong đó gạo Bắc thơm số 7 đã trở thành sản phẩm hàng hóa được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, đem lại giá trị kinh tế gần gấp đôi so với một số loại gạo thông thường khác.

5.3. Đối với thị trường ngoài nước


- Cần đặt mối quan hệ với các Tham tán thương mại tại Đại sứ quán nước ta tại các nước để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu thị trường nước ngoài, giới thiệu sản phẩm, liên doanh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các công ty nước ngoài, nhất là các sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp như chè Shan, cà phế, cao su…

- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tìm thị trường mới. Thành lập văn phòng đại diện của tỉnh tại các TP lớn thuộc địa bàn KTTĐ cả nước và một số nước có quan hệ ngoại thương để nghiên cứu và thông tin thị trường trong và ngoài nước, làm đầu mối giao dịch thương mại cho các doanh nghiệp.


6. Tổ chức triển khai thực hiện


Sau khi đề án Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Điện Biên thời kỳ đến năm 2020 được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần công khai hóa quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, tuyên truyền, quảng bá, thu hút sự chú ý của toàn dân, của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để huy động tham gia thực hiện quy hoạch. Đồng thời thường xuyên nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho các Ban ngành có liên quan trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch với các nội dung cụ thể sau:

6.1. Xây dựng cơ chế để thực hiện quy hoạch


- Xây dựng cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực: giành đầu tư đặc biệt về ngân sách, các nguồn tài chính, các phương tiện vật chất kỹ thuật... tạo điều kiện cho tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc, tương xứng là một tỉnh địa đầu của tuyến biên giới phía Bắc.

- Phân công, phân cấp cho phép các ban ngành và các huyện thị trong tỉnh được thực hiện một số chức năng quyền hạn ưu tiên về thu hút vốn, về quản lý dân cư, xây dựng cơ bản, nhà đất, các công trình phúc lợi, các công trình văn hoá, nghệ thuật... trên địa bàn.

- Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư rộng rãi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để giới thiệu những ngành, lĩnh vực, khu vực, những công trình, dự án ưu tiên và các chính sách ưu tiên...nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng quy chế quan hệ giữa tỉnh với Trung ương, với các tỉnh lân cận và giữa các huyện thị trong tỉnh để tăng cường phối hợp, mở rộng các hình thức liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện quy hoạch.

- Hàng năm, UBND tỉnh chủ trì mời các Bộ, ngành có liên quan ở Trung ương kiểm điểm đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.

6.2. Tuyên truyền rộng rãi về quy hoạch tổng thể; xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.


- Thực hiện công khai hoá rà soát quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuyên truyền, thu hút sự chú ý của nhân dân và mở rộng sự hiểu biết về công tác quy hoạch trong cán bộ viên chức, trong dân cư, trong giới kinh doanh và các nhà đầu tư để thực hiện quy hoạch.

- Khẩn trương triển khai xây dựng và nâng cao chất lượng các quy hoạch chi tiết như quy hoạch phát triển cho các ngành quan trọng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch mặt bằng các khu công nghiệp, khu du lịch, quy hoạch hệ thống đô thị và các khu dân cư tập trung...

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá và rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

- Xây dựng chương trình hành động theo định hướng phát triển các ngành kinh tế, các ngành thuộc lĩnh vực xã hội.


6.3. Phân công thực hiện


- Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh, các bộ ngành, phối hợp điều hành thực hiện quy hoạch. Trong đó trọng tâm là đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình dự án theo thứ tự ưu tiên. Hàng năm, 5 năm sơ kết báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề không còn phù hợp với tình hình thực tế để rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch kịp thời trình các cấp lãnh đạo xem xét phê duyệt để tiếp tục thực hiện.

- Là cơ quan thường trực, trực tiếp tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch.

- Hướng dẫn các Ban ngành và các huyện thị trong tỉnh triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện quy hoạch.

- Làm đầu mối giúp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính đảm bảo nguồn vốn cho phát triển.

- Chủ trì, phối hợp với các Ban ngành và các huyện, thị trong tỉnh xây dung các cơ chế chính sách và những giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển trong quy hoạch.

Các sở ngành khác. Chủ trì phối hợp với các ngành và UBND các huyện thị, rà soát, xây dựng chương trình hành động của ngành; quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu, các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực; quy hoạch phát triển các vùng kinh tế cửa khẩu... gắn với quy hoạch tổng thể. Xây dựng và quản lý việc thực hiện các dự án phát triển cụ thể của ngành theo chức năng.

Sở Nội vụ. Xây dựng ban hành chính sách thu hút cán bộ, chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức. Phối hợp với sở Lao động trong tuyển dụng, bố trí tăng cường công chức xuống cơ sở làm công tác xoá đói, giảm nghèo.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc quân khu II và huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn; chủ trì xây dựng quy hoạch khu căn cứ hậu phương, các căn cứ và trận địa chiến đấu trong khu vực phòng thủ của tỉnh; tham gia trong việc xây dựng các dự án quy hoạch, các chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng. Chủ trì xây dựng và quản lý thực hiện đề án quy hoạch xắp xếp lại các đồn trạm biên phòng, kế hoạch tăng cường năng lực quản lý biên giới của lực lượng biên phòng tập trung vào các lĩnh vực;

- Bổ sung xây dựng lực lượng.

- Kiên cố hoá các đồn trạm biên phòng;

- Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới;

- Tham gia chỉ đạo phát triển KT-XH ở địa bàn quản lý.
Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch chương trình phối hợp trao đổi nghiệp vụ với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chú trọng phòng chống tội phạm buôn bán ma tuý trên biên giới Việt Lào, buôn bán phụ nữ trên tuyến biên giới Việt - Trung.

- Xây dựng chương trình hành động về đẩy mạnh công tác truy quét tội phạm hình sự, kế hoạch triệt phá các tụ điểm phức tạp về an ninh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội trong công tác quản lý các đối tượng nghiện hút, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý.

Các huyện, thị trong tỉnh. Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH trên địa bàn (huyện, thị xã, TP).tải về 1.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương