QuyếT ĐỊnh v/v ban hành Quy định về sử dụng điện, nước tiết kiệmtải về 31.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2017
Kích31.2 Kb.
#6131

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CẦN THƠ

Số : /QĐ-ĐHYDCT Cần Thơ, ngày tháng 3 năm 201QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định về sử dụng điện, nước tiết kiệm
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12, đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2011;

Căn cứ chỉ thị 171/2011/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và công văn 913/BYT-VPB1 ngày 24/02/2011 của Bộ Y tế về việc triển khai chỉ thị 171/2011/CT-TTg;

Căn cứ Nghị định 54/NĐ-CP ngày 08/6/2015 quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;

Căn cứ vào tình hình sử dụng điện, nước của trường trong thời gian qua;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị Thiết bị,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về sử dụng điện, nước tiết kiệm trong trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Điều 2: Quyết định này thay cho Quyết định số 189/QĐ-ĐHYDCT ngày 25/3/2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các đơn vị thuộc trường, cán bộ viên chức và sinh viên căn cứ Quyết định thi hành.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu: P.HCTH.

HIỆU TRƯỞNG


BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CẦN THƠ
DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN, NƯỚC TIẾT KIỆM

(Đề nghị các đơn vị xem và góp ý. Những ý kiến đóng góp vui lòng gửi về phòng Quản trị Thiết bị, địa chỉ email lhphuoc@ctump.edu.vn. Thời gian : từ nay đến hết ngày 17/3/2017. Xin cám ơn).
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /QĐ.ĐHYDCT ngày tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ)
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Tiết kiệm điện nước là giảm bớt hao phí và có thể sử dụng thấp hơn mức định mức tiêu chuẩn nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định.

2- Lãng phí là việc quản lý sử dụng điện nước không hiệu quả, không đạt được mục tiêu đã đinh, sử dụng vượt định mức tiêu chuẩn cho phép.

3- Điện năng, nước của trường được sử dụng vào mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ hoạt động của Bệnh viện và các hoạt động của trường. Tiết kiệm điện nước là trách nhiệm chung của mọi người trong toàn trường.

4- Khi các đơn vị, cá nhân phát hiện có sự cố về điện, nước phải có trách nhiệm báo cáo ngay với thủ trưởng đơn vị và phòng Quản trị Thiết bị để có phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1- Khu vực văn phòng

1.1. Chú ý tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và khi hết giờ làm việc, tắt hẳn nguồn điện khi không còn sử dụng các thiết bị điện như: máy tính, máy in, máy photocopy.

- Khi ra khỏi phòng quá 15 phút phải tắt đèn, quạt điện.

- Khi hết giờ làm việc các phòng phải tắt hết các thiết bị điện và ngắt cầu dao (hay attomat) đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp điện.

1.2. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết và đặt chế độ làm mát từ 27 độ C trở lên. Tắt máy điều hòa trước khi nghỉ làm việc ít nhất 30 phút hoặc trong phòng không có người làm việc. Dùng quạt thay thế cho điều hòa khi thời tiết không quá nóng.

1.3 - Các đơn vị cá nhân do yêu cầu công tác phải làm việc ngoài giờ có sử dụng điện, nước phải có kế hoạch trước hoặc được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị.2- Khu vực Hội trường, giảng đường

2. 1. Tận dụng ánh sáng và nguồn gió tự nhiên, chỉ mở đèn khi thiếu ánh sáng và mở quạt hay máy lạnh khi thời tiết nóng, có đông người tập trung học tập.

2.2. Tổ Giảng đường có trách nhiệm:

- Mở cửa các Hội trường, giảng đường cho sinh viên vào lớp trước giờ học 30 phút và đóng cửa sau khi kết thúc giờ học 30 phút.

- Kiểm tra, vận hành các máy vi tính, máy chiếu, âm thanh khi cần thiết.

- Bảo quản, kiểm tra và báo cho phòng Quản trị Thiết bị biết để sửa chữa những hư hỏng thuộc các hệ thống đèn, quạt, âm thanh, máy chiếu tại các giảng đường, Hội trường.3- Khu vực các phòng thí nghiệm, thực hành

3.1- Thực hiện các quy định như ở khối văn phòng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi sử dụng điện.

3.2- Tắt tất cả các vòi nước khi kết thúc buổi làm việc.

3.3- Chỉ vận hành các thiết bị, máy móc khi có nhiệm vụ. Khi không sử dụng phải tắt máy và các thiết bị hỗ trợ khác.4- Khu vực hành lang và các nhà vệ sinh công cộng

4.1 - Nên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn compact, đèn huỳnh quang T8, T5 và các thiết bị được dán mác tiết kiệm năng lượng.

4-2 Tận dụng ánh sáng tự nhiên, chỉ sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng hợp lý, giảm ít nhất 50% số điện năng dùng cho điện chiếu sáng chung ở hành lang, vườn, hàng rào, chỉ bật đèn chiếu sáng bảo vệ tại các vị trí thực sự cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 – Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt quy định này đến toàn thế viên chức của đơn vị mình, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện.

2 - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện, nước tại đơn vị mình. Lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua và hiệu quả công tác của tập thể, cá nhân.

3 - Phòng Quản trị Thiết bị có trách nhiệm phối hợp với kiểm tra,  theo dõi tình hình sử dụng điện, nước, tổng hợp báo cáo và nhắc nhở đối với các đơn vị chưa chấp hành tốt quy định này trong giao ban tháng.

4 - Các đơn vị, cá nhân có sáng kiến, thành tích trọng việc thực hành tiết kiệm điện, nước sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định.

5 - Các đơn vị, cá nhân nào vi phạm quy định này để gây lãng phí hoặc mất an toàn hoặc thất thoát trong việc sử dụng điện, nước sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bồi thường thiệt hại nếu có./.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                     

tải về 31.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương