QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăNtải về 183 Kb.
trang1/64
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích183 Kb.
#77300
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2007/QĐ-TTG NGAY 5/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn làm căn cứ thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo nhằm cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng khác trong cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

                                                                                                       THỦ TƯỚNG


Каталог: QTIUpload -> VanBan2
VanBan2 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBan2 -> Ubnd tỉnh quảng nam ban dân tộc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBan2 -> Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong huyện và trả lời chất vấn
VanBan2 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện quế SƠN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBan2 -> Huyện núi thành số: 160/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBan2 -> ĐẢng bộ huyện quế SƠN ĐẢng cộng sản việt nam
VanBan2 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện quế SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VanBan2 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện quế SƠN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBan2 -> Ủy ban nhân dân huyện núi thành số: 48/tb-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 183 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương