Quockhanhgl: Kính đảnh lễ Sư! GiotMuaCuoiMuatải về 255.61 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu05.03.2019
Kích255.61 Kb.
  1   2   3   4

VIETTHERAVADA

www.vietheravada.net

https://www.facebook.com/SuToaiKhanh
ammay a lancé sa webcam View ammay

GiotMuaCuoiMua: KÍNH LỄ CHƯ TÔN ĐỨC

quockhanhgl: Kính đảnh lễ Sư!

GiotMuaCuoiMua: THÂN CHÀO QUÝ VỊ

AI MINH: Kính đảnh lễ Chư tôn Đức

Suriya_11: da nghe

phuong anh 1314: kinh danh le su

tam uy: da con nghe ro

GiotMuaCuoiMua: DẠ NGHE RÕ

HoaNguyet-8: Con kinh danh le SU va Chu Ton Duc k/C quy thien huu

phuong anh 1314:

TheTruth 001: kính đảnh lễ sư ������

AI MINH: Dạ nghe rõ

phuong anh 1314: da ro

DuongTieu: nghe ro su

ThuyN976: da

MyMyB1:

Upasika: kính đảnh lễ Sư

Suriya_11:

GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 31/07/2018 -TĂNG CHI KINH-ANGUTTARA NIKAYA-Chương Bốn-Phẩm (13) 3. Bhayavaggo (Sợ Hãi) (IX) (129) Vi Diệu (3) 9. Ānandaacchariyasuttaṃ

nguoithadieu: dạ cảm ơn sư

TheTruth 001: dạ nghe rõ

AI MINH: con kính đảnh lễ Sư

tuyetmai_7: Dạ con xin kính chào Sư

duykhoahuynh: da kinh danh le su

qui_nguyen: (IX) (129) Vi Diệu (3) 1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, nếu chúng Tỷ-kheo đi đến yết kiến Ananda, hội chúng ấy hoan hỷ được yết kiến Ananda. Ở đây, nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng. Chúng Tỷ-kheo không được vui vẻ, này các Tỷ-kheo, nếu Ananda giữ im lặng.

nguoithadieu:

ammay: xin xem doan cuoi kinh dai bat nb, truong bo

GiotMuaCuoiMua: hứ Ba 31/07/2018 -TĂNG CHI KINH-ANGUTTARA NIKAYA-Chương Bốn-Phẩm (13) 3. Bhayavaggo (Sợ Hãi) (IX) (129) Vi Diệu (3) 9. Ānandaacchariyasuttaṃ

AI MINH: Dạ nghe rõ

GiotMuaCuoiMua: Cattārome, bhikkhave, acchariyā abbhutā dhammā ānande. Katame cattāro? Sace, bhikkhave, bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti. Tatra ce ānando dhammaṃ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti. Atittāva, bhikkhave, bhikkhuparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati

GiotMuaCuoiMua: ‘‘Sace, bhikkhave, bhikkhuniparisā ānandaṃ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti. Tattha ce ānando dhammaṃ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti. Atittāva, bhikkhave, bhikkhuniparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati

GiotMuaCuoiMua: ‘‘Sace, bhikkhave, upāsakaparisā ānandaṃ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti. Tatra ce ānando dhammaṃ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti. Atittāva, bhikkhave, upāsakaparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati

GiotMuaCuoiMua: ‘‘Sace, bhikkhave, upāsikāparisā ānandaṃ dassanāya upasaṅkamati, dassanenapi sā attamanā hoti. Tatra ce ānando dhammaṃ bhāsati, bhāsitenapi sā attamanā hoti. Atittāva, bhikkhave, upāsikāparisā hoti, atha ānando tuṇhī bhavati. Ime kho, bhikkhave, cattāro acchariyā abbhutā dhammā ānande’’ti

ammay: tu chung doi voi ngai ananda ho co 3 dieu ky dieu, nen kinh ke co 4

GiotMuaCuoiMua: 9. Ānandaacchariyasuttavaṇṇanā 129. Navame bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāyāti ye bhagavantaṃ passitukāmā theraṃ upasaṅkamanti, ye vā ‘‘āyasmā kirānando samantapāsādiko abhirūpo dassanīyo bahussuto saṅghasobhano’’ti therassa guṇe sutvā āgacchanti, te sandhāya ‘‘bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāya upasaṅkamatī’’ti vuttaṃ. Esa nayo sabbattha. Attamanāti ‘‘savanena no dassanaṃ sametī’’ti sakamanā tuṭṭhacittā.

ammay: 1, cac tk rat hoan hy khi gap mat ngai

chamhuyen: Kính đảnh lễ sư!

Luanminhphong a lancé sa webcam View Luanminhphong

AI MINH: Dạ nghe rõ

ammay: 2, hoan hy khi nghe ngai noi phap

GiotMuaCuoiMua: Dhammanti ‘‘kacci, āvuso, khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kacci yonisomanasikārakammaṃ karotha, ācariyupajjhāyavattaṃ pūrethā’’ti evarūpaṃ paṭisanthāradhammaṃ. Tattha bhikkhunīsu ‘‘kacci, bhaginiyo, aṭṭha garudhamme samādāya vattathā’’ti idampi nānākaraṇaṃ hoti.

Luanminhphong: da nghe rõ.

GiotMuaCuoiMua: Upāsakesu ‘‘svāgataṃ, upāsaka, na te kiñci sīsaṃ vā aṅgaṃ vā rujjati, arogā te puttabhātaro’’ti na evaṃ paṭisanthāraṃ karoti, evaṃ pana karoti - ‘‘kathaṃ, upāsakā, tīṇi saraṇāni pañca sīlāni rakkhatha, māsassa aṭṭha uposathe karotha, mātāpitūnaṃ upaṭṭhānavattaṃ pūretha, dhammikasamaṇabrāhmaṇe paṭijaggathā’’ti. Upāsikāsupi eseva nayo

ammay: 3, khi ngai im lang thi ho tiec nuoi, khat khao

Suriya_11:

ammay: tu chung gom tk, tk ni, thien nam, tin nu

quockhanhgl: Nói đến 4 điều đặc biệt của ngài A Nan: Tứ chúng đối với Ngài A Nan họ có 3 điều kỳ diệu nên Kinh kể có 4: 1/Các Tỳ kheo rất là hoan hỉ khi gặp mặt ngài 2/ Hoan hỉ khi nghe ngài nói pháp 3/ Khi ngài im lặng thì họ tiếc nuối khát khaoTứ chúng gồm có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ

Kieu Huong_2: Con kính đãnh lễ Chư Tôn Đức .

ammay: khi gap moi hoi chung ngai ananda co mot cach tiep xuc khac nhau

AI MINH: Dạ nghe rõ

quockhanhgl: Vì khi gặp mỗi hội chúng ngài A Nan có 1 cách tiếp xúc khác nhau

quockhanhgl: thảo mai, đãi bôi

quockhanhgl: đãi buôi

phuong anh 1314: da

ammay: bac tri trong Phat phap phai tuy thuc khach, tuy khau vi moi nguoi ma dai an khac nhau

phuong anh 1314:

AI MINH: Dạ kịp

quockhanhgl: Bậc trí trong Phật pháp phải là tùy đối tượng, tùy thực khách, tùy khẩu vị mỗi người mà đãi ăn khác nhau

Nho Tui 0: hihi

phuong anh 1314:

GiotMuaCuoiMua: Nói đến 4 điều đặc biệt của ngài A Nan: Tứ chúng đối với Ngài A Nan họ có 3 điều kỳ diệu nên Kinh kể có 4: 1/Các Tỳ kheo rất là hoan hỉ khi gặp mặt ngài 2/ Hoan hỉ khi nghe ngài nói pháp 3/ Khi ngài im lặng thì họ tiếc nuối khát khao Tứ chúng gồm có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ.Vì khi gặp mỗi hội chúng ngài A Nan có 1 cách tiếp xúc khác nhau

AI MINH: Dạ nghe rõ

Nho Tui 0:

Terasa: 129. Navame bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāyāti ye bhagavantaṃ passitukāmā theraṃ upasaṅkamanti, ye vā ‘‘āyasmā kirānando samantapāsādiko abhirūpo dassanīyo bahussuto saṅghasobhano’’ti therassa guṇe sutvā āgacchanti, te sandhāya ‘‘bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāya upasaṅkamatī’’ti vuttaṃ. Esa nayo sabbattha. Attamanāti ‘‘savanena no dassanaṃ sametī’’ti sakamanā tuṭṭhacittā. Dhammanti ‘‘kacci, āvuso, khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kacci yonisomanasikārakammaṃ karotha, ācariyupajjhāyavattaṃ pūrethā’’ti evarūpaṃ paṭisanthāradhammaṃ. Tattha bhikkhunīsu ‘‘kacci, bhaginiyo, aṭṭha garudhamme samādāya vattathā’’ti idampi nānākaraṇaṃ hoti.

GiotMuaCuoiMua: 9. Ānandaacchariyasuttavaṇṇanā 129. Navame bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāyāti ye bhagavantaṃ passitukāmā theraṃ upasaṅkamanti, ye vā ‘‘āyasmā kirānando samantapāsādiko abhirūpo dassanīyo bahussuto saṅghasobhano’’ti therassa guṇe sutvā āgacchanti, te sandhāya ‘‘bhikkhuparisā ānandaṃ dassanāya upasaṅkamatī’’ti vuttaṃ. Esa nayo sabbattha. Attamanāti ‘‘savanena no dassanaṃ sametī’’ti sakamanā tuṭṭhacittā.

phuong anh 1314:

GiotMuaCuoiMua: Dhammanti ‘‘kacci, āvuso, khamanīyaṃ, kacci yāpanīyaṃ, kacci yonisomanasikārakammaṃ karotha, ācariyupajjhāyavattaṃ pūrethā’’ti evarūpaṃ paṭisanthāradhammaṃ. Tattha bhikkhunīsu ‘‘kacci, bhaginiyo, aṭṭha garudhamme samādāya vattathā’’ti idampi nānākaraṇaṃ hoti

quockhanhgl: Bậc trí trong Phật pháp phải là tùy đối tượng, tùy thực khách, tùy khẩu vị mỗi người mà đãi ăn khác nhau, đãi bao nhiêu, đãi kiểu gì

GiotMuaCuoiMua: Upāsakesu ‘‘svāgataṃ, upāsaka, na te kiñci sīsaṃ vā aṅgaṃ vā rujjati, arogā te puttabhātaro’’ti na evaṃ paṭisanthāraṃ karoti, evaṃ pana karoti - ‘‘kathaṃ, upāsakā, tīṇi saraṇāni pañca sīlāni rakkhatha, māsassa aṭṭha uposathe karotha, mātāpitūnaṃ upaṭṭhānavattaṃ pūretha, dhammikasamaṇabrāhmaṇe paṭijaggathā’’ti. Upāsikāsupi eseva nayo

Nho Tui 0:

Suriya_11:

AI MINH: Tùy khẩu vị của thực khách mà ta đãi họ món gì? đãi bao nhiêu?--> Tùy mỗi đối tượng mà Ngài hỏi hay nói khác nhau (từ bi+ trí tuệ)

phuong anh 1314:

ammay: chinh tu bi tri tue da lam nen su hut kho tin va kho cuong o ngai ananda

metta_vinnu: Chính Từ Bi Trí Tuệ đã làm nên sức hút khó tin và khó cưỡng ở Ngài Ananda

AI MINH: Dạ nghe rõ

phuong anh 1314: da

ammay: do bi man ma nghi den loi ich cua nguoi

metta_vinnu: Do bi mẫn mà nghĩ đến lợi ích của người

ammay: do tri tue ma biet lam sao de ke kia duoc loi ich

metta_vinnu: do trí tuệ mà biết làm sao để kẻ kia được lợi ích

ammay: do tu bi moi co y dai an

ammay: do tri tue ta moi dai dung mon

Nho Tui 0:

metta_vinnu: Do Từ bi mới có ý đãi ăn, do có trí tuệ mới đãi đúng món

quockhanhgl: Bậc trí trong Phật pháp phải là tùy đối tượng, tùy thực khách, tùy khẩu vị mỗi người mà đãi ăn khác nhau, đãi bao nhiêu, đãi kiểu gì: nói có từ bi (quan tâm lợi ích cho người ta) và trí tuệ (biết làm sao để người được lợi ích)Do từ bi mới có ý đãi ăn; do trí tuệ ta mới đãi dúng món

AI MINH:

AI MINH: Dạ nghe rõ

Nho Tui 0: hihi

Nho Tui 0: tội Sư wớ

Phu du21: ��

quockhanhgl: Tà kiến

Nho Tui 0: lol

AI MINH:

phuong anh 1314:

quockhanhgl: Giới cấm thủ?

phuong anh 1314: luoc

quockhanhgl: Giới cấm thủ phải không Sư?

quockhanhgl: Ăn chay?

Nho Tui 0:

GiotMuaCuoiMua: HIHIIH

Nho Tui 0: ăn uống ko quan trọng mà quan trọng là ăn uống

AI MINH: trời, đói chịu gì nổi

Nho Tui 0: hihi

kiepdatrang_1:

quockhanhgl: Giới cấm thủ phải không Sư?

AI MINH: Dạ nghe rõ

MyMyB1:

HoaNguyet-8:

Luanminhphong: sư về thiệt con qua liền.

quockhanhgl: Ăn chay có phải là Giới cấm thủ phải không Sư?

phuong anh 1314:

AI MINH:

HoaNguyet-8:

Nho Tui 0:

metta_vinnu: hihihi

TrangKin:

GiotMuaCuoiMua:

AI MINH: Oh

GiotMuaCuoiMua: chắc con phải đi

kiepdatrang_1: con ko muốn ở việt nam nửa!

Nho Tui 0: vậy phải về đó giữ eo

thienchanh71: hihi

AI MINH: chắc nữ mình nên về đó

GiotMuaCuoiMua: hihi

ThuyN976: Hihi

AI MINH: Dạ nghe rõ

Nho Tui 0: bữa nào mình đến Virginia tập huấn đi chị AM

GiotMuaCuoiMua: Bậc trí trong Phật pháp phải là tùy đối tượng, tùy thực khách, tùy khẩu vị mỗi người mà đãi ăn khác nhau, đãi bao nhiêu, đãi kiểu gì: nói có từ bi (quan tâm lợi ích cho người ta) và trí tuệ (biết làm sao để người được lợi ích)Do từ bi mới có ý đãi ăn; do trí tuệ ta mới đãi dúng món

qui_nguyen: (X) (130) Vi Diệu (4) 1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vua Chuyển Luân. Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, nếu có chúng Sát-đế-lỵ đến yết kiến vua Chuyển Luân, hội chúng ấy được hoan hỷ vì được yết kiến vua Chuyển Luân. Tại đấy, nếu vị vua Chuyển Luân nói chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu vua Chuyển Luân im lặng, chúng Sát-đế-lỵ bị thất vọng.

GiotMuaCuoiMua: (X) (130) Vi Diệu (4) 10. Cakkavattiacchariyasuttaṃ

Nho Tui 0:

HoaNguyet-8:

Suriya_11:

GiotMuaCuoiMua: 10. Cakkavattiacchariyasuttavaṇṇanā 130. Dasame khattiyaparisāti abhisittā anabhisittā ca khattiyā . Te hi kira ‘‘rājā cakkavattī nāma abhirūpo pāsādiko hoti, ākāsena vicaranto rajjaṃ anusāsati, dhammiko dhammarājā’’ti tassa guṇakathaṃ sutvā savanena dassanamhi samente attamanā honti. Bhāsatīti ‘‘kathaṃ, tātā, rājadhammaṃ pūretha, paveṇiṃ rakkhathā’’ti paṭisanthāraṃ karoti

ammay: vua chuyen luan cung co cach tiep xuc quyen ru kho cuong doi voi 4 doi tuong gom sat de ly, sa mon, blm va gia chu

GiotMuaCuoiMua: Brāhmaṇesu pana ‘‘kathañca, ācariyā, mante vācetha, antevāsikā mante gaṇhanti, dakkhiṇaṃ vā vatthāni vā sīlaṃ vā labhathā’’ti evaṃ paṭisanthāraṃ karoti. Gahapatīsu ‘‘kathaṃ, tātā, na vo rājakulato daṇḍena vā bandhanena vā pīḷā atthi, sammā devo dhāraṃ anuppavecchati, sassāni sampajjantī’’ti evaṃ paṭisanthāraṃ karoti. Samaṇesu ‘‘kathaṃ, bhante, kacci pabbajitaparikkhārā sulabhā, samaṇadhamme nappamajjathā’’ti evaṃ paṭisanthāraṃ karotīti

GiotMuaCuoiMua: dạ biết

AI MINH: Dạ hiểu

ammay: voi moi doi tuong, ngai cung co mot cach phu du, hoi han, tro chuyen khac nhau theo cach thich hop cho tung hoi chung

phuong anh 1314: da

quockhanhgl: Các hội chúng ở đây, vua cũng có cách tiếp xúc quyến rũ khó cưỡng đối với 4 đối tượng: sát đế lị (vua chúa), sa môn, bà la môn, gia chủVới mỗi đối tượng thì ngài cũng có 1 cách phủ dụ hỏi hạn trò chuyện khác nhau theo cách thích hợp cho từng hội chúng

quockhanhgl: Phủ dụ: lời nói người trên ban cho người dưới?

ammay: co tu bi ta moi co thien chi , co tri tue ta mloi biet cach thuc hien thien chi

metta_vinnu: Có từ bi ta mới có thiện chí, có trí tuệ ta mới biết cách thực hiện thiện chí

AI MINH: Dạ hiểu

HoaNguyet-8: Da hieu

thienchanh71: dạ hiểu

Suriya_11:

ammay: moi nguoi o doi deu co 2 cach song loi va hai doi voi doi

ammay: hai nhu con kien, con muoi, con ran, con cop...

ammay: loi nhu mot doa hoa, mot lan gio, mot tia nang

ammay: mot ho nuoc, gieng nuoc, nui, bien...

metta_vinnu: Mỗi người ở đời đều có hai cách sống là lợi và hại với đời . 1/ hại như c on kiến, con muỗi , con rắn con cọp. Lợi nư 1 đóa hoa, 1 làn gió 1 tia nắng, 1 hồ nước, giếng nước, núi cao biển rộng

AI MINH: Dạ nghe rõ

phuong anh 1314:

GiotMuaCuoiMua: 2 cách sống ở đời đều có 2 cách sống: lợi và hại . Hại như con kiến, con muỗi, con rắn, một làn gió, một tia nắng, một hồ nước, giếng nước , núi, biển....

ammay: phai co tam long cua bien ta moi du luc de trao ra nhung con gio va nhung con song cho doi

metta_vinnu: Phải có tấm lòng của biển ta mới có đủ lực để trao ra những cơn gió và những cơn sóng cho đời

ammay: neu chi la cai ao tu thi ta chi co ti mui kho ngui de gui ve nhan gian

metta_vinnu: nếu chỉ là cái ao từ thì ta chỉ có tí mùi khó ngửi để gửi về nhân gian

metta_vinnu: ao tù

quockhanhgl: Phải có tấm lòng của biển ta mới đủ lực trao ra nhưng con gió và con song cho đời, nếu chỉ là cái ao tù thì ta chỉ có tý mùi khó ngửi để gửi về nhân gian

AI MINH:

HoaNguyet-8:

AI MINH: Dạ nghe rõ

phuong anh 1314:

quockhanhgl: Mỗi người ở đời đều có 2 cách sống: lợi và hại đối với đời. Hại như con kiến, con muỗi, con rắn, con cọp. Lợi như 1 đóa hoa, 1 làn gió, 1 tia nắng, 1 hồ nước, giếng nước, núi cao biển rộng. (có nhiều cấp độ)

HoaNguyet-8: Da hieu

quockhanhgl: Phải có tấm lòng của biển ta mới đủ lực trao ra nhưng con gió và con sóng cho đời, nếu chỉ là cái ao tù thì ta chỉ có tý mùi khó ngửi để gửi về nhân gian mà thôi

AI MINH: Dạ hiểu

Suriya_11:

metta_vinnu: dạ hiểu ạ

phuong anh 1314: da

AI MINH:

ammay: 131

AI MINH: Dạ nghe rõ

tUb1hYxA: ��Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương