Quang pháp sưtải về 1.41 Mb.
trang1/75
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2019
Kích1.41 Mb.
#102192
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

ẤN QUANG PHÁP GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ


NHƯ HÒA chuyển ngữ

ẤN QUANG PHÁP
GIA ĐÌNH GIÁO DỤC

Pháp Ngữ


“Ấn Quang Đại Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ” quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại về sự giáo dục trong gia đình.TỔ SƯ ẤN QUANG DẠY


PHẢI CHÚ TRỌNG CHÍ THÀNH CUNG KÍNH

Pp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng Thành m gốc. H có lòng thành thì cảm được Thánh ứng; không có lòng Thành thì do không cảm, Thánh s không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, xao động, bóng trăng khó th hiển hiện được. Do nước y n như thế, đâu phải lỗi của trăng! Vì thế nói: Muốn được lợi ích thật s i Phật pháp, t phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước hu . Nếu không cung kính thì ch kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn s mắc tội vô lượng.

TỔ SƯ ẤN QUANG DẠY


MƯỜI ĐIỀU CUNG KÍNH KHI ĐỌC SÁCH


 1. Lúc sắp m sách ra đọc tụng, trước hết phảin phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ng nhập được dụng ý sâu xa của c giả.

 2. Lúc sắp m sách ra đọc tụng, trước hết y n phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết, khen ngợi c gi vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc.

 3. Lúc sắp m sách ra đọc tụng, trước hết y n rửa tay, c miệng, đặt sách lên n sạch trong gian phòng sạch sẽ, rồi mới m ra xem.

 4. Lúc sắp m sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, m hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hạnh như: ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng.v.v... 1. Lúc đọc, h ng nhập được một câu một chữ, đều n khởi lòng hoan h lớn lao và tu thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng b mặt cho quên mất!

 2. Lúc đọc, y n nghĩ rộng rãi v ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách đ nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm đ chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi đ chuyển thế giới Ngũ Trược thành thế giới Cực Lạc.
 1. Lúc tâm khởi vọng niệm, y n cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc.

 2. Đc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vâng làm, y n thường khởi lòng hâm m tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo.

 3. Đc hết b sách xong, y n nghĩ kĩ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại đ nhiếp hoá rộng lớn, ngõ hầu điều lành được u truyền.

 4. Đc hết b sách xong, thấy được những ch có th tuyên thuyết phù hợp căn , liền vì người không biết ch mà phương tiện diễn i rộng rãi đ tạo lợi ích lớn.KỆ TU TRÌ
Gi vẹn luân thường Trọn hết bổn phận Ngăn dứt lòng tà Gi n lòng thành.

Đừng m c ác Vâng m c thiện Kiêng giết cứu mạng Ăn chay niệm Phật Hồi hướng vãng sanh Thế giới Cực Lạc. Dùng đ t hành

Lại n dạy người Ấy gọi Phật tử Hành gi y nên Làm như thế ấy Công đức vô lượng.
Niệm Phật mới hòng tiêu c nghiệp, Kiệt thành s t chuyển phàm tâm”.
Đạo nghiệp chưa thành, dám để tâm này tán loạn, K chết sắp đến, tận lực t t mọi thù tạc”.
Hãy n phát nguyện, nguyện vãng sanh Núi khe nẽo khách, t nay thôi quyến luyến. T mình chẳng về, v liền được

Gió trăng quê , toàn th y t vâng”.
Đóng cửa chẳng tiếp ai, t nghĩ thân y sắp chết, Chuyên m tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành”.
KỆ VIẾT TRÊN VÁCH QUAN PHÒNG CHÙA BÁO QUỐC Ở TÔ CHÂU
Sống uổng bảy mươi năm, Tháng ngày chẳng n mấy,

Như tù dẫn ra chợ, Mỗi ngày gần i chết, T tuyệt hết thảy sự,

Đ chuyên tu Tịnh Nghiệp, Nếu hiểu lòng ngu thành, Mới là chân Liên Hữu.

Năm Dân Quốc thứ 24 (1935)MỤC LỤC

PHẦN 1: ĐỂ HIỂU GIÁO DỤC GIA ĐÌNH. 15

 1. TỔNG LUẬN 16

Nêu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến

cho thiên hạ thái bình 16

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải - Ngày thứ hai: Bàn về nhân quả báo

ứng sự giáo dục trong gia đình 22

Lời tựa cho sách Gia Đình Bảo Giám 33

Đề từ cho sách Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục

(bài thứ nhất) 38

Đề từ cho sách Âm Chất Văn Đồ Chứng 39

Lời tựa sách Giáo Hối Thiển Thuyết 40

Lời tựa cho sách Phật Học Cứu Kiếp Biên 42

Lời tựa nêu duyên khởi in cuốn Khuê Phạm

theo lối thạch bản 43

Lời tựa sách Nhân Quả Lục 47

Lời tựa cho bài văn quở trách tà thuyết tự do

kết hôn (soạn thay) 51

Ấn Quang Đại Sư Đức Dục Khải Mông 53

 1. YẾU LUẬN 60

 1. - ĐỀ XƯỚNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG 60

 1. - SỰ GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI MẸ LÀ

CỘI GỐC THÁI BÌNH 88

 1. - ĐẶT VIỆC GIÁO DỤC CON GÁI LÊN

VỊ TRÍ HÀNG ĐẦU 96

 1. - NGƯỜI NỮ GIÚP CHỒNG DẠY CON -

QUYỀN NÀY CỰC LỚN 106

 1. - NHỮNG ĐIỀU QUAN YẾU MÀ HÀNG

PHỤ NỮ CẦN BIẾT 126

  1. - Người nữ cần có tánh nhu hòa nhã nhặn 126

  2. - Từ nhỏ tập tánh nhu hòa, cả đời hạnh phúc 129

  3. - Sữa độc giết chết trẻ nhỏ, ít ai ngờ đến 133

  4. - Khi có kinh nguyệt nên ít lễ bái, chứ không

phải không được lễ 138

  1. - Nữ nhân lúc sắp sanh nên niệm thánh hiệu

Quán Thế Âm 140

  1. - Giải oan lui oán, mẹ con đều được lợi ích 142

  2. - Đề phòng sanh khó, niệm Quán Âm từ nhỏ 144

  3. - Giới sát, phóng sanh, niệm Phật, tiêu túc nghiệp

lẫn hiện nghiệp 148

  1. - Đừng hút thuốc (nam giới cũng vậy) 151

PHẦN 2: ĐỂ HÀNH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH 154

 1. THAI GIÁO (SỰ GIÁO DỤC THỜI KỲ

MANG THAI) 155

 1. - Ba điều trọng yếu để cầu con 157

 2. - Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại 162

 3. - Dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là

ý nghĩa bậc nhất 164

 1. HẬU THAI GIÁO (SỰ GIÁO DỤC THỜI KỲ

SAU SINH) 177

  1. - KHI CON VỪA BẮT ĐẦU HIỂU BIẾT 194

   1. - Dạy con nhận biết mặt chữ 194

   2. - Dạy con đạo lý làm người, nhân quả báo ứng 195

   3. - Dạy con niệm Phật, niệm Quán Thế Âm 201

   4. - Chẳng cho con học theo tánh xấu 204

  2. - KHI CON LỚN HƠN MỘT CHÚT 210

 1. - Cho con đọc các sách dạy về lẽ nhân quả báo ứng 210

 2. - Đến tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay

những trường hiện thời đang mở 216

  1. - KHI CON ĐÃ HIỂU CHUYỆN ĐỜI 223

  2. - KHI CON ĐẾN TUỔI THÀNH GIA LẬP THẤT 235

 1. VÀI ĐIỂM THEN CHỐT VỀ VIỆC XỬ SỰ TRONG

GIA ĐÌNH 253

 1. - Nên dùng “tình” và “lý” một cách khéo léo 253

 2. - Buông cái tâm “ta-người” xuống 256

 3. - Đừng ôm lòng riêng tư, ích kỷ 257

 4. - Nhẹ nhàng, uyển chuyển khuyến hóa người nhà 260

 5. - Không sanh được con, cố nhiên chẳng phải

bất hiếu 261

 1. - Người con hiếu cần chú trọng vào chuyện

kiêng dâm, giới sát 268

 1. - Hiểu rõ nhân duyên trong gia đình, hòng có

phương cách tốt đẹp 278

ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP

NGỮ CHUNG 287

PHẦN 3: PHỤ LỤC 289

 1. - Công đức in tạo kinh tượng 289

 2. - Cơ hội in tạo kinh tượng

(trong gia đình nên tận lực làm) 301

 1. - Phương pháp in tạo kinh tượng 311

 2. - Dạng thức văn phát nguyện 313

 3. - Lúc chép, lúc vẽ nên chú ý 317

 4. - Kết luận 317


PHẦN 1
Đ HIỂU GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

hế đạo loạn lạc như hiện thời đều là vì không có người khơi gợi, ch dẫn [những điều ấy].
T


t đến cội nguồn đều do trong gia đình chẳng khéo dạy dỗ, cũng như chẳng i đến “nhân quả báo ứng mà ra. Thiên h chẳng yên, thất phu thất ph có trách nhiệm! Chú trọng “giáo dục gia đình và nhân qu o ứng thì t nhiên hiền i s đông đảo dấy lên, thiên h s dần dần được thái bình. Đối với mọi người, xin y đều đem lời y khẩn thiết bảo ban. Đấy cũng là một đại s quan trọng“sống trong i trần học đạo, chính mình chưa đắc đ mà đã m chuyện đ người”. Xin y sáng suốt suy xét thì may mắn lắm.


(Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên

- Thư trả lời cư sĩ Quán Tâm)  1. TỔNG LUẬN


tải về 1.41 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương