Quang pháp sưtải về 0.95 Mb.
trang1/81
Chuyển đổi dữ liệu11.12.2019
Kích0.95 Mb.
#102793
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

ẤN QUANG PHÁP VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC

PHÁP NGỮNHƯ HÒA chuyển ngữ


Ấn Quang Pháp Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục

Pháp Ngữ

Ấn Quang Đại Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ” quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Đại Ấn Quang về vấn đề “tiết chế sắc dục, bảo tồn sanh mạng, giữ gìn hộ thân thân” trong các bộ Văn Sao (Chánh Biên, Tục Biên, Tam Biên - Như Hòa Chuyển Ngữ)

TỔ SƯ ẤN QUANG DẠYPHẢI CHÚ TRỌNG CHÍ THÀNH CUNG KÍNHPp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng Thành m gốc. H có lòng thành thì cảm được Thánh ứng; không có lòng Thành thì do không cảm, Thánh s không ứng. Ví như mặt trăng rạng r giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, xao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước y n như thế, đâu phải lỗi của trăng! Vì thế nói: Muốn được lợi ích thật s i Phật pháp, t phải cầu t i cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước hu . Nếu không cung kính thì ch kết được i duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu n khinh nhờn s mắc tội vô lượng.

TỔ SƯ ẤN QUANG DẠY


tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương