Quỹ ĐẦu tư CỔ phiếu triển vọng bảo việTtải về 0.81 Mb.
trang8/16
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.81 Mb.
#1676
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Thông tin chung về Quỹ

 1. Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ


- Tên Quỹ đầu tư :

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt.

- Loại hình quỹ:

Quỹ mở

- Tên giao dịch:

 • Bằng tiếng Việt

 • Bằng tiếng Anh

 • Tên viết tắt

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt

Bao Viet Prospect Equity Open-Ended Fund

BVPF


- Địa chỉ liên hệ:

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.   1. Giấy đăng ký phát hành


Số 23/GCN-UBCK ngày 11 tháng 11 năm 2016

   1. Giấy phép thành lập và hoạt động


Số 24/GCN-UBCK ngày 29 tháng 12 năm 2016
   1. Ban đại diện Quỹ:


Ông Nguyễn Minh Đức

Chủ tịch Ban Đại diện
 • Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Hoàn thành kỳ thi chứng chỉ CFA bậc II

 • Kinh nghiệm làm việc:

 • Hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư.

 • Trưởng phòng Đầu tư – Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ từ tháng 9/2016 đến nay.

Ông Đỗ Anh Đức

Thành viên Ban Đại diện
 • Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Kinh tế phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân.

 • Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội.

 • Thạc sỹ Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân.

 • Kinh nghiệm làm việc:

 • Được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực luật, có nhiều kinh nghiệm về luật kinh tế, đầu tư, chứng khoán.

 • Giám đốc Ban đầu tư – Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam từ năm 2005.

Ông Đinh Văn Thắng

Thành viên Ban Đại diện

 • Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Kiểm toán – Đại học Kinh tế Quốc dân.

 • Chứng chỉ kiểm toán CPA

 • Giấy chứng nhận Đăng ký hành nghề kiểm toán – Bộ Tài chính

 • Kinh nghiệm làm việc:

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

 • Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam từ tháng 01/2012 đến nay.   1. Người điều hành Quỹ:


    Ông Nguyễn Đức Lương


    • Trình độ chuyên môn:

    • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

    • Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản – UBCKNN.

    • Kinh nghiệm làm việc:

    • 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có hơn 03 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư của quỹ đầu tư.

    • Giám đốc Quản lý danh mục, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, từ tháng 9/2015 đến nay.

    • Chuyên viên thẩm định và đầu tư dự án, Ban Đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt từ tháng 02/2015 đến tháng 08/2015.

    • Chuyên viên đầu tư quỹ Asiavantage Global Limited từ tháng 10/2009 đến tháng 09/2014.

    Bà Nguyễn Thị Kim Thúy

    • Trình độ chuyên môn:

    • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân

    • Thạc sỹ Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng – Đại học Kinh tế Quốc dân

    • Chứng chỉ CFA – Học viện CFA (Mỹ)

    • Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản – UBCKNN

    • Kinh nghiệm làm việc:

    • Hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có 10 năm kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư và quỹ đầu tư.

     • Giám đốc Đầu tư, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, từ tháng 9/2016 đến nay.

     • Giám đốc Phân tích kiêm Phụ trách Giao dịch, Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016.

    • Giám đốc Đầu tư Lãi suất cố định từ năm 2010 đến tháng 8/2015.
  1. Mục tiêu, chiến lược và hạn chế đầu tư của Quỹ

   1. Mục tiêu đầu tư:


Quỹ hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững, dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

   1. Chiến lược đầu tư


 • Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động (active), trong đó tập trung đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (HSX, HNX, UpCom) dựa trên phương pháp phân tích cơ bản (fundamental analysis - FA). Cổ phiếu được lựa chọn đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí đầu tư của Công ty Quản lý quỹ, đảm bảo phản ánh chính xác các yếu tố cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ phiếu của các doanh nghiệp mà Công ty Quản lý quỹ có lợi thế thông tin, có quá trình theo dõi, cập nhật liên tục sẽ được ưu tiên. Trong quá trình đầu tư, các yếu tố thị trường của cổ phiếu có thể được xem xét và đóng vai trò hỗ trợ đối với việc ra quyết định đầu tư.

 • Quỹ tìm kiếm cơ hội đầu tư đối với cả cổ phiếu tăng trưởng (growth stocks) và cổ phiếu giá trị (value stocks), không giới hạn về quy mô vốn hóa của cổ phiếu, để lựa chọn được các cơ hội đầu tư tối ưu, mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho Quỹ. Phương pháp đầu tư được sử dụng chủ yếu là phương pháp tiếp cận từ trên xuống (top – down approach), các cổ phiếu sẽ được ưu tiên mua và nắm giữ (buy and hold) trong khoảng thời gian trung - dài hạn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào biến động của thị trường trong ngắn hạn, Công ty Quản lý quỹ sẽ xem xét thực hiện linh hoạt các giải pháp để gia tăng hiệu quả đầu tư.

 • Tài sản đầu tư của Quỹ bao gồm:

 1. Tiền gửi tại các Ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật ngân hàng;

 2. Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan;

 3. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

 4. Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

 5. Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành;

 6. Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro;

 7. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ;
 • Cơ cấu tài sản mục tiêu của Quỹ như sau:


Tài sản

Tỷ trọng (*)

Ghi chú

Cổ phiếu

51% – 100%

Cơ cấu tài sản mang tính định hướng. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thay đổi cơ cấu tài sản của danh mục đầu tư để đảm bảo đạt được mục tiêu đầu tư của Quỹ.

Các tài sản được phép đầu tư khác

0% – 49%

(*) Tính trên tổng giá trị tài sản của Quỹ

 • Công ty Quản lý Quỹ chủ động quyết định cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ căn cứ điều kiện thị trường và các cơ hội đầu tư, đảm bảo mục tiêu đầu tư, hạn chế đầu tư và các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ Quỹ. Quỹ được phép đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề không bị cấm theo quy định của pháp luật.   1. Hạn chế đầu tư


 • Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải bao gồm chứng khoán của ít nhất 06 (sáu) tổ chức phát hành, đồng thời phải đảm bảo các hạn chế đầu tư dưới đây:

 1. Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát, không được đầu tư quá bốn mươi chín phần trăm (49%)tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 2, Điều 9 tại Điều lệ Quỹ;

 2. Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản theo quy định tại Điểm a, b, d, e, f, Khoản 2, Điều 9 tại Điều lệ Quỹ được phát hành bởi một công ty hoặc một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau, trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh là giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định của pháp luật liên quan;

 3. Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm(20%)tổng giá trị tài sản Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, kể cả các loại giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu (trừ trái phiếu Chính phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ phiếu không có quyền biểu quyết, trái phiếu chuyển đổi;

 4. Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu Chính phủ;

 5. Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 9 tại Điều lệ Quỹ;

 6. Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá 40% (bốn mươi phần trăm)tổng giá trị tài sản của Quỹ;

 7. Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của Quỹ không được vượt quá giá trị tài sản ròng của Quỹ;

 8. Không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

 9. Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm;

 • Trừ trường hợp quy định tại Điểm g, h, i Khoản 1, Điều 10, Điều lệ Quỹ, cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch so với các hạn chế đầu tư tại Khoản 1, Điều 10, Điều lệ Quỹnhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan sau:

 1. Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ;

 2. Do phải thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của Quỹ;

 3. Do thực hiện lệnh giao dịch của Nhà đầu tư.

 4. Do hoạt động hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;

 5. Do quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ;

 6. Quỹ đang trong thời gian giải thể.

 • Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn chế đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Điều lệ Quỹ trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh.

 • Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày sai lệch phát sinh. Trong trường hợp này, Công ty Quản lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và các tổn thất (nếu phát sinh). Nếu phát sinh lợi nhuận thì phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.

 • Các hạn chế đầu tư được quy định nêu trên sẽ được tự động điều chỉnh, bổ sung theo quy định pháp luật mà không cần phải lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư.
  1. tải về 0.81 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương