Quỹ ĐẦu tư CỔ phiếu triển vọng bảo việT


PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸtải về 0.81 Mb.
trang15/16
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích0.81 Mb.
#1676
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ


Stt

Đại lý phân phối

Địa điểm phân phối

1

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Website: http://www.baovietfund.com.vn • Trụ sở chính:

    • Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội;

    • Số điện thoại: (84-4) 3 928 9589

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Website: http://www.bvsc.com.vn • Phòng giao dịch hội sở:

    • Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

    • Số điện thoại: (84-04) 3928 8080

 • Phòng giao dịch Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh:

    • Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh;

    • Số điện thoại: (84-8) 3 821 8564


PHỤ LỤC 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ

 1. Đối với tiền gửi


Stt

Hạng mục

Nguyên tắc định giá

1.1

Tiền gửi thanh toán tại ngân hàng

Số dư trên tài khoản thanh toán, tài khoản phong tỏa tại ngày trước Ngày định giá.

1.2

Đối với tiền gửi có kỳ hạn

Bằng tiền gốc cộng lãi lũy kế theo hợp đồng tính đến ngày trước Ngày định giá.


 1. Đối với tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng và các công cụ trên thị trường tiền tệ chiết khấu(sau đây gọi là Công cụ thị trường tiền tệ):


Stt

Niêm yết/ Đăng ký tại SGDCK

Chưa niêm yết tại SGDCK

2.1

Trường hợp có giá thị trường trong vòng 10 ngày làm việc gần nhất đến Ngày định giá:

 • Đối với giá thị trường không thuộc trường hợp có nhiều biến động: Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu được quy đổi từ giá yết cuối ngày tại ngày có giao dịch gần nhất đến ngày trước Ngày định giá (Nguồn thông tin: Bloomberg từ kết quả giao dịch trên HSX hoặc HNX)

 • Đối với giá thị trường có nhiều biến động (*): Theo quy định tại điểm 2.2 dưới đây.

Giá được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:

 • Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu với lãi suất sử dụng là lãi suất xác định theo phương pháp nội suy tuyến tính (nếu cần) từ lãi suất trúng thầu của đợt phát hành công cụ thị trường tiền tệ tương tự (công cụ thị trường tiền tệ cùng loại, cùng tổ chức phát hành) trong vòng 10 ngày làm việc gần nhất đến Ngày định giá (Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với công cụ thị trường tiền tệ không trả lãi);

 • Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu với lãi suất sử dụng là Lãi suất chiết khấu trung bình do 03 tổ chức báo giá cung cấp (không quá 10 ngày làm việc tính đến Ngày Định Giá);

 • Theo phương pháp định giá do Ban Đại diện Quỹ quyết định (nếu có);

 • Theo phương pháp Giá trị sổ sách;2.2

Trường hợp không có giá thị trường nhiều hơn 10 ngày làm việc gần nhất đến Ngày định giá hoặc thuộc trường hợp giá thị trường có nhiều biến động trong vòng 10 ngày làm việc gần nhất đến Ngày định giá:

Sử dụng Giá trị hợp lý của tài sản được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống như sau:

 • Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu với lãi suất sử dụng là lãi suất xác định theo phương pháp nội suy tuyến tính (nếu cần) từ lãi suất trúng thầu của đợt phát hành công cụ thị trường tiền tệ tương tự (công cụ thị trường tiền tệ cùng loại, cùng tổ chức phát hành) trong vòng 10 ngày làm việc gần nhất đến Ngày định giá (Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với công cụ thị trường tiền tệ không trả lãi);

 • Giá được xác định trên cơ sở lãi suất chiết khấu với lãi suất sử dụng là Lãi suất chiết khấu trung bình do 03 tổ chức báo giá cung cấp (không quá 10 ngày làm việc gần nhất đến Ngày Định Giá);

 • Theo phương pháp định giá do Ban Đại diện Quỹ quyết định (nếu có);

 • Theo phương pháp Giá trị sổ sách;
(*) Trường hợp giá thị trường có nhiều biến động đối với Công cụ thị trường tiền tệ được xác định là giao dịch có lãi suất chiết khấu vượt quá Giới hạn chênh lệch so với lãi suất chiết khấu được sử dụng để định giá cho Ngày định giá gần nhất trước đó (hoặc lãi suất chiết khấu khi thực hiện đầu tư đối với công cụ được định giá lần đầu tiên):

Tài sản

Giới hạn chênh lệch

Công cụ thị trường tiền tệ

± 50 bps
 1. tải về 0.81 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương