Phßng gi¸o dôc huyÖn tõ liªm


* B­ước 2: Lập kế hoạch giảitải về 213.32 Kb.
trang9/19
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích213.32 Kb.
#184184
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
2020-SKKN LỚP 3
* B­ước 2: Lập kế hoạch giải:

Giáo viên

Học sinh

- Bài toán cho biết gì?

- Số bạn nữ so với số bạn nam như thế nào?


- Bài toán hỏi gì?

- Cho biết:
+ Có 20 bạn nam
+ Số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 3 bạn
- Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 3 bạn.
- Hỏi có bao nhiêu bạn nữ ?

* B­ước 3: Thực hiện kế hoạch giải:
Bạn nữ có số bạn là:
20 + 3 = 23 (bạn)
Đáp số: 23 bạn
Ví dụ 2: Trong vườn có 15 cây xoài. Số cây xoài nhiều hơn số cây bưởi là 5 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?
* B­ước 1: H­ướng dẫn học sinh đọc và tóm tắt bài toán:

15 câyX oài:5 cây

? cây


B ưởi:


* B­ước 2: Lập kế hoạch giải:

Giáo viên

Học sinh

- Bài toán cho biết gì?

- Số cây bưởi so với số cây xoài như thế nào?


- Bài toán hỏi gì?

- Cho biết:
+ Có 15 cây xoài
+ Số cây xoài nhiều hơn số cây bưởi 5 cây.
- Số cây bưởi ít hơn số cây xoài là 5 cây.
- Hỏi có bao nhiêu cây bưởi?

* B­ước 3: Thực hiện kế hoạch giải:
Trong vườn có tất cả số cây bưởi là:
15 - 5 = 10 (cây)
Đáp số: 10 cây
Ví dụ 3: Mẹ mua về 20 bông hoa hồng. Số bông hoa hồng mẹ mua gấp 4 lần số bông hoa cúc. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu bông hoa cúc?

tải về 213.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương