Phßng gi¸o dôc huyÖn tõ liªm


* B­ước 2: Lập kế hoạch giảitải về 213.32 Kb.
trang7/19
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích213.32 Kb.
#184184
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
2020-SKKN LỚP 3
* B­ước 2: Lập kế hoạch giải:

Giáo viên

Học sinh

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?- Cho biết:
+ Bao thứ nhất có 8 kg
+Số gạo ở bao thứ hai gấp 2 lần số gạo ở bao thứ nhất.
- Hỏi bao thứ 2 có bao nhiêu kg?

* B­ước 3: Thực hiện kế hoạch giải:
Bao gạo thứ hai đựng được số ki-lô-gam gạo là:
8 x 2 = 16 (kg)
Đáp số: 16 kg gạo
Sau khi học sinh giải xong cần củng cố, khắc sâu kiến thức:
Bài toán thuộc dạng toán nào? (Bài toán dạng: Gấp một số lên nhiều lần)
Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào? (Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần)
Ví dụ 2: Mẹ có 40 quả bưởi. Số cam mẹ có giảm 4 lần so với số bưởi. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả cam?
* B­ước 1: H­ướng dẫn học sinh đọc và tóm tắt bài toán:

Cam:Bưởi:
* B­ước 2: Lập kế hoạch giải

Giáo viên

Học sinh

- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

- Cho biết:
+ Có 40 quả bưởi
+Số cam giảm 4 lần so với số bưởi
- Hỏi có bao nhiêu quả cam?

* B­ước 3: Thực hiện kế hoạch giải:
Số cam mẹ có là:
40 : 4 = 10 (quả)
Đáp số: 10 quả cam
Sau khi học sinh giải xong cần củng cố, khắc sâu kiến thức cho học sinh:
+ Bài toán thuộc dạng toán nào? (Bài toán thuộc dạng: Giảm đi một số lần)
+ Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào?
(Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần)

tải về 213.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương