Phßng gi¸o dôc huyÖn tõ liªm


Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh kĩ năng giải toán có lời văntải về 213.32 Kb.
trang6/19
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích213.32 Kb.
#184184
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
2020-SKKN LỚP 3
3. Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh kĩ năng giải toán có lời văn
3.1. Toán đơn áp dụng trực tiếp phép nhân chia:
Ví dụ 1: Một can đựng 8 l dầu. Hỏi 10 can như thế đựng được bao nhiêu l dầu?
* B­ước 1: H­ướng dẫn học sinh đọc và tóm tắt bài toán:
1 can : 8 lít
10 can: ...lít?
* B­ước 2: Lập kế hoạch giải:

Giáo viên

Học sinh

- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

- Cho biết: 1 can có 8 lít
- Hỏi 10 can có bao nhiêu lít

* B­ước 3: Thực hiện kế hoạch giải:
10 can đựng số l dầu là:
8 x 10 = 80 (l)
Đáp số: 80 l dầu
Ví dụ 2: Có 28 quả cam chia đều cho 4 bạn. Hỏi 1 bạn được chia mấy quả cam?
* B­ước 1: H­ướng dẫn học sinh đọc và tóm tắt bài toán:
4 bạn : 28 quả
1 bạn: ... quả?
* B­ước 2: Lập kế hoạch giải:

Giáo viên

Học sinh

- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

- Cho biết: 4 bạn có 28 quả
- Hỏi 1 bạn có bao nhiêu quả

* B­ước 3: Thực hiện kế hoạch giải:
Một bạn được chia số quả cam là:
28 : 4 = 7 (quả)
Đáp số: 7 quả cam
3.2. Gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần:
Ví dụ 1: Bao thứ nhất đựng 8kg gạo. Số gạo ở bao thứ hai đựng gấp hai lần số gạo ở bao thứ nhất. Hỏi bao thứ hai đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
* B­ước 1: H­ướng dẫn học sinh đọc và tóm tắt bài toán:

Bao thứ nhất:


Bao thứ hai:tải về 213.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương