Phßng gi¸o dôc huyÖn tõ liªm


* B­ước 2: Lập kế hoạch giảitải về 213.32 Kb.
trang14/19
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích213.32 Kb.
#184184
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
2020-SKKN LỚP 3
* B­ước 2: Lập kế hoạch giải:

Giáo viên

Học sinh

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?


- Muốn tìm đ­ược 5 thùng có bao nhiêu lít, chúng ta còn phải tìm được điều kiện nào nữa?
- Vậy bài toán này cần mấy b­ước giải?

- Cho biết:
3 thùng có 27 lít
- Hỏi 5 thùng có bao nhiêu lít.
- Tìm đ­ược 1 thùng đựng bao nhiêu lít
- Cần hai bư­ớc giải:
Bước 1: Tìm số dầu trong 1 thùng
Bước 2: Tìm số dầu có trong 5 thùng

* B­ước 3: Thực hiện kế hoạch giải:
Số lít mật ong đựng trong mỗi thùng là:
27 : 3 = 9 (l)
Số lít mật ong đựng trong 5 thùng là:
9 x 5 = 45 (l)
Đáp số: 45 lít mật ong
Như vậy bài toán có 2 bước giải:
Bước 1: 1 thùng → ? lít (tìm giá trị của một phần – làm tính chia)
Bước 2: 5 thùng → ? lít (tìm giá trị của nhiều phần – làm tính nhân)
3.8. Toán hợp giải bằng hai phép tính chia có liên quan đến rút về đơn vị:
Đối với loại toán này, giáo viên cũng cần chú ý phân tích quá trình tóm tắt bài toán và ghi nhớ được 2 bước giải.
Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau (ta thực hiện phép chia).
Bước 2: Tìm số phần bằng nhau của một giá trị (thực hiện phép chia)
Ví dụ: Có 40 kg đường đựng trong 5 túi đều nhau. Hỏi 32 kg đường thì đựng trong bao nhiêu túi?
* B­ước 1: H­ướng dẫn học sinh đọc và tóm tắt bài toán:
Hướng dẫn tóm tắt bài toán:
40kg : 5 túi
32kg : ? túi
* B­ước 2: Lập kế hoạch giải:


tải về 213.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương