Phòng gd&Đt việt yêN


Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăntải về 280 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích280 Kb.
#4261
1   2   3

4. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn

4.1. Đối với học sinh dân tộc thiểu số

Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hỏa, văn nghệ, làm truyện tranh, cây từ vựng; sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”, ...

4.2. Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ lang thang, cơ nhỡ theo kế hoạch dạy học và thời khoá biểu được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương; chương trình tập trung vào các môn Tiếng Vỉệt, Toán nhằm rèn kỹ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh. Căn cứ vào số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ. Đánh giá và xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung và yêu cầu đã được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT và vãn bản đánh giá học sinh hiện hành.

4.3. Đối với trẻ em khuyết tật

- Huy động tối đa trẻ khuyết tật đi học. Nhà trường tạo cơ hội tiếp cận giáo dục tốt nhất cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật, Quyết định số 490/KH-SGD&ĐT ngày 26/4/2013 của Sở GD&ĐT về Thực hiện trợ giúp người khuyết tật tiếp cận giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020, triển khai hiệu quả chính sách về người khuyết tật: Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật; Thông tư số 39/2009/TT- BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong các cơ sở giáo dục. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.

- Khi điều tra mức độ khuyết tật của trẻ, nhà trường căn cứ vào kết quả xác định mức độ tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã (Kế hoạch số 26/KH-SLĐTB&XH ngày 02/7/2013 của Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang về Thực hiện chính sách bảo trợ cho người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật).

5. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia

5.1. Năm học 2015-2016 giữ vững kết quả huyện Việt Yên đạt PCGDTHĐĐT mức độ 2.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả PCGDTHĐĐT một cách thực chất, cập nhật hồ sơ và quyết định công nhận phổ cập vào đầu năm học; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTH.

- Bảo đảm thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học trường tiểu học (đặc biệt các khu vực dân xa trung tâm), tăng cường đầu tư, tạo cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành Chương trình Tiểu học.

- Nắm vững số học sinh có nguy cơ bỏ học; nhà trường phối hợp với phụ huynh, chính quyền địa phương, tuyệt đối không để học sinh bỏ học.

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lý số liệu về PCGDTH, triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD- XMCcủa Bộ.

5.2. Xây dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 485/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.

- Nhà trường lập kế hoạch cụ thể tham mưu với chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, củng cố vững chắc các tiêu chuẩn đã đạt được. Tiến hành kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận lại vào quý 1 năm 2016.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đảm bảo có giáo viên dạy ngoại ngữ, thể dục, tin học trong tổng biên chế của nhà trường. Quan tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

Tăng cường tổ chức các buổi giao lưu chuyên môn cấp cụm trường theo chuyên đề, môn học, hoạt động giáo dục... để trao đổi các phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Tăng cường ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong dạy học và đổi mới phương pháp dạy học.

Tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

7. Công tác chỉ đạo chất lượng mũi nhọn.

- Tiếp tục phát huy duy trì và phát triển chất lượng mũi nhọn.

- Thành lập đội tuyển khối 3, 4, 5 tổ chức bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.

- Trên cơ sở bồi dưỡng từ tháng 8, qua các đợt khảo sát nhà trường đã thành lập được đội tuyển ở 3 khối lớp Cụ thể:

+ Khối 3: 10 học sinh, phân công đồng chí Nguyễn Văn Lại bồi dưỡng.

+ Khối 4: 10 học sinh, phân công đồng chí Vũ Thị Nga bồi dưỡng.

+ Khối 5: 10 học sinh, phân công đồng chí Dương Trọng Minh bồi dưỡng

+ Đội tuyển tiếng Anh: 5 học sinh, phân công đồng chí Đỗ Thị Nga bồii dưỡng

BGH chỉ đạo cho 3 đồng chí bồi dưỡng đội tuyển: Buổi sáng dạy chương trình đại trà, bám sát sách giáo khoa. Buổi chiều trên cơ sở kiến thức đại trà củng cố mở rộng nâng cao cho các em. Sau mỗi tháng hoặc mỗi chuyên đề GV dạy bồi dưỡng kết hợp với BGH ra đề kiểm tra chất lượng nhằm ghi nhận kết quả học tập của các em hoặc bổ sung, điều chỉnh những lệch lạc thiếu sót của học sinh về kiến thức cũng như kĩ năng trình bày, đồng thời điều chỉnh phương pháp bồi dưỡng của GV ... Sau mỗi đợt kiểm tra thông báo kết quả tới từng phụ huynh học sinh.

- Nhà trường phối kết hợp với phụ huynh HS thành lập các câu lạc bộ: Toán, Tiếng Việt, giải toán, Tin học, Tiếng Anh qua mạng, Âm nhạc, Mĩ thuật, TDTT... tổ chức phân công GV phụ trách các câu lạc bộ ngay từ đầu năm học.

- Có kế hoạch cụ thể Tổ chức kiểm tra chất lượng các câu lạc bộ bằng các hình thức: thi giao lưu, thi làm bài kiểm tra, khảo sát.. thông qua đó đánh giá kết quả các câu lạc bộ theo từng kì.

- Phân công cho đồng chí Nguyễn Văn Hạnh phụ trách câu lạc bộ TDTT, Đồng chí Nguyễn Văn Lại dạy đội tuyển tin học.

8. Một số hoạt động khác

8.1. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục như: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, tham gia chất lượng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet, giao thông thông minh... trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh, học sinh và nhà trường. Không lấy kết quả giao lưu của học sinh để đánh giá thi đua đối với các nhà trường, không gây áp lực với giao viên, phụ huynh và các em học sinh.

8.2. Phối hơp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

8.3. Chú trọng xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học. Giáo dục kĩ năng phòng, chống đuối nước. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kỹ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.

8.4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường (đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015; một số vấn đề về đổi mới đảnh giá học sinh tiểu học,...). Tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc trẻ ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

8.5. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

8.6. Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hoá giáo dục, “ba công khai”, kiểm định chất lượng trường tiểu học; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất...

9. Các chỉ tiêu lớn

- Trường đạt danh hiệu: Trường Tiên tiến xuất sắc.

- Tập thể lao động Tiên tiến: 3 tổ ( tổ 1, tổ 2, 3 và tổ 4, 5)

- Công đoàn vững mạnh.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Liên đội TNTP mạnh .

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02 đồng chí, GV tiêu biểu: 2

- Lao động Tiên tiến đạt: 70-75%.Năm học 2015- 2016 với rất nhiều nhiệm vụ. Được sự giúp đỡ của Phòng Giáo dục Đào tạo, cấy uỷ Đảng, Chính quyền và nhân dân xã Tiên Sơn, hội cha mẹ học sinh; Với tinh thần trách nhiệm của cán bộ giáo viên nhà trường. Trường Tiểu học Tiên Sơn số 2 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

10. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào hướng dẫn trên, căn cứ vào điều kiện cụ thể các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch nghiêm túc, xác định chỉ tiêu của tổ sát thực tế, chủ động, tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016.
UBND XÃ TIÊN SƠN

PHÒNG GD - ĐT

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thu HươngDỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo KH số 04 /KH-THTS2 ngày10 /9/2015)

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

Bổ sung

Tháng 9/2015

- Chỉ đạo toàn trường tổ chức Khai giảng năm học mới, ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” và phát động “Tháng an toàn giao thông”; tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; triển khai phong trào “Khuyến học khuyến tài”; triển khai nội dung “Đi học an toàn”;

- Tham mưu UBND xã, thị trấn củng cố và hoạt động Hội đồng giáo dục xã, thị trấn;

- Chỉ đạo Chuyên môn thành lập các câu lạc bộ, Toán, Tiếng Việt, Tin học, Nghệ thuật, Tiếng Anh, TDTT,...

- Hoàn thành các loại biểu mẫu báo cáo đầu năm; Phần mềm quản lý học sinh VEMIS.

- Triển khai Kế hoạch năm học đến các tổ.

- Duyệt thời khoá biểu. Duyệt báo cáo đầu năm, kế hoạch phát triển.

- Kiểm tra nề nếp dạy học, việc làm và sử dụng đồ dùng.

- Đón đoàn kiểm tra PCGDTH của Bộ Giáo dục

- Chỉ đạo chuyên môn: giải toán, tiếng Anh trên mạng INTERNET; bồi dưỡng các câu lạc bộ;

- Tập huấn tiết đọc thư viện

- Tổ chức tham gia tập huấn ra đề kiểm tra đánh giá HS tiểu học.

- Kiểm tra chuyên đề công tác tuyển sinh, nề nếp dạy học, việc làm và sử dụng đồ dùng.

- Duyệt kế hoạch

- Kiểm tra công tác trang trí lớp:

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Chỉ đạo khối 3,4,5 tham chương trình tiếng anh 10 năm

- Hội nghị cán bộ công chức

- Thi bơi cấp huyện, cấp tỉnh

- Thi cầu lông cụm, huyện

- Thi đá cầu cụm5/9/2015
Trong tháng
Trong tháng
Tuần 2,4
Tuần 2

Tuần 2
Trong tháng

Trong tháng

Tuần 1
Trong tháng

Trong tháng

Tuần 3

16/9-28/9

18/9


30/9
Tháng 10/2015

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/10;

- Chỉ đạo chuyên môn: giải toán, tiếng Anh trên mạng INTERNET; bồi dưỡng các câu lạc bộ;

- Đón Thanh tra chuyên đề: nề nếp, trang trí trường lớp; Đổi mới phương pháp dạy học; làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

- Dự hội thảo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm.

- Tổ chức tham gia thi TDTT cấp huyện -> tham dự thi cấp tỉnh

- Tham gia Sinh hoạt chuyên môn cụm

- Thi giáo viên giỏi cấp trường

- Thi đá cầu cấp huyện

- Thi Thể dục Acrobic cấp huyện

- Tham dự thi kiểm tra kiến thức giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện CB - GV theo kế hoạch


Trong tháng
Trong tháng
Tuần 1
Trong tháng
Tuần 2
10/10

16/10


30/10
Tháng 11/2015

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11;

- Tham dự sinh hoạt cụm CM về đổi mới phương pháp dạy học;

- Kiểm tra hoạt động NGLL;

- Đón thanh tra chuyên đề nề nếp dạy và học, phong trào XD trường học thân thiện học sinh tích cực;

- Chỉ đạo chuyên môn: giải toán, tiếng Anh trên mạng INTERNET; bồi dưỡng các câu lạc bộ;

- Tham mưu công tác xây dựng trường chuẩn Quốc Gia;

- Tham dự thi TDTT cấp huyện -> tham dự thi cấp tỉnh

- Thi bóng bàn cấp huyện

- Thi điền kinh cấp huyện

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện CB - GV theo kế hoạch

Trong tháng
Tuần2
Tuần 3
Trong tháng
3/11

15/11

Tháng 12/2015

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12

- Dự hội nghị cán bộ quản lý.

- Dự sinh hoạt cụm CM về đổi mới phương pháp dạy học.

- Dự Sinh hoạt cụm CM (Âm nhạc, Mĩ thuật, Ngoại ngữ)

- ĐónThanh tra chuyên đề hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế học đường.

- Chỉ đạo chuyên môn: giải toán, tiếng Anh trên mạng INTERNET; bồi dưỡng các câu lạc bộ;

- Tham mưu công tác xây dựng trường chuẩn Quốc Gia các trường.

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện CB - GV theo kế hoạch

- Thi giải toán bang tiếng Anh trên mạng INTERNET cấp trường

- Thi giải toán tiếng Việt trên mạng INTERNET cấp trườngTrong tháng
Tuần 1

Trong tháng


Tháng 1/2016

- Chỉ đạo vào học bạ kết quả kiểm tra học kỳ I; sơ kết học kỳ I.

- Thực hiện chương trình học kỳ II: tuần 19- Giao lưu Olympic Tin học cấp huyện.

- Chỉ đạo chuyên môn : giải toán, tiếng Anh trên mạng INTERNET; bồi dưỡng các câu lạc bộ;

- Tham mưu tiếp tục xây dựng trường chuẩn Quốc gia;

- Đón Kiểm tra chuyên môn 

- Báo cáo sơ kết học kỳ 1

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện CB - GV theo kế hoạch

- Thi giải toán tiếng Việt trên mạng INTERNET cấp trường


Trong tháng


Tháng 2/2016

- Nghỉ tết Nguyên đán theo lịch;

- Kiểm tra chuyên đề, báo cáo việc thực hiện chuyên môn sau tết Nguyên đán.

- Đón thanh tra toàn diện của Phòng Giáo dục

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện CB - GV theo kế hoạch

- Thi giải toán bang tiếng Anh trên mạng INTERNET cấp huyện

- Thi giải toán tiếng Việt trên mạng INTERNET cấp trườngTrong tháng

Tuần 2Tháng 3/2016

- Chỉ đạo các hoạt động thi đua: chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Đón thanh tra toàn diện theo kế hoạch;

- Đón thanh tra chuyên đề sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

- Đón kiểm tra hoạt động NGLL

- Tiếp tục tham mưu xây dựng trường chuẩn Quốc gia

- Bồi dưỡng các đối tượng học sinh các khối lớp. giải toán, tiếng Anh trên mạng NTERNET;

- Chỉ đạo hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuấn nghề nghiệp.

- Bồi dưỡng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện CB - GV theo kế hoạch

- TThi giải toán bang tiếng Anh trên mạng INTERNET cấp tinh

- Thi giải toán bang tiếng Việt trên mạng INTERNET cấp huyện

- Thi giải toán bang tiếng Việt trên mạng INTERNET cấp TinhTrong tháng
Trong tháng

Trong tháng

Tuần 4

Trong tháng


Trong tháng
Tuần 4
Tháng 4/2016

- Tiếp tục tham mưu xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đánh giá ngoài cơ sở GDPT;

- Chỉ đạo giải toán trên mạng; INTERNET; ôn tập cuối năm.

- Đón kiểm tra công tác dạy và học của PGD ;

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện CB - GV theo kế hoạch

-Tuần 1

Trong tháng


Tuần 3

Tháng 5/2016

- Chỉ đạo kết thúc chương trình học kỳ II;

- Đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn NNGVTH; hoàn thiện hệ thống báo cáo cuối năm; Hoàn thành chương trình các khối lớp; tổng kết năm học.

- Tiếp tục tham mưu xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

- Đón kiểm tra công tác thi đua các đơn vị đăng ký tiên tiến xuất sắc.

- Nộp báo cáo cuối năm


Trong tháng

Trong tháng


Trong tháng

Tháng 6/2016

- Duyệt kết quả HS lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Bàn giao học sinh về đia phương.

- Chỉ đạo nha trường bố trí cho giáo viên nghỉ hè, phân công trực hè.

- Chỉ đạo nha trường tiếp tục xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
Tuần 1

Trong tháng


Tháng 7/2016


Tháng 7, 8/2016

- Chỉ đạo các nhà trường tu sửa CSVC trường học; công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia;

- Tham dự, tổ chức lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức;

- Các trường tổ chức tuyển sinh lớp 1; phân công GV phụ đạo , ôn tập trong hè đối với HS yếu; phối hợp địa phương tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh; biên chế lớp, phân công giáo viên, lập kế hoạch tổ chức kiểm tra lại cho HS diện thi lại, báo cáo kết quả thi lại , lưu ban; bàn giao chất lượng HS lớp 2-4;

- Xây dựng kế hoạch năm học, thống nhất Kế hoạch năm học ở các trường;

- Thực hiện chương trình tuần 1;

- Chỉ đạo các trường tổ chức họp PHHS ở các trường về việc tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ ngày, bán trú, dạy các môn tự chọn,… Củng cố lại Ban đại diện cha mẹ HS ở các điểm trường, lên kế hoạch hoạt động;Trong tháng

Trong tháng


Trong tháng
Trong tháng
Trong tháng

Каталог: CMSTemplates -> VNQT -> Uploads
Uploads -> Phòng gd&Đt việt yêN ĐỀ chính thứC ĐỀ thi chọn học sinh giỏi cấp huyệN
Uploads -> Kế hoạch của bâN ĐẠi diện cha mẹ HỌc sinh trưỜng tiểu học hoàng ninh 1 NĂM 2015-2016
Uploads -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads -> Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Uploads -> TrưỜng tiểu học phú LỘC 1 Số: /QĐ-ht. Thpl1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads -> TrưỜng tiểu học bế VĂN ĐÀN
Uploads -> Rèn kĩ NĂng giao tiếp cho học sinh
Uploads -> ĐỀ kiểm tra cuối kỳ I môn toán lớP 5 NĂm họC 2015-2016
Uploads -> Skkn: Dạy học theo chủ đề tích hợp chương trình địa phương Tỉnh Hưng Yên

tải về 280 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương