Phòng gd&Đt tp huếtải về 39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích39 Kb.
#2753


PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 15/TB-NCD Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2017 THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 – 2018

- Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT;

- Căn cứ công văn số 3674/UBND-GD ngày 04 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định số lượng học sinh/lớp;

- Căn cứ công văn số 302/SGD&ĐT-KHTC ngày 16/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018;

- Căn cứ công văn số 634/SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 21/03/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;

- Căn cứ công văn số 1568/UBND -VX ngày 04/05/2017 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018;

- Căn cứ công văn số 644a/TS-PGD-ĐT ngày 22/5/2017 của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Huế về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2017- 2018;

Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường năm học 2017- 2018 như sau:

I. Phương thức tuyển sinh, đối tượng dự tuyển:

1. Tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển.

2. Đối tượng dự tuyển:

a. Đã hoàn thành chương trình tiểu học.

b. Có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Phú Nhuận và phường Vĩnh Ninh - Thành phố Huế và học sinh học tiếng Pháp tăng cường ở các phường phía Nam Sông Hương.

c. Tuổi vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2006).

II. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển gồm có:

1. Giấy khai sinh (Bản chính – Nếu bản sao phải có công chứng hợp lệ);

2. Học bạ tiểu học (Bản chính);

3. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (Bản chính);

4. Phiếu dự tuyển vào lớp 6 (nếu chưa nhận phiếu dự tuyển tại trường tiểu học thì Phụ huynh có thể lấy phiếu dự tuyển vào lớp 6 trên Website của Phòng Giáo dục& đào tạo thành phố Huế theo địa chỉ: tphue.thuathien.edu.vn hoặc tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh);

5. Bản sao hộ khẩu (có công chứng thời gian không quá 3 tháng);

6. Các loại giấy tờ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

III. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 lớp 6 với tổng số 420 học sinh (trong đó có 3 lớp song ngữ: Tiếng Pháp - Tiếng Anh).IV. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/6/2017 đến 16h30 ngày 30/6/2017 ( Trừ CN)

*Lưu ý: -Từ ngày 22/6/2017 đến 24/6/2017: Hội đồng tuyển sinh trường sẽ nhận hồ sơ tại Trường Tiểu học Lê Lợi ( Do trường bận đặt điểm thi THPT Quốc Gia).

- Từ ngày 26/6/2017 đến 16h30 ngày 30/6/2017: Nhận hồ sơ tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

- Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ: 8h00-10h30 ; Buổi chiều: 14h00 -16h30

- Hồ sơ dự tuyển phải được bỏ trong bì đựng hồ sơ để tránh thất lạc.

Trên đây là những vấn đề có liên quan đến việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017- 2018. Đề nghị học sinh dự tuyển thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)


Nguyễn Mạnh Tiến

tải về 39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương