Phòng gd&Đt hải dưƠng trưỜng thcs ngọc châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích23.35 Kb.

PHÒNG GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2016


QUY ĐỊNH CHUNG

Về thể thức trình bày giáo án, hồ sơ trên máy vi tính in ra giấyI. Quy định chung

- Khổ giấy: Giấy trắng A4. In bằng mực đen.

- Tất cả các loại sổ sách trình bày trên máy vi tính in ra giấy đều phải có trang bìa.

II. Trình bày trang bìa:

- Nội dung của trang bìa phải đảm bảo đầy đủ như mẫu kèm theo.

- Phần trang bìa được đóng trong khung (có thể trang trí theo đường viền của khung).

- Kiểu chữ và cỡ chữ theo mẫu (Times new Roman; cỡ 14; béo, đứng). Tên giáo án cỡ 60.

- Phần nhãn vở theo mẫu (Times new Roman; cỡ 16; béo, đứng) tên giáo viên cỡ chữ 20.

- Năm học béo, nghiêng (Năm học 2016 – 2017).

- Phần chèn tranh, ảnh trang trí: Tùy chọn nhưng cần có tính giáo dục và nên chọn những hình ảnh gần gũi với nội dung của sổ hay giáo án.

III. Trình bày nội dung:

1. Kiểu chữ và cỡ chữ

a) Giáo án:

Ngày soạn, ngày giảng: (Times new Roman; cỡ 14; gầy, nghiêng).

* Lưu ý:


+ Toàn bộ được viết theo font chữ Times new Roman, cỡ chữ 14

+ Phần hoặc chương + Tên tiết: (béo, đứng; in hoa).

+ Các mục, tiêu mục theo mẫu giáo án kèm theo

+ Phần chú thích, từ hay cụm từ cần nhấn mạnh giáo viên có thể để béo, nghiêng sao cho hợp lý nhưng phải để trong ngoặc đơn (...) hay ngoặc kép “...”

+ Trong một câu hay một đoạn không được để in nghiêng; in đậm hay gạch chân bừa bãi.2. Căn lề: Lề trái: 2,5-3cm. Lề phải, lề trên, lề dưới: 1,5-2cm

- Sử dụng tiêu đề trên ghi giáo án môn …, năm học 2016-2017, tiêu đề dưới ghi họ và tên giáo viên và tổ…, đánh số trang vào góc phải.

- Một số quy định khác thực hiện đúng mẫu kèm theo.

- Khoảng cách giữa các dòng từ 1,3 – 1,5cm3. Khuyến khích giáo viên trình bày câu hỏi theo kiểu in nghiêng (Times new Roman; cỡ 14; gầy, nghiêng).

4. Bìa giáo án, bìa hồ sơ khuyến khích các tổ sử dụng thống nhất một mẫu bìa.

IV. Quy định xử lý các lỗi:

1. Một tiết Giáo án được coi không đạt yêu cầu nếu:

- Trình bày bằng font chữ khác với font quy định (Không phải là font Times new Roman).

- Trình bày bằng cỡ chữ không theo quy định hoặc có hai cỡ chữ trở lên

- Có trên 3 câu liền nhau hoặc 3 từ, cụm từ, kí hiệu, công thức rời rạc được in nghiêng; in đậm hay gạch chân bừa bãi.

- Có tiêu đề không đúng quy định.

- Tẩy xóa bằng bút tẩy trắng. Viết bằng bút, chèn, chỉnh sửa vào giáo án

- Một số quy định khác thực hiện đúng mẫu kèm theo.

2. Đánh giá xếp loại giáo án vẫn áp dụng theo quy định của nghành kèm theo quy định trên.

*Giáo án từng tiết:


  1. Hình thức:

+ Trình bày sạch đẹp, khoa học : 1 điểm

+ Có đầy đủ các mục theo quy định: 1 điểm  1. Nội dung:

+ Ghi rõ ngày tháng soạn, giảng, mục tiêu : 1 điểm

+ Chuẩn bị của thầy và trò : 1 điểm.

+ Thể hiện rõ hoạt động chính của Giáo viên và Học sinh : 3 điểm.

+ Hệ thống câu hỏi lôgic hợp lý : 2 điểm.

+ Phân phối thời gian hợp lý, đủ các bước lên lớp: 1 điểm.

Thiếu 2 nội dung trở lên là giáo án không đủ yêu cầu.

* Cách xếp loại chung về giáo án:

+ Loại Tốt: 9-10 điểm: Không thiếu giáo án. Số giáo án đạt yêu cầu 90 % trở lên.

+ Loại Khá: 7-8 điểm: Không thiếu giáo án. Số giáo án đạt yêu cầu 75 % trở lên.

+ Loại TB: 5-6 điểm: Không thiếu giáo án. Số giáo án đạt yêu cầu 50 % trở lên.

+ Loại Yếu: Các trường hợp còn lại.

3. Đối với hồ sơ

- Yêu cầu thực hiện theo đúng mẫu kèm theo. Nếu vi phạm, xử lý như sau:

Không xếp loại trong đợt kiểm tra và phải chỉnh sửa lại theo đúng yêu cầu. Nếu không chấp hành sẽ không xếp loại trong đợt kiểm tra kế tiếp.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc gì, yêu cầu liên hệ ngay với chuyên môn để giải đáp.Quy định này được áp dụng từ 22/8/2016.


Hải Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2016

TM. NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng


Phạm Thanh Nga


PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS NGỌC CHÂU


GIÁO ÁN

………………………………………………….Năm học 2016 - 2017


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương