Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 74.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.03.2019
Kích74.5 Kb.
#86015

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỈNH THÁI NGUYÊN

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỐ 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số PC05

Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY


Hồi 14 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại Trường mầm non Đắc Sơn.

Địa chỉ: xã Đắc Sơn –Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên.

Chúng tôi gồm:ĐẠI DIỆN PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC SỐ 2

- Đ/c Trung úy Trương Quốc Được

- Đ/c Thiếu úy Tăng Bá HưngChức vụ: Phó đội trưởng

Chức vụ: Cán bộĐã tiến hành kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đối với:

TRƯỜNG MẦM NON ĐẮC SƠN

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

- Bà: Đặng Thị Thơ Chức vụ: Hiệu trưởng.

Sđt: 0976130466

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

I. BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ

- Điểm trường Mầm non Đắc Sơn trung tâm có tổng diện tích: 1441 m2 có đặc điểm xây dựng như sau: 03 dãy nhà lớp học cấp 4 (7 phòng học, nhà hiệu bộ), 01 khu bếp, 01 nhà xe, 02 phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác.

- Điểm trường Xóm Đấp diện tích 864m2 với 04 phòng học (cấp 4), 01 nhà ăn và 01 nhà xe.

- Điểm trường Xóm Chùa diện tích 1466m2 gồm 05 phòng lớp học (cấp 4), 01 nhà bếp, 01 nhà xe, 01 nhà chuyên môn.

- Tổng số cán bộ, giáo viên: 46 CBGV.

- Học sinh: 649 học sinh.II. KIỂM TRA HỒ SƠ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

- Tại thời điểm kiểm tra cơ sở đã có hồ sơ quản lý về công tác PCCC gồm có:

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCCC gồm 07 đồng chí; Phân công nhiệm vụ thành viên trong ban chỉ đạo PCCC; quy chế hoạt động ban chỉ đạo PCCC.

+ Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở năm 2017 (gồm có 17 đội viên).

+ Quyết định ban hành nội quy PCCC, nội quy sử dụng điện ( kèm theo nội quy PCCC, nội quy sử dụng điện).

+ Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC anwm 2017.

+ Báo cáo công tác PCCC năm 2017.

+ Kế hoạch công tác PCCC năm học 2017-2018.

+ Bảng theo dõi trang bị phương tiện PCCC; bảng theo dõi công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, bảng theo dõi thực tập PACC.

+ Phương án chữa cháy cơ sở đã xây dựng theo mẫu PC11, thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công An và đã được phê duyệt theo quy định.

+ Biên bản tự kiểm tra an toàn PCCC của người đứng đầu cơ sở.

+ Biên bản rút kinh nghiệm tự thực tập phương án chữa cháy.

III. KIỂM TRA THỰC TẾ

- Cơ sở có lực lượng phòng cháy và chữa cháy được tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Các đội viên biết sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

- Tại thời điểm kiểm tra hệ thống điện tại các phòng học, phòng làm việc được đi ngầm trong tường hoặc trong ống gel cách điện và có attomat bảo vệ.

- Phương tiện PCCC của cơ sở gồm:

+ 06 bình bột chữa cháy MFZ4; 01 bộ nội quy tiêu lệnh PCCC; thang tre; xô chậu, chăn chiên các loại.

- Nguồn nước chủ yếu tại cơ sở là giếng khoan; téc nước.

- Giao thông thuận lợi cho công tác chữa cháy.

IV. TỒN TẠI, THIẾU SÓT

+ Một số thành viên đội PCCC cơ sở tại cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

+ Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Thường xuyên bổ sung các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC vào hồ sơ quản lý theo dõi theo điều 3, mục I, Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an.(thực hiện thường xuyên).

2. Lắp đặt bổ xung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. Bổ sung 04 bình chữa cháy MFZ4, 02 bộ NQTL. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện PCCC (có sổ theo dõi kiểm tra cụ thể) đã được trang bị tại cơ sở đảm bảo hoạt động tốt khi có sự cố cháy nổ xảy ra theo quy định tại TCVN 3890:2009.(thực hiện xong trong quý IV, năm 2017).

3. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho các đội viên chưa được tổ chức huấn luyện PCCC của đội PCCC cơ sở theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.(thực hiện xong trong quý IV, năm 2017).

4. Thường xuyên nhắc nhở giáo viên, nhân viên đảm bảo an toàn PCCC; quản lý tốt nguồn lửa nguồn nhiệt có trong cơ sở. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCC cho giáo viên, nhân viên.(thực hiện thường xuyên)

5. Duy trì công tác tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở định kỳ ít nhất 1lần/quý, phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót nếu có (có biên bản kiểm tra lưu).(thực hiện định kỳ 1 lần/quý)

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống điện, phát hiện những thiếu sót, hư hỏng của hệ thống và có giải pháp khắc phục ngay để đảm bảo an toàn PCCC điện trong quá trình hoạt động của cơ sở.

Trên đây là những nội dung đã tiến hành kiểm tra và kiến nghị của Phòng Cảnh sát PC&CC số 2.

Để đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở, đề nghị lãnh đạo cơ sở triển khai các biện pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại và tổ chức thực hiện các kiến nghị trên theo đúng thời hạn quy định.

Biên bản được lập xong hồi 15 giờ 00 cùng ngày, gồm 03 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Đã kí)
HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Thơ

ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ LIÊN QUAN


ĐẠI DIỆN

ĐOÀN KIỂM TRA

(Đã kí)
Thiếu úy Tăng Bá HưngCẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỈNH THÁI NGUYÊN

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỐ 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỀU TRA

Công tác PCCC cơ sở, địa bàn năm 2017


1.Tên đơn vị: TRƯỜNG MN ĐẮC SƠN.

2. Cơ quan trực tiếp quản lý: Phòng giáo dục Thị xã Phổ Yên.

3. Địa chỉ: xã Đắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Điện thoại:

- Bà: Đặng Thị Thơ Chức vụ: Hiệu trưởng.

Sđt: 0976130466

5. Tính chất hoạt động hoặc ngành nghề kinh doanh: giáo dục, đào tạo nghề nghiệp.

6. Hệ thống tổ chức đoàn thể: CBGV: 46 ; Học sinh 649 học sinh.

7. Tình hình cán bộ công nhân viên người lao động liên quan đến việc chấp hành các quy định về PCCC: chấp hành tốt.

8. Tổng diện tích mặt bằng (Điều tra cơ bản về việc chấp hành các quy định của nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình như: Thẩm duyệt về PCCC; việc thay đổi công năng, cải tạo, sửa chữa, công trình):

Cơ sở có đặc điểm xây dựng như sau:

- Điểm trường Mầm non Đắc Sơn trung tâm có tổng diện tích: 1441 m2 có đặc điểm xây dựng như sau: 03 dãy nhà lớp học cấp 4 (7 phòng học, nhà hiệu bộ), 01 khu bếp, 01 nhà xe, 02 phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác.

- Điểm trường Xóm Đấp diện tích 864m2 với 04 phòng học (cấp 4), 01 nhà ăn và 01 nhà xe.

- Điểm trường Xóm Chùa diện tích 1466m2 gồm 05 phòng lớp học (cấp 4), 01 nhà bếp, 01 nhà xe, 01 nhà chuyên môn.

- Cơ sở chưa có hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với công trình.

9. Đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy nổ của cơ sở (Điều tra về đặc điểm địa lý, địa dư, diện tích, các hạng mục công trình xây dựng, dây chuyền sản xuất; mục đích sử dụng, số lượng chất cháy, chất nổ): tính chất nguy hiểm cháy nổ mức trung bình; chất cháy chủ yếu: xăng, nhựa tổng hợp, gỗ, giấy, cao su….

10. Giao thông phục vụ chữa cháy (Bên trong, bên ngoài cơ sở):

- Bên trong: Cổng và sân rộng, đảm bảo thuận lợi cho công tác chữa cháy.

- Bên ngoài: Thuận lợi cho công tác chữa cháy.

11. Nguồn nước phục vụ chữa cháy (bên trong, bên ngoài cơ sở):

- Bên trong: sử dụng chủ yếu hệ thống nước sinh hoạt.

- Bên ngoài: ao nước cách 400m.

12. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của cơ:

- Biên chế đội PCCC cơ sở (quyết định thành lập đội PCCC cơ sở): đã thành lập đội PCCC cơ sở gồm 15 đội viên.

- Quy chế hoạt động (phân công trách nhiệm) của lực lượng chữa cháy cơ sở: có quy chế hoạt động.

- Việc tổ chức tuyên truyền, học tập kiến thức nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ công nhân viên và đội PCCC cơ sở: chưa huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

13. Phương tiện PCCC tại chỗ của cơ sở:

- Số lượng hiện có: 06 bình chữa cháy MFZ4, 01 bộ nội quy tiêu lệnh, thang, xô chậu, câu liêm.

14. Hệ thống điện sản xuất, sinh hoạt, điện chiếu sáng sự cố: hoạt động tốt

15. Những vấn đề khác liên quan đến công tác PCCC&CNCH ( Tình hình hoạt động của cơ sở; vụ việc liên quan đến ATTT,PCCC..):

Trong thời gian hoạt động chưa để xảy ra vụ việc nào liên quan đến cháy, nổ; vụ việc liên quan đến ANTT. Đơn vị chưa bị xử lý vi phạm hành chính về PCCC.
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ


HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Thơ


Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2017

CÁN BỘ ĐIỀU TRA

Thiếu úy Tăng Bá Hưngtải về 74.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương