Phân tích hoàn lưu gió MÙA Ở châU Átải về 69.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2018
Kích69.61 Kb.

BÀI 4. THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á


 1. MỤC TIÊU

Sau bài học, HS đạt được:

  1. Kiến thức

 • Nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa Châu Á, liên hệ với khí hậu Việt Nam.

 • Tìm hiểu nội dung loại b/đồ mới: B/đồ phân bố khí áp và hướng gió.
  1. Kĩ năng


- Nắm được kĩ năng đọc, phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên b/đồ
  1. Thái độ


 • Có ý thức học tập bộ môn.
  1. Định hướng phát triển năng lực:


 • Năng lực chung: tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề.

 • Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ, tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.


II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH

Nội dung/

chủ đề/chuẩn

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Khí hậu châu Á (Hoàn lưu gió mùa)

Đọc tên các loại khí áp, trị số các đường đẳng áp và khu vực ảnh hưởng

Nguồn gốc hình thành và tính chất của các loại gió

Xác định hướng gió của hoàn lưu gió mùa.

Liên hệ với khí hậu Việt Nam

Định hướng năng lực được hình thành:

Các năng lực chung


- Năng lực hợp tác trong học tập và làm việc

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tự học

Năng lực môn học


- Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ

- Năng lực sử dụng bản đồ
III. BIÊN SOẠN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT HỌC SINH

Quan sát H4.1 và H4.2:

H 4.1. Mùa hạ H 4.2. Mùa đông

Câu 1. Cho biết vị trí các trung tâm áp thấp và áp cao. Nêu trị số khí áp ở mỗi trung tâm trong mùa đông và mùa hạ

Câu 2. Dựa vào H4.1, H4.2, xác định hướng gió mùa và biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của từng khu vực (ở H2.1) để ghi bổ sung vào bảng dưới đây:

Khu vực

Hướng gió mùa đông (tháng 1)

Hướng gió mùa hạ (tháng 7)

Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa

Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa tại địa điểm

Đông Á

Đông Nam Á

Nam ÁCâu 3. Nước ta hằng năm có những loại gió mùa nào, từ đâu thổi đến? Cho biết ảnh hưởng của nó đến khí hậu nước ta. (Xem H4.1 và h4.2).
IV. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.1. Chuẩn bị của giáo viên

 • Bản đồ khí hậu Châu Á, hai lược đồ phân bố và hướng gió chính về mùa đông và mùa hạ Châu Á.

1.2. Chuẩn bị của học sinh: Vở ghi, tập bản đồ 8, SGK

2. Hoạt động học tập

2.1. Ổn định lớp

2.2. Kiểm tra bài cũ

2.3. Bài mới

Hoạt động 1: Phân tích hướng gió hoạt động theo mùa ở châu Á

(1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Nghiên cứu trường hợp, giảng giải

(2) Hình thức tổ chức hoạt động: Cặp


Hoạt động của GV và HS

Nội dung

- GV giới thiệu mục tiêu bài thực hành.

- GV hướng dẫn HS quan sát lược đồ phân bố khí áp và hướng gió mùa đông và nêu cách tiến hành phân tích bản đồ (lưu ý giải thích cho HS một số khái niệm khó: Đường đẳng áp, tại sao có sự thay đổi hướng gió và khí áp theo mùa)

- Hoàn thành từng bước đọc bản đồ theo gợi ý SGK trang 14, ghi kết quả vào cột “Hướng gió mùa đông” trong bảng 4.1.

- GV giải đáp các bước thực hiện nếu còn HS chưa hiểu cách làm.

- Cho thời gian HS hoàn thiện cột còn lại.

- 1 cặp lên bảng chữa và trình bày, các nhóm khác quan sát và nhận xét.

- GV chốt, các nhóm sửa cho nhau.


1. Phân tích hướng gió về mùa đông và hướng gió về mùa hạ.

Bảng 1: Hướng gió về mùa đông và hướng gió về mùa hạ ở châu Á.

Khu vực

Hướng gió

mùa Đông

Hướng gió

mùa Hạ

Đông Á

Tây Bắc - Đông Nam

Đông Nam -Tây Bắc

Đông Nam Á


Bắc, Đông Bắc - Tây Nam

Nam, Tây Nam - Đông Bắc

Nam Á

Đông Bắc- Tây Nam

Tây Nam - Đông Bắc.

Hoạt động 2: Tổng kết sự khác biệt về hướng gió và khí áp theo hai mùa

ở các khu vực của châu Á

(1) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giảng giải, mảnh ghép

(2) Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm (Mỗi nhóm 6 HS)


Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

- Bước 1: Mỗi nhóm hoàn thành 1 dòng trong bảng tổng kết của mục 3.

- Bước 2: Các nhóm tách ra sau đó ghép lại tạo thành nhóm mới (kĩ thuật mảnh ghép) và thảo luận, hoàn thành toàn bộ bảng tổng kết.

- Bước 3: Các nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung.

- Bước 4: GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc.

* GV liên hệ đến hoạt động gió mùa của nước ta


2. Tổng kết

Mùa

Khu vực

Hướng gió chính

Từ áp cao đến áp thấp

Mùa đông

Đông Á


Tây Bắc

- Đông NamXi- bia-> A-lê-ut


Đông Nam Á


Bắc, Đông Bắc

- Tây NamXi-bia-> Xích đạo

Ô-xtrây-li-aNam Á


Đông Bắc

- Tây NamXi-bia-> Xích đạo

Ô-xtrây-li-a, Nam ấn Độ DươngMùa hạ

Đông á


Đông Nam

- Tây BắcHa Oai -> Iran

Đông Nam á

Nam, Tây Nam

- Đông BắcNam ấn Độ Dương , Ôxtrâylia -> Iran

Nam á

Tây Nam

- Đông BắcNam ấn Độ Dương, Ôxtrâylia -> Iran
2.4. Tổng kết và hướng dẫn học tập

2.4.1. Tổng kết

 • Đặc điểm thời tiết về mùa đông và mùa hạ ở khu vực gió mùa Châu Á

 • Sự khác nhau thời tiết về thời tiết ở mùa đông và mùa hạ khu vực gió mùa ảnh hưởng ntn tới sinh hoạt và sản xuất của con người trong khu vựu?

2.4.2. Hướng dẫn học tập

- Hoàn thành bài tập SGK, tập bản đồ • Chuẩn bị bài mới: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

+ Ôn lại các chủng tộc lớn trên thế giới

+ Đặc điểm hình thái, địa bàn phân bố dân cư

+ Đặc điểm dân cư Châu Á

+ Đặc điểm tôn giáo Châu Á (Nơi ra đời, thời gian ra đời, thần linh tôn thờ, khu vực phân bố)V. RÚT KINH NGHIỆM

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương