Phân tích các đặc trưng của công nghệ giáo dục (cngd)tải về 29.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.06.2022
Kích29.57 Kb.
#182958
Kim Hương

Bài làm:

  1. Phân tích các đặc trưng của công nghệ giáo dục (CNGD)

Đặc trưng của CNGD được xác định thông qua sự tác động của nó đối với quá trình giáo dục, có thể nhận thấy như sau:
- Đặc trưng của CNGD nằm ở tính công nghệ của nó, tức là phải có quy trình thống nhất, tỉnh lựa chọn công cụ lao động phù hợp, tính biến đổi và khả năng kiểm soát ở từng công đoạn theo những mục tiêu cụ thể. CNGD cần phải thao tác hóa được quy trình giáo dục, chuyên môn hóa lực lượng giáo viên, kiểm soát được từng giai đoạn giáo dục,do vậy kiểm soát được sản phẩm cuối cùng. Để thực hiện đặc trưng này, CNGD cần đảm bảo 3 điều kiện sau:
+ Mục tiêu được xác định rõ, tức là là được 2 chức năng: chỉ đạo tổ chức quá trình đào tạo và làm chuẩn đo kết quả đào tạo (lượng hóa được, đo đạc được, quan sát được). Mục tiêu này là yêu cầu đối với từng người học (với cá nhân).
+ Quá trình đào tạo, nhằm vào mục tiêu, phải được tổ chức thành những hành động, hợp thành những công đoạn..., có thể có sự hỗ trợ của những phương tiện kĩ thuật, sắp xếp thành trật tự trước sau theo thời gian, quá trình này là sự kết hợp của các nhân tố, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức giáo dục nhằm vào mục tiêu đào tạo. Những quy trình này là những quy trình dạy và những quy trình học, phải hướng vào người học và giúp người học tự giác thực hiện.
+ Quá trình đánh giá phải được tổ chức thành những quy trình đánh giá. Mỗi quy trình gồm những yếu tố: chuẩn, tiêu chí đánh giá (suy từ mục tiêu đào tạo), nội dung đánh giá (suy từ nội dung đào tạo), phương tiện đánh giá.
- Không phải tất cả các mặt của giáo dục đều có thể áp dụng CNGD. Vì đối tượng tác động của quy trình công nghệ là con người với những đặc tính của tư duy cao cấp và đặc điểm tâm sinh lý phức tạp nên trong quá trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu giáo dục, có những mặt có thể hình thành được quy trình giáo dục tức là có thể công nghệ hóa được. Ngược lại cũng có những mặt chưa thể hình thành được quy trình giáo dục, tức là chưa thể công nghệ hóa được. Như vậy tùy thuộc vào mục tiêu giáo dục và điều kiện thực tế mà áp dụng CNGD, chứ không phải tất cả các mặt của giáo dục đều có thể áp dụng CNGD.
- Điều kiện để áp dụng CNGD phụ thuộc vào các yếu tố chủ yếu sau:
+ Có đủ các chuyên gia về CNGD và các GV đã được huấn luyện để triển khai CNGD.
+ Cơ sở vật chất hội đủ điều kiện cần thiết để ứng dụng CNGD.
+ Các điều kiện thử nghiệm và đối tượng thử nghiệm phải được chuẩn bị chu đáo trước khi ứng dụng đại trà.
+ Đã cân nhắc hiệu quả đạt được giữa ứng dụng CNGD và giảng dạy truyền thống.
- CNGD phải là một hệ thống các nhân tố quá trình giáo dục được tổ chức chặt chẽ, gắn bó mật thiết các nhân tố với nhau thành một thể thống nhất (mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức, đánh giá); được chương trình hóa khi thực hiện, có tỉnh áp dụng cho cá nhân người học (cá nhân hóa) với tinh thần phát huy chủ động, tính tích cực tự học của cá nhân và tỉnh hợp tác trong hoạt động nhóm, lớp, tập thể; có thể kiểm soát được để đánh giá từng khâu, rồi tổng hợp đánh giá toàn bộ quá trình giáo dục; có thể sử dụng những phương tiện kĩ thuật (nghe - nhìn, máy tính, truyền thông) như những bộ phận hỗ trợ gắn bó hữu cơ với các khâu của quy trình giáo dục.
Như vậy, với những đặc trưng nêu trên cho thấy CNGD được xem xét như là giải pháp hiện đại có cách tiếp cận mang tính hệ thống nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
2. Hiểu thế nào là "Quy trình công nghệ dạy học"? Minh họa 1 ví dụ trong hoạt động dạy học của cá nhân hiện nay có áp dụng công nghệ dạy học.

  • Quy trình công nghệ dạy học (CNDH):

Trên thực tế, CNDH là một lĩnh vực đa dạng. Quy trình hình thành và phát triển CNDH gồm 5 giai đoạn: thiết kế, phát triển, sử dụng, quản lý, đánh giá.
Có thể khái quát 5 giai đoạn này như sau:
- Thiết kế chi tiết cho quá trình dạy học từ xem xét các điều kiện cụ thể về : mục tiêu, đặc điểm người học...Các thiết kế này rất chi tiết, tỉ mỉ dựa trên các nguyên tắc dạy học và lý thuyết học tập.
- Từ các thiết kế, các nhà giáo dục sẽ tiến hành biên soạn tài liệu và chế tạo phương tiện hỗ trợ dạy học.
- Các tài liệu và phương tiện sẽ được đem ra áp dụng trong các điều kiện thực tế. Trong giai đoạn này các nhà quản lý và các nhà công nghệ dạy học cũng phải tính đến các chính sách và chế độ để đảm bảo cho CNDH được ứng dụng hiệu quả.
- Quản lý các quá trình để mang lại hiệu quả cao nhất.
- Đánh giá nhằm đảm bảo các mục tiêu đề ra đã được thực hiện tốt và đến mức độ nào, mặt nào làm tốt và mặt nào cần phải điều chỉnh.
Các giai đoạn này được thực hiện theo một chu trình khép kín hình thành nên CNDH.


  • Ví dụ trong hoạt động dạy học của cá nhân hiện nay có áp dụng công nghệ dạy học:

Dự án: Áp dụng CNDH để kết hợp môn âm nhạc vào bài giảng môn mĩ thuật với chủ đề: Giữ gìn và phát huy những giá trị của di sản đình làng
A. Kế hoạch
1.Môn Mĩ thuật
a) Kiến thức
- Học sinh hiểu sơ lược về nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam.
- Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của chạm khắc gỗ đình làng.
- Thấy được vai trò của văn hóa đình làng đối với đời sống của nhân dân ta.
- Đưa ra được những biện pháp hữu hiệu nhằm gin giữ và phát huy những nét đẹp của nghệ thuật đinh lăng ở địa phương và trên cả nước.
- Thể hiện được thái độ của bản thân trước tình trạng xuống cấp của di sản nghệ thuật kiến trúc đình làng.
b) Kỹ năng
- Phát triển khả năng quan sát, phân tích, suy luận và tích hợp kiến thức của học sinh, khả năng độc lập tư duy, cái tôi suy nghĩ trong sáng tạo.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng sử dụng Internet để tìm thông tin, sử dụng được Word, gửi mail.
- Giáo dục kĩ năng sống: Tư duy, nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác, cảm thụ thẩm mĩ, tự tin trình bày trước tập thể...
- Rèn thói quen biết quan tâm tới những vấn đề mang tính thời sự hiện nay của xã hội như: vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay, sự xuống cấp của những công trình, di sản nghệ thuật...
c) Thái độ
- Biết trân trọng và có ý thức giữ gìn tinh hoa văn hóa của cha ông để lại.
- Có thái độ yêu quý, trân trọng và giữ gìn các công trình văn hóa lịch sử của quê hương, đất nước.
- Tuyên truyền, vận động mọi người cũng bảo vệ các di tích lịch sử, di sản văn hóa của quê hương.
2. Môn Âm nhạc
- Thể hiện những câu hát có hình ảnh về mái định.
- Kỹ năng trình bày trước tập thể, hát tự nhiên, hát rõ lời.
6. Kết hợp nội dung giáo dục biến đổi khí hậu
- Lồng ghép nội dung Ứng phó với biến đổi khí hậu.
+ Điều gì đang xảy ra với khí hậu toàn cầu của chúng ta.
+ Tác động của sự biến đổi khí hậu hiện nay tới chất lượng, tuổi thọ của các di tích đình làng.
+ Những việc làm cụ thể của bản thân để góp phần giảm nhẹ sự biến đổi của khí hậu.

B. ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC


- Đối tượng: Học sinh.
- Lớp 5B
- Số lượng: 26 học sinh.
- Một số đặc điểm của học sinh đã học theo bài học:
+ Kiến thức của bài học gần gũi gắn liền với thực tiễn, các em đã được tìm hiểu qua các môn học khác nên cũng thuận lợi trong tim hiểu kiến thức và dễ dàng liên hệ:
+ Học sinh đã quen với cách tổ chức dạy học ở cấp TH nên không còn nhiều bở ngỡ, lạ lẫm trước những đổi mới về phương pháp, đổi mới về kiểm tra đánh giá mà các thầy cô giáo đã áp dụng trong quá trình giảng dạy.
C. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
- Giáo án chi tiết, sách giáo khoa, sách giáo viên và các tư liệu khác.
- SGK bộ môn có liên quan: Âm nhạc.
- Tài liệu tham khảo:
+ Lê Thanh Đức, Nét đẹp đinh làng, NXB Mĩ thuật, 2001.
+ Lộng lẫy vàng son, NXB Kim Đồng, 2001.
- Máy chiếu
- Phiếu học tập cho học sinh
- Tranh phiên bản về các bức chạm khắc gỗ đinh lăng
- Đầu máy Video hoặc đầu máy CD, loa để thực hiện những đoạn băng hinh, băng tiếng.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin
- Sử dụng công cụ tìm kiếm Google để thu thập những thông tin cần thiết cho bài học.
- Phần mềm Microsoft Word.
- Phần mềm Microsoft Power Point.
- Phần mềm ProShow Gold.


tải về 29.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương