Phần năM: di truyền học chưƠng I. CƠ Chế di truyền và biến dị


BÀI 33. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤTtải về 1.99 Mb.
trang20/20
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích1.99 Mb.
#2083
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

BÀI 33. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

C

A

B

C

A

B

D

C

D

A

11 20

D

B

B

D

D

B

B

BÀI 34. SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

C

C

C

C

B

B

C

A

A

B

11 20

A

B

A

C


BÀI 35. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

B

A

D

C

B

A

A

C

C

D

11 20

C

A

A

C

D

D

B

A

C

D

21 30

B

B

A

B

C

C

C

B

DBÀI 36. QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ

GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

D

B

C

B

D

C

C

C

D

C

11 20

D

D

C

A

CBÀI 37, 38. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

C

A

B

D

A

C

B

A

D

C

11 20

B

A

C

A

B

C

A

C

B

A

21 30

A

D

A

C

D

D

D

A

A

A

31 40

A

A

B

A


BÀI 39. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

A

D

D

D

B

B

D

D


BÀI 40. QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN

CỦA QUẦN XÃ SINH VẬT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

D

B

B

D

B

B

C

A

B

B

11 20

B

D

D

D

A

C

B

C

B

B

21 30

A

C

B

B

B

D

B

A

C

B

31 40

C

D

C

C


BÀI 41. DIỄN THẾ SINH THÁI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

C

C

A

B

A

D

C

D

D

D

11 20

D

A

C

BÀI 42. HỆ SINH THÁI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

B

A

B

C

B

A

B

D

A

C

11 20

C

A
BÀI 43. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

B

C

D

B

B

D

C

D

C

D

11 20

A

A

D

C

A

D

A

D


BÀI 44. CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ VÀ SINH QUYỂN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

D

D

A

D

C

C

C

C

C

B

11 20

C

B
BÀI 45. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

D

A

C

D

D

D

C

A

B

D

11 20

C

A

C

A

C

B

B

A

B

D

21 30

A
KISU


tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương