Phần năM: di truyền học chưƠng I. CƠ Chế di truyền và biến dị


BÀI 16,17. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂtải về 1.99 Mb.
trang16/20
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích1.99 Mb.
#2083
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

BÀI 16,17. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

A

A

B

A

A

D

A

B

A

B

11 20

D

B

C

A

D

D

D

B

B

C

21 30

C

C

A

D

D

C

C

D

A

C

31 40

D

C

A

A

B

A

A

C

B

D

41 50

D

B
BÀI 18. CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG

DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

B

C

D

A

B

D

C

D

B

C

11 20

A

D

B

C

D

A

C

BÀI 19. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN

VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 10

B

B

D

B

A

D

D

A

C

D

11 20

A

B

C

C

C

A

C

B

B

C

21 30

D

A

A

C

D

D

D

B

B

tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương