Phần LỰa chọn di sảN: Phần LỰa chọn di sảNtải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích445 b.Phần 1. LỰA CHỌN DI SẢN:

 • Phần 1. LỰA CHỌN DI SẢN:

 • Hoàng thành Huế

 • Tòa Khâm sứ ( Đại học sư phạm Huế)

 • - Đồn Mang Cá

 • Phần 2: CHUẨN BỊ:

 • 1. KHÂU CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN PHỐI HỢP VỚI CÁN BỘ DI TÍCH:( Làm việc với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế):

 • Giáo viên cùng cán bộ di tích phối hợp hoạt động. Cụ thể:

 • + Trung tâm để cung cấp các tư liệu liên quan đến di sản

 • + Cử cán bộ thuyết minh tại Đại Nội Huế

 • + Giáo viên cùng cán bộ di tích thảo luận, bổ sung những nội dung kiến thức và hiểu biết về di sản do các nhóm học sinh chuẩn bị

 • + Cấp giấy miễn vé tham quanPhần ba: TIẾN TRÌNH BÀI HỌC LỊCH SỬ TẠI THỰC ĐỊA:

 • Phần ba: TIẾN TRÌNH BÀI HỌC LỊCH SỬ TẠI THỰC ĐỊA:

 • Bước 1: Tập trung học sinh tại trường xe chở đến cửa Ngọ Môn, ổn định tổ chức

 • Bước 2: GV giới thiệu tiến trình học tập lịch sử tại di sản: học bài mới, tham quan học tập, hoạt động thảo luận nhóm theo yêu cầu

 • Bước 3 : Giảng dạy bài 26 theo giáo án đã chuẩn bị

 • Bước 4: HS học tập di sản văn hóa tại Đại nội, Tòa Khâm sứ, Đồn Mang cá

 • Bước 6 : GV nhận xét tinh thần thái độ học tập và tổ chức cho HS trở lại trườngGIÁO ÁN GIẢNG DẠY TẠI NƠI CÓ DI SẢN:

 • GIÁO ÁN GIẢNG DẠY TẠI NƠI CÓ DI SẢN:

 • - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Gv lựa chọn không gian thích hợp để tổ chức dạy họcI. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • 1. Kiến thức

 • Lý giải được nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ phong trào Cần Vương

 • Trình bày được diễn biến chính cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến

 • - Những kiến thức liên quan đến Hoàng Thành Huế, Đồn Mang Cá, Tòa Khâm sứ. Tục lệ cúng âm hồn 23/5 ở Huế.

 • 2 Tư tưởng

 • - Giáo dục cho HS lòng yêu nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Huế

 • - Lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sự kiện Bác tham gia phong trào chống thuế ở Trung kỳ

 • 3. Kỹ năng. Phân tích, tổng hợp, nhận xét, rút ra bài học lịch sử. Kỹ năng học tập hợp tác, thuyết trình, truy cập và xử lý thông tin.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương