Phần LỰa chọn di sảN: Phần LỰa chọn di sảNtải về 3.11 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích3.11 Mb.
#831Phần 1. LỰA CHỌN DI SẢN:

 • Phần 1. LỰA CHỌN DI SẢN:

 • Hoàng thành Huế

 • Tòa Khâm sứ ( Đại học sư phạm Huế)

 • - Đồn Mang Cá

 • Phần 2: CHUẨN BỊ:

 • 1. KHÂU CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN PHỐI HỢP VỚI CÁN BỘ DI TÍCH:( Làm việc với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế):

 • Giáo viên cùng cán bộ di tích phối hợp hoạt động. Cụ thể:

 • + Trung tâm để cung cấp các tư liệu liên quan đến di sản

 • + Cử cán bộ thuyết minh tại Đại Nội Huế

 • + Giáo viên cùng cán bộ di tích thảo luận, bổ sung những nội dung kiến thức và hiểu biết về di sản do các nhóm học sinh chuẩn bị

 • + Cấp giấy miễn vé tham quanPhần ba: TIẾN TRÌNH BÀI HỌC LỊCH SỬ TẠI THỰC ĐỊA:

 • Phần ba: TIẾN TRÌNH BÀI HỌC LỊCH SỬ TẠI THỰC ĐỊA:

 • Bước 1: Tập trung học sinh tại trường xe chở đến cửa Ngọ Môn, ổn định tổ chức

 • Bước 2: GV giới thiệu tiến trình học tập lịch sử tại di sản: học bài mới, tham quan học tập, hoạt động thảo luận nhóm theo yêu cầu

 • Bước 3 : Giảng dạy bài 26 theo giáo án đã chuẩn bị

 • Bước 4: HS học tập di sản văn hóa tại Đại nội, Tòa Khâm sứ, Đồn Mang cá

 • Bước 6 : GV nhận xét tinh thần thái độ học tập và tổ chức cho HS trở lại trườngGIÁO ÁN GIẢNG DẠY TẠI NƠI CÓ DI SẢN:

 • GIÁO ÁN GIẢNG DẠY TẠI NƠI CÓ DI SẢN:

 • - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Gv lựa chọn không gian thích hợp để tổ chức dạy họcI. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • 1. Kiến thức

 • Lý giải được nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ phong trào Cần Vương

 • Trình bày được diễn biến chính cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến

 • - Những kiến thức liên quan đến Hoàng Thành Huế, Đồn Mang Cá, Tòa Khâm sứ. Tục lệ cúng âm hồn 23/5 ở Huế.

 • 2 Tư tưởng

 • - Giáo dục cho HS lòng yêu nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Huế

 • - Lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sự kiện Bác tham gia phong trào chống thuế ở Trung kỳ

 • 3. Kỹ năng. Phân tích, tổng hợp, nhận xét, rút ra bài học lịch sử. Kỹ năng học tập hợp tác, thuyết trình, truy cập và xử lý thông tin.


tải về 3.11 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương