Phần I thực trạng lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa của nước tatải về 498 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích498 Kb.
#4351
1   2   3   4   5

5. Hoạt động vận tải


- Vận tải đường thủy nội địa là một trong những thế mạnh của nước ta, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thị phần vận tải nội địa; khu vực phía Bắc chiếm khoảng 20-25%, khu vực phía Nam chiếm tới 65% đến 70%; ở khu vực miền Trung chỉ chiếm khoảng 10 đến 15%;

Bảng 3: Tổng hợp sản lượng vận tải thủy nội địa, từ 2006 đến 2013

Đơn vị tính: tấn

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Tấn vận chuyển

triệu tấn

65,2

71,2

75

85

118,8

124,5

119,2

115,7

2

Tấn luân chuyển

triệu

TKm


8.200

9.450

10.000

11.200

18.900

14.900

13.100

12.890

3

Khách vận chuyển

Triệu HK

190

208

210

215

171,1

191,9

178,5

167,9

4

Khách luân chuyển

Triệu HKKm

6.900

8.000

8.300

8.380

3.600

4.100

3.700

3.490

Nguồn: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (hành lang cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ): Hành lang này là cầu nối giữa Hà Nội và thành phố cửa ngõ Hải Phòng, Quảng Ninh; trên hành lang này có 3 phương thức vận tải: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt; khối lượng hàng vận chuyển năm 2012 theo khảo sát là 154,976 tấn hàng/ngày và 135,338 lượt khách/ngày; vận chuyển khách bằng đường bộ chiếm tỷ lệ cao (97,17%), vận chuyển hàng đường thủy chiếm 30,19%.

Bảng4: Tỷ trọng vận chuyển hàng hóa, hành khách trên hành lang Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

Đơn vị: %

TT

Phương thức vận tải

Năm 2012

Hành khách

Hàng hóa

1

Đường bộ

97,17%

69,08%

2

Đường thủy nội địa

0,0%

30,19%

3

Đường sắt

2,83%

0,73%
Cộng

100%

100%

(Nguồn: Vitranss 2, tính toán TDSI, năm 2013)

- Hành lang Hà Nội – Lào Cai: Là một trong các hành lang đặc biệt quan trọng trong dự án hợp tác Việt Nam và Trung Quốc; trên hành lang này có 3 phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (tuyến Hà Nội- Việt Trì là chính); khối lượng hàng vận chuyển năm 2012 theo khảo sát là 64,477 tấn hàng/ngày và 43,714 lượt khách/ngày; vận chuyển khách bằng đường bộ chiếm tỷ lệ cao (80,52%), vận chuyển hàng hóa theo đường bộ chiếm tỷ lệ tương đối cao (52,28%)

Bảng 5 Tỷ trọng vận chuyển hàng, khách trên Hành lang Hà Nội – Lào Cai

Đơn vị: %

Phương thức vận tải

Năm 2011

Hành khách

Hàng hóa

Đường bộ

80,52

52,28

Đường thủy nội địa
37,46

Đường sắt

19,48

10,26

Cộng

100%

100%

(Nguồn: Vitranss 2, tính toán TDSI, năm 2013)


tải về 498 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương