Phần I. ĐẶt vấN ĐỀ phần II. TỔNG QUAN phần III. TỰ ĐÁnh giátải về 2.7 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích2.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Điểm mạnh

Việc phân bổ tài chính hàng năm cho các hoạt động hợp lý và hiệu quả, do vậy đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chung của trường, đồng thời góp phần nâng cao đờisống của người lao động, xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị đáp ứng nhu cầuhọc tập của sinh viên.

- Việc phân bổ kinh phí hàng năm đều được tính toán cho từng nhiệm vụ cụ thể, cho từng đơn vị trực thuộc.

- Các quy định có thể được điều chỉnh do phát sinh thực tế ngoài quy chế tài chính và điều chỉnh trên cơ sở thông qua Hội đồng Quản trị.3. Tồn tại

Mặc dù kế hoạch thu–chi được thông qua dựa trên chiến lược, kế hoạch hoạt động, nhưng có nhiều hoạt động không thực hiện được, một số hoạt động không có trong kế hoạch lại phát sinh, do vậy phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu- chi nhiều lần.4. Kế hoạch hành động

Tiến hành khảo sát, hướng dẫn, cho khoảng thời gian dài hơn để các đơn vị trực thuộc lập dự trù, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét kế hoạch thu chi để kế hoạch sát với thực tế.5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí

Kết luận tiêu chuẩn 10

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã có nhiều giải pháp tích cực để chuẩn hóa công tác quản lý tài chính. Công tác quản lý tài chính được thực hiện minh bạch hiệu quả đúng theo Quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động trường đại học tư thục. Trường cân đối thu chi bằng nguồn lực chính mình là chủ yếu, góp phần đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược của trường trong mọi lĩnh vực.

S tiêu chí đạt u cầu: 3/3

S tiêu chí chưa đạt u cầu: 0/3

PHẦN IV. KẾT LUẬN
Kết quả tự đánh giá của Trường đại học Công nghệ Miền Đông là minh chứng nhằm công bố với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người học và xã hội về chất lượng đào tạo của Trường, đồng thời, thông qua công tác tự đánh giá, trường đã xây dựng được kế hoạch hành động khả thi trung và dài hạn một cách cụ thể, nhằm khắc phục những tồn tại, không ngừng cải tiến, nâng cao công tác quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo có chất lượng, giữ vững và phát triển thương hiệu đại học Công nghệ Miền Đông.

Do Trường mới thành lập, đang đào tạo học kỳ đầu tiên nên một số tiêu chí về tỷ lệ sinh viên có việc làm, hiệu quả của công tác Đảng, Đoàn thể, công tác nghiên cứu khoa học chưa thể đánh giá được.

Kết quả tự đánh giá còn cho thấy trong 61 tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục, đại học Công nghệ Miền Đông đã tự đánh giá 56/61 tiêu chí, đã đạt 52/56 tiêu chí (92,85% số tiêu chí đánh giá). Hội đồng tự đánh giá Trường đại học Công nghệ Miền Đông tự đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học do Bộ GD ban hành theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
Mã trường:

Tên trường: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNGNgày hoàn thành tự đánh giá: 25/12/2014Các mức đánh giá: Đ: Đạt; C: Chưa đạt; KĐG: Không đánh giá

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu trường đại họcTiêu chuẩn 6: Người học

Tiêu chí 1.1

ĐTiêu chí 6.1

Đ

Tiêu chí 1.2

ĐTiêu chí 6.2

Đ

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lýTiêu chí 6.3

Đ

Tiêu chí 2.1

ĐTiêu chí 6.4

KĐG

Tiêu chí 2.2

ĐTiêu chí 6.5

Đ

Tiêu chí 2.3

ĐTiêu chí 6.6

Đ

Tiêu chí 2.4

KĐGTiêu chí 6.7

Đ

Tiêu chí 2.5

ĐTiêu chí 6.8

KĐG

Tiêu chí 2.6

ĐTiêu chí 6.9

Đ

Tiêu chí 2.7

ĐTiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dụcTiêu chí 7.1

Đ

Tiêu chí 3.1

ĐTiêu chí 7.2

KĐG

Tiêu chí 3.2

ĐTiêu chí 7.3

KĐG

Tiêu chí 3.3

ĐTiêu chí 7.4

KĐG

Tiêu chí 3.4

ĐTiêu chí 7.5

Đ

Tiêu chí 3.5

ĐTiêu chí 7.6CTiêu chí 3.6

ĐTiêu chí 7.7

Đ

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạoTiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế

Tiêu chí 4.1

ĐTiêu chí 8.1

Đ

Tiêu chí 4.2

ĐTiêu chí 8.2CTiêu chí 4.3

ĐTiêu chí 8.3CTiêu chí 4.4

ĐTiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

Tiêu chí 4.5

ĐTiêu chí 9.1CTiêu chí 4.6

ĐTiêu chí 9.2

Đ

Tiêu chí 4.7

ĐTiêu chí 9.3

Đ

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viênTiêu chí 9.4

ĐTiêu chí 9.5

Đ

Tiêu chí 5.1

ĐTiêu chí 9.6

Đ

Tiêu chí 5.2

ĐTiêu chí 9.7

Đ

Tiêu chí 5.3

ĐTiêu chí 9.8

Đ

Tiêu chí 5.4

ĐTiêu chí 9.9

Đ

Tiêu chí 5.5

ĐTiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính

Tiêu chí 5.6

ĐTiêu chí 10.1

Đ

Tiêu chí 5.7

ĐTiêu chí 10.2

Đ

Tiêu chí 5.8

ĐTiêu chí 10.3

ĐTổng hợp:

- Số tiêu chuẩn có ít nhất 1 tiêu chí đạt: 0 ; Số tiêu chí đạt 52/61 (chiếm 85,24%);

- Số tiêu chí chưa đạt: 4/61 (chiếm 6,55%); Số tiêu chí không đánh giá:5/61 (chiếm 8,21%)


Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.NGND. HUỲNH VĂN HOÀNG
Каталог: files -> 2018-07


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương