Phần I: MỞ ĐẦu sự cần thiết của việc xây dựng Đề ántải về 140.82 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích140.82 Kb.
#203
1   2   3   4   5   6   7

Quản lý điểm đến


 1. Khái niệm quản lý điểm đến

Là sự cộng tác quản lý của các yếu tố làm nên điểm đến. Thực hiện phương pháp chiến lược để kết nối các yếu tố đôi khi rất tách biệt nhau vì mục đích quản lý tốt hơn. Cùng nhau quản lý tránh khỏi các nỗ lực trùng lặp, hỗ trợ kinh doanh và giúp phát hiện các kẽ hở trong hoạt động quản lý.

   1. Lợi ích của quản lý điểm đến

+ Tạo lợi thế cạnh tranh

+ Đảm bảo phát triển bền vững

+ Phân phối lợi ích

+ Nâng cao năng suất du lịch  1. Phân loại và phân hạng điểm đến

   1. Mục đích của việc phân hạng và phân loại điểm đến:

Từ góc độ phát triển du lịch bền vững có thể thấy, việc phân loại và phân hạng các điểm đến nhằm những mục đích sau:

- Bảo vệ và tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường du lịch một cách hợp lý và đồng bộ

- Xây dựng và tổ chức tuyên truyền và quảng bá du lịch hiệu quả đúng đối tượng và tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch trong quá trình lựa chọn điểm đến trong mỗi tour du lịch.

- Xây dựng phương án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch phù hợp với đặc điểm, tính chất đáp ứng nhu cầu quản lý và khách du lịch • Xây dựng mô hình tổ chức quản lý đồng bộ và hiệu quả tài nguyên du lịch

 • Nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ tại các điểm đến

Phân loại điểm đến du lịch:

Có thể thấy, tất cả các điểm đến đều có những hợp phần cơ bản như: Tài nguyên, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, cơ sở hạ tầng,…, đều có sức hấp dẫn đối với du khách, đầu nhằm mục đích phục vụ nhu cầu du lịch của khách và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư, các địa phương và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, mỗi điểm đến du lịch đều có những sự khác biệt và chính sự khác biệt này đã tạo thành sức hấp dẫn riêng và khả năng cạnh tranh giữa chúng. Theo từng tiêu chí phân loại, có thể chia thành nhiều loại điểm đến khác nhau.

Tại Việt Nam, căn cứ vào quy mô lãnh thổ của điểm đến, các điểm đến được phân loại thành vùng du lịch, trung tâm du lịch, điểm du lịch và khu du lịch. Cách phân loại này được thể hiện ở Chiến lược du lịch quốc gia, quy hoạch phát triển du lịch quốc gia.

Căn cứ vào không gian địa lý, các điểm đến được phân loại thành các điểm đến du lịch vùng núi, vùng ven biển, hải đảo, đô thị, nông thôn,… Tuy nhiên, cách phân loại này chỉ được áp dụng về mặt lý thuyết trong các giáo trình giảng dạy đại học chuyên ngành địa lý, du lịch mà chưa có văn bản quy định chính thống.

Tại Luật Du lịch 2005, các điểm đến được xác định chính thức gồm 03 loại:


 • Điểm du lịch

 • Khu du lịch

 • Đô thị du lịch

Phân hạng điểm đến:

Nếu phân loại điểm đến là việc phân nhóm các điểm đến dựa vào những tính chất, đặc điểm của chúng, thì việc phân hạng điểm đến có thể hiểu là việc dựa vào các tiêu chí như chất lượng dịch vụ, quy mô, sức hấp dẫn đối với khách du lịch… để đánh giá, chấm điểm xếp hạng thành những thứ bậc từ thấp tới cao. Việc này nhằm mục đích: nâng cao chất lượng và dịch vụ tại các điểm đến, tăng khả năng cạnh tranh giữa các điểm đếnỞ Việt Nam, theo Luật Du lịch năm 2005, căn cứ vào quy mô, mức độ thu hút khách du lịch, khả năng cung cấp và chất lượng dịch vụ, khu du lịch và điểm du lịch được xếp hạng ở cấp quốc gia và cấp địa phương.

 1. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XẾP HẠNG, ĐÁNH GIÁ ĐIỂM ĐẾN

Nghiên cứu tình hình xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch của một số nước trên thế giới cho thấy:

 • Các nước, các tổ chức quan tâm đến đánh giá tính hấp dẫn của điểm đến là chủ yếu;

 • Tính hấp dẫn của điểm đến được hình thành từ tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch, từ tính hấp dẫn của các sản phẩm du lịch cung cấp cho khách, từ những tiện nghi (cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật) mà du khách được thụ hưởng khi đến với điểm đến;

 • Bên cạnh việc đánh giá sự hấp dẫn của điểm đến, việc xây dựng tiêu chí và đánh giá về chất lượng môi trường, về sự phát triển bền vững của một số nhóm điểm đến cũng được quan tâm;

 • Các tiêu chí đánh giá điểm đến dù là tính hấp dẫn hay tính bền vững hay chất lượng môi trường thì cũng được xây dựng trên cơ sở một số điểm đến đã được xác định của một số lãnh thổ nhất định, có tính chất, đặc điểm riêng về tự nhiên, kinh tế xã hội. Việc áp dụng triệt để các bộ tiêu chí này cho lãnh thổ khác là không phù hợp mà chỉ có thể tham khảo, kế thừa những tiêu chí đối với những điều kiện mang tính tương đồng giữa vùng lãnh thổ gốc với vùng lãnh thổ tham chiếu.

Đối chiếu với điều kiện của Du lịch Việt Nam, việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch trong nước cần tập trung xác định các tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch Việt Nam gồm các nhóm sau:

 1. Tài nguyên du lịch

 2. Sản phẩm và dịch vụ

 3. Quản lý điểm đến

 4. Cơ sở hạ tầng

 5. Sự tham gia của cộng đồng địa phương

 6. Mức độ hài lòng của khách du lịch đối với điểm đến

 1. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

  1. Xác định các điểm đến cần đánh giá

 1. Căn cứ vào khả năng thu hút khách du lịch:

 • Các khu du lịch: gồm các khu du lịch đã được đầu tư phát triển du lịch, hàng năm đón được từ 500.000 lượt khách du lịch trở lên.

 • Các điểm du lịch: gồm các điểm du lịch đã được đầu tư phát triển du lịch, hàng năm đón được từ 50.000 lượt khách du lịch trở lên.

 1. Căn cứ vào đề xuất của khu, điểm du lịch:

Khu, điểm du lịch đạt điều kiện về khả năng thu hút khách, có hồ sơ đề nghị đánh giá xếp hạng (bao gồm: bảng điểm tự đánh giá, kết quả điều tra khách du lịch...) gửi Tổng cục Du lịch.

  1. Tiêu chí đánh giá điểm đến là các khu du lịch

   1. Xác định tiêu chí đánh giá:

Dựa trên sáu nhóm tiêu chí lớn để đánh giá điểm đến du lịch gồm: Tài nguyên du lịch, sản phẩm và dịch vụ, quản lý điểm đến, cơ sở hạ tầng, sự tham gia của cộng đồng địa phương, mức độ hài lòng của khách du lịch đối với điểm đến, các tiêu chí để đánh giá điểm đến là các khu du lịch được xác định gồm 32 tiêu chí (bảng 1 dưới đây)

   1. Xác định điểm cho các tiêu chí đánh giá

Căn cứ vào vai trò của các nhóm tiêu chí và các tiêu chí đánh giá đã xác định, phân bố tỷ lệ điểm đánh giá các khu du lịch, nếu lấy thang điểm 100 cho mỗi khu du lịch thì điểm đánh giá của các tiêu chí đánh giá được thể hiện tại bảng 1.

Mỗi tiêu chí đánh giá sẽ được xem xét, đánh giá bằng cách cho điểm với điểm tối đa mỗi tiêu chí như trình bày tại bảng 1, điểm tối thiểu mỗi tiêu chí là 0 điểm, điểm lẻ tính đến ¼ điểm. Tổng điểm cao nhất của 5 nhóm tiêu chí do chuyên gia chấm điểm là 85 điểm (I).

Riêng về yếu tố đánh giá của khách về khu du lịch thuộc tiêu chí “sự hài lòng của khách”, để định lượng sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch, điểm du lịch, cần sử dụng phiếu điều tra, phỏng vấn trực tiếp du khách.

Sự hài lòng của khách du lịch đối với khu du lịch, điểm du lịch được tính bằng trị trung bình của 6 nhân tố: Cơ sở vật chất, khả năng tiếp cận, yếu tố môi trường, sự hấp dẫn, năng lực phục vụ và giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Đánh giá của khách về khu du lịch ở mức “hoàn toàn hài lòng” được chấm điểm 15, ở mức “hài lòng” chấm điểm 10, ở mức “bình thường” chấm điểm 7, ở mức “không hài lòng” chấm điểm 3 và ở mức “rất không hài lòng” chấm điểm 1. Tổng điểm cao nhất của nhóm tiêu chí “Sự hài lòng của khách du lịch” là 15 điểm (II).

Điểm đánh giá tổng hợp của khu du lịch (TS) bằng tổng điểm đánh giá của chuyên gia cho 31 tiêu chí thuộc 5 nhóm tiêu chí và điểm đánh giá của khách du lịch cho nhóm tiêu chí cuối cùng (TS= I + II). Theo đó, TS cao nhất của một khu du lịch có thể đạt được là 100 điểm.Bảng 1: Phân bố điểm đánh giá các khu du lịch

Nhóm tiêu chí

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa mỗi tiêu chí

Điểm tối đa nhóm tiêu chí

Tài nguyên du lịch

Sự đa dạng và tính độc đáo của tài nguyên

10

15

Sức chứa của điểm tài nguyên

2

Bảo vệ và tôn tạo tài nguyên

3

Sản phẩm và dịch vụCung cấp thông tin cho khách hàng

1

30

Chỉ dẫn thông tin trong toàn bộ khu du lịch

1

Thuyết minh

2

Trung tâm thông tin du lịch

2

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú của khách du lịch

3

Dịch vụ cung cấp cho khách trong các khu lưu trú

2

Hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch

3

Dịch vụ ăn uống

2

Cơ sở phục vụ vui chơi giải trí

2

Dịch vụ vui chơi, giải trí

1

Các hoạt động trình diễn, biểu diễn nghệ thuật

1

Dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá, tìm hiểu các giá trị về tự nhiên, văn hóa

6

Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo

2

Dịch vụ mua sắm

2

Quản lý điểm đến

Quản lý chung

2

15

Môi trường tự nhiên và vệ sinh chung

2

Xử lý rác thải

2

Hệ thống nhà vệ sinh công cộng

2

Môi trường xã hội

2

Tổ chức lực lượng an ninh, trật tự

2

Phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách

1

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

2

Cơ sở hạ tầng

Hệ thống đường giao thông

3

15

Biển báo chỉ dẫn tiếp cận khu du lịch bằng đường bộ, đường thủy

3

Đường giao thông nội bộ

3

Hệ thống điện

3

Hệ thống cấp, thoát nước

3

Sự tham gia của cộng đồng địa phương

Tỷ lệ lao động là người địa phương trong khu du lịch

10

10

Sự hài lòng của khách du lịch
15


tải về 140.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương