Phần I: MỞ ĐẦu sự cần thiết của việc xây dựng Đề ántải về 140.82 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích140.82 Kb.
#203
  1   2   3   4   5   6   7

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của việc xây dựng Đề án

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2011 tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg. Chiến lược đã xác định các quan điểm phát triển và mục tiêu phát triển của Du lịch Việt Nam với 3 nhóm mục tiêu cụ thể: kinh tế, văn hóa và môi trường. Nhằm đạt được các mục tiêu này, Chiến lược xác định kế hoạch hành động với hai khung kế hoạch cho giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. Trong khung kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, hai trong số mười tám nhiệm vụ phải triển khai gồm: • Có hệ thống kiểm soát chất lượng

 • Hoàn chỉnh và thực hiện tốt các loại tiêu chuẩn, quy định.

Để khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của đất nước, tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước và quốc tế, tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó, Chính phủ giao “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng tiêu chí, tổ chức đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số phát triển của các điểm đến du lịch.”

Trước yêu cầu đặt ra của việc thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030” cũng như thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, cần thiết phải triển khai nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tế xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch trên thế giới nhằm xây dựng được hệ thống tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch Việt Nam.2. Cơ sở xây dựng Đề án

2.1. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020;

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách;

- Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.2.2. Cơ sở thực tiễn:

Thực trạng đầu tư, phát triển các điểm đến du lịch là các khu du lịch, các điểm du lịch trên cả nước, nhu cầu đánh giá, phân loại để có cơ sở khuyến khích đầu tư, tăng cường quản lý có hiệu quả các điểm đến, dần dần định vị thương hiệu điểm đến du lịch Việt Nam.3. Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đề án

3.1. Mục tiêu: Xây dựng khung tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch để tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến.

3.2. Nhiệm vụ

- Đề án tập trung nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch, từ đó xác định các tiêu chí khung cho đánh giá điểm đến du lịch Việt Nam;

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch là các khu du lịch, các điểm du lịch quốc gia của Việt Nam;

- Đề xuất quy trình đánh giá điểm đến là các khu du lịch, các điểm du lịch quốc gia của Việt Nam theo các tiêu chí đã xác định.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ ÁN


 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
  1. Định nghĩa v điểm đến du lịch


   1. Định nghĩa

Hiện tại, tùy vào góc độ nghiên cứu hay quản lý, các nhà khoa học, các nhà quản lý đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về điểm đến du lịch. Các chuyên gia về quản lý điểm đến của Tổ chức Du lịch thế giới định nghĩa: “Điểm đến du lịch là một không gian vật chất mà du khách lưu trú lại ít nhất một đêm. Nó bao gồm các sản phẩm du lịch như các dịch vụ hỗ trợ, các điểm đến và tuyến điểm du lịch trong thời gian một ngày. Nó có các giới hạn vật chất và quản lý giới hạn hình ảnh, sự quản lý xác định tính cạnh tranh trong thị trường.”

Điểm đến có thể hiểu đơn giản là các khu, điểm du lịch, những đô thị, vùng quê, miền núi... Những nơi này có thể là các điểm đến cho một chuyến đi trong ngày, một kỳ nghỉ ngắn hoặc dài ngày. Ở một khía cạnh khác, các quốc gia, các lục địa cũng được xem xét và chào bán như là các điểm đến du lịch (Ủy ban lữ hành châu Âu (ETC) và Hiệp hội lữ hành khu vực Thái Bình Dương (PATA) có trách nhiệm tiếp thị cho Châu Âu và khu vực Thái Bình Dương như là những điểm đến du lịch.   1. Đặc điểm chung của điểm đến:

- Được thẩm định về mặt văn hóa

- Tính đa dạng

- Tính bổ sung

  1. Các yếu tố cơ bản của một điểm đến du lịch


Điểm đến bao gồm một số các yếu tố cơ bản thu hút du khách và thỏa mãn những nhu cầu của họ tại điểm đến. Những yếu tố cơ bản có thể chia thành những điểm du lịch (những điều cần xem và những điều cần làm) và những yếu tố khác. Khả năng cung cấp và chất lượng của những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định đi du lịch của du khách.

Các yếu tố cơ bản của một điểm đến du lịch được tóm tắt trong bảng dưới đây:


Sự hấp dẫn và trải nghiệm điểm đến được hình thành bởi
Giá cả

Hình ảnh và đặc điểm

Nguồn nhân lực

Điểm du lịch

Các tiện nghi công cộng và cá nhân

Khả năng tiếp cận  1. tải về 140.82 Kb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương