Phân biệt được mệnh đề (Clauses) và cụm từ (Phrases)tải về 303 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2018
Kích303 Kb.
#39375Phân biệt được mệnh đề (Clauses) và cụm từ (Phrases)

  • Phân biệt được mệnh đề (Clauses) và cụm từ (Phrases)

  • Phân biệt được mệnh đề độc lập (Independent Clauses) và mệnh đề phụ thuộc (Dependent Clauses)Ví dụ:

  • Ví dụ:

  • Alex is studying in the classroom / which is very dark.Từ nối (linking words/markers/linkers) như However, Hence, Therefore, Moreover….có thể được dung trước mệnh đề độc lập, nhưng mệnh đề độc lập phải luôn truyền tải HẾT một ý.

  • Từ nối (linking words/markers/linkers) như However, Hence, Therefore, Moreover….có thể được dung trước mệnh đề độc lập, nhưng mệnh đề độc lập phải luôn truyền tải HẾT một ý.

  • Ví dụ: However, I do not prefer going to the beach.Mệnh đề phụ thuộc có thể bắt đầu bằng đại từ quan hệ như which, that, when, who…hay liên từ phụ thuộc như because, as, after, since, while, even though, if, unless

  • Mệnh đề phụ thuộc có thể bắt đầu bằng đại từ quan hệ như which, that, when, who…hay liên từ phụ thuộc như because, as, after, since, while, even though, if, unless

  • Ví dụ:

  • This is my favorite movie which I have watched 5 times so far.

  • Justin only eats vegetables and does not eat meat because he thinks that animals should be protected.Каталог: ?id=JHy599ZMSz4wRTYHXQfFA3th7g6Ush6k&path=TÀI%20LIỆU%20KHÓA%20HỌC%20TRÊN%20IP -> IVY%20GRAMMAR -> BÀI%201%20CẤU%20TRÚC%20CÂU
IVY%20GRAMMAR -> Exercises exercise 1
IVY%20GRAMMAR -> BàI 12: CÂu tưỜng thuậT (Reported Speech) Bạn hãy đoán xem cô gái tóc vàng sẽ nói gì với Peter?
IVY%20GRAMMAR -> BàI 9: TÍnh từ và trạng từ
IVY%20GRAMMAR -> Thì hiện tại đơn (Present Simple)
IVY%20GRAMMAR -> 1. Giới thiệu chung và định nghĩa
IVY%20GRAMMAR -> Arrest carry cause do make repair send spend wake up The situation is serious. Something must be done
IVY%20GRAMMAR -> Exercises family and Children Exercise 1
IVY%20GRAMMAR -> Nắm được chức năng của thành phần bổ nghĩa trong câu
IVY%20GRAMMAR -> Nắm vững nguyên tắc “Chủ ngữ Động từ phải có nghĩa”
BÀI%201%20CẤU%20TRÚC%20CÂU -> Exercises exercise 1: Choose the most appropriate answer.

tải về 303 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương