Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về thu hút nguồn nhân lực trình độ caotải về 0.93 Mb.
trang9/13
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2903
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Một số nhận xét


Như vậy, trong 5 năm tới, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được khảo sát cần khoảng 2.331 người có trình độ cao, trong đó cần khoảng 648 người có trình độ thạc sĩ trở lên (chiếm khoảng 30% nhu cầu), thuộc nhiều nhóm ngành nghề khác nhau.

Do hạn chế về quy mô nghiên cứu nên nhiều cơ quan, đơn vị khác cũng có nhu cầu nhân lực trình độ cao chưa được tổng hợp hết. Tuy nhiên, qua những số liệu hiện có, có thể nhận thấy nhu cầu nhân lực trình độ cao của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong năm 2010 và 05 năm 2011-2015 là rất lớn, ngành nghề cần nhân lực trình độ cao khá đa dạng, như y tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quản lý, hành chính, văn hóa, xã hội…. trong khi đó khả năng cung ứng từ các đề án đào tạo của Thành phố là hữu hạn nên nhu cầu thu hút là có thực và rất quan trọng. Với nhu cầu lớn này nếu không có những bước đột phá mạnh mẽ trong công tác thu hút và tuyển dụng thì khả năng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị khó có thể thực hiện được.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng việc xác định nhu cầu của một số cơ quan, đơn vị còn khá cảm tính, chưa có kế hoạch cụ thể. Công tác dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo chưa rõ ràng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công tác đào tạo, thu hút nhân lực trong thời gian đến.


 1. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  1. Những nhân tố tác động đến việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao trong thời gian đến


- Xu hướng dịch chuyển nhân lực trình độ cao trên phạm vi toàn cầu: quyền tự do đi lại và các chính sách mở cửa, chào đón “nhân tài” của các quốc gia khiến nguồn nhân lực trình độ cao được tự do dịch chuyển theo nhiều hướng khác nhau trên thế giới. Cơ hội là công bằng cho tất cả nếu môi trường làm việc đáp ứng được các kỳ vọng của người lao động. Và cũng chính vì thế mà sự cạnh tranh cũng rất gay gắt. Lao động được tự do dịch chuyển lại trở thành thách thức cho những nước đang phát triển với nguy cơ của nạn “chảy máu chất xám”.

- Xu hướng dịch chuyển nhân lực trình độ cao trong nước: các thành phố lớn, trung tâm kinh tế - xã hội luôn có sức hút mạnh mẽ đối với nhân lực trình độ cao vì thế Đà Nẵng cũng có thể khai thác lợi thế này để phát triển đội ngũ công chức, viên chức của mình. Với vị thế là thành phố động lực và là trung tâm giáo dục, khoa học công nghệ của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Đà Nẵng có thế mạnh về hệ thống các cơ sở lớn và chuyên sâu về y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ,… Đây là môi trường làm việc thuận lợi để thu hút nhân lực trình độ cao của khu vực, cả nước cũng như thế giới. Tuy nhiên, trong phạm vi quốc gia, Đà Nẵng cũng phải cạnh tranh với hai trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong nội bộ Thành phố, khu vực công cũng gặp khó khăn trong “cuộc chiến nhân tài” với khu vực tư.

- Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế của Thành phố trong thời gian đến tập trung vào các ngành dịch cụ có giá trị gia tăng cao và công nghiệp công nghệ cao như du lịch, thương mại, tài chính ngân hàng, vận tải kho bãi, bưu chính viễn thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới,…

- Chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực của Thành phố: được đánh giá là thành phố có những thành công bước đầu trong việc thực hiện chính sách thu hút nhân lực so với cả nước, Đà Nẵng có thuận lợi về sự quan tâm và đầu tư của Lãnh đạo Thành phố đối với công tác này; các chủ trương, chính sách cũng thường xuyên được đánh giá, kiểm nghiệm thực tế để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp. Đặc biệt, trong năm hướng đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng đã được Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ Thành phố đề ra có một nội dung rất quan trọng là: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao”. Như vậy, chủ trương, chính sách của Thành phố trong lĩnh vực này là khá rõ ràng và quyết liệt. Đây là những cơ sở thuận lợi lớn trong việc hoàn thiện chính sách trong thời gian đến.

- Môi trường sống và làm việc của Thành phố: cũng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ Thành phố, Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành một thành phố hấp dẫn và đáng sống”. Với những điều kiện hiện tại và quyết tâm thực hiện mục tiêu tốt đẹp đã đề ra thì Đà Nẵng sẽ tiếp tục có lợi thế trong việc thực hiện chính sách thu hút nhân lực trình độ cao trong thời gian đến.

  1. Quan điểm xây dựng và thực hiện chính sách


- Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao là yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng nói chung và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố nói riêng.

- Tạo bước chuyển mạnh về thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, trọng tâm là thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu cho các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, đồng thời chú trọng thu hút đội ngũ cán bộ quản lý, hoạch định chính sách và luật pháp trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao trên cơ sở xác định đúng nhu cầu và tiêu chuẩn tuyển dụng; phát huy nội lực, tận dụng tri thức và nguồn lực quốc tế.

- Tiếp tục hoàn thiện chế độ đãi ngộ về vật chất và tinh thần tương xứng với năng lực, trình độ của đối tượng thu hút, tạo điều kiện làm việc thuận lợi để phát huy tối đa năng lực của đối tượng thu hút, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Thành phố.


  1. Mục tiêu xây dựng và thực hiện chính sách

   1. Mục tiêu tổng quát


Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng một phần nhu cầu nhân lực của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, nhất là các đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học – công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả nền công vụ và các sự nghiệp y tế, giáo dục, khoa học – công nghệ.
   1. Mục tiêu cụ thể


- Đến năm 2015, thu hút thêm 1.000 người có trình độ cao phục vụ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó có 20% có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, đáp ứng nhân lực cho các đơn vị hành chính (300 người, trong đó có 30 người có trình độ thạc sĩ trở lên), đơn vị sự nghiệp giáo dục (300 người, trong đó có 50 người có trình độ thạc sĩ trở lên), đơn vị sự nghiệp y tế (300 người, trong đó có 70 người có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, ưu tiên người có trình độ tiến sĩ), đơn vị sự nghiệp khoa học -công nghệ (100 người, trong đó có 50 người có trình độ thạc sĩ trở lên, ưu tiên người có trình độ tiến sĩ).

- Thu hút được 3-4 chuyên gia đầu ngành có trình độ cao, có khả năng tư vấn hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển các ngành, lĩnh vực KT-XH trọng yếu của Thành phố (như: y học, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kinh tế).

- Ưu tiên thu hút, bố trí nhân lực trình độ thạc sĩ trở lên phục vụ các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

- Cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường sống hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực trình độ cao đến sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

- Nâng cao định mức các chế độ đãi ngộ; áp dụng chế độ đãi ngộ cao nhất theo quy định của pháp luật dành cho các chuyên gia có uy tín, có công hiến nổi bật trong các tổ chức nghiên cứu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ thông tin, các bệnh viện chuyên sâu, các cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao.  1. tải về 0.93 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương