Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về thu hút nguồn nhân lực trình độ cao


THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGtải về 0.93 Mb.
trang5/13
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2903
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 1. Chủ trương, chính sách thu hút


Từ năm 1997, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến chính sách thu hút nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực trình độ cao như:

- Chương trình hành động số 01/CTr-TU ngày 15/12/1997 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

- Quyết định số 86/2000/QĐ-UBND ngày 02/8/2000 của UBND Thành phố về thực hiện một số chính sách, chế độ đãi ngộ ban đầu đối với những người tự nguyện đến làm việc lâu dài tại thành phố và chế độ khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại thành phố Đà Nẵng;

- Thông báo số 55/TB-UBND ngày 25/9/2006 của UBND Thành phố về việc tiếp nhận và bố trí các đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực của UBND thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND Thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đối với một số đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực cho đến ngày 01/01/2008;

- Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND Thành phố ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý;

- Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND.

Hiện nay, Thành phố vừa ban hành Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng để thay thế cho Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND.

Theo quy định hiện hành, chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của thành phố Đà Nẵng gồm những nội dung cơ bản sau:


   1. Đối tượng thu hút


- Giáo sư, phó giáo sư;

- Tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ - dược sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú;

- Người tốt nghiệp đại học.

- Những trường hợp đặc biệt do UBND Thành phố quyết định.


   1. Lĩnh vực thu hút


Theo Quyết định 17/2010/QĐ-UBND, hàng năm UBND Thành phố sẽ ban hành danh mục ngành nghề cần tiếp nhận, bố trí công tác. Năm 2010, Thành phố đang tập trung thu hút nhân lực để bố trí cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong các lĩnh vực sau: công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; nhóm ngành xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường); quản lý đô thị; nhóm ngành y tế, hành chính, nhóm ngành luật (hành chính, dân sự, quốc tế, thương mại quốc tế); kinh tế đối ngoại, quan hệ quốc tế; và các ngành sư phạm theo nhu cầu của ngành giáo dục và đào tạo.
   1. Chế độ đãi ngộ


- Đối với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ: được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương theo ngạch tương ứng với trình độ đào tạo ở bậc khởi điểm; hàng tháng được phụ cấp 1.000.000đồng và 50% lương thực hưởng trong thời hạn 05 năm; được bố trí nhà chung cư để ở và miễn tiền thuê nhà trong 05 năm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chưa bố trí được nhà chung cư; giảm từ 10-30% tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc mua đất làm nhà ở; trợ cấp 01 lần với số tiền: giáo sư: 100 triệu đồng, phó giáo sư: 80 triệu đồng, tiến sĩ: 60 triệu đồng.

- Đối với bác sĩ - dược sĩ chuyên khoa cấp 2, thạc sĩ, bác sĩ nội trú và những người tốt nghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc 100% lương khởi điểm; phụ cấp 1.000.000đ/tháng trong thời hạn 05 năm; trợ cấp một lần với số tiền: bác sĩ - dược sĩ chuyên khoa cấp 2: 40 triệu đồng, thạc sĩ, bác sĩ nội trú: 20 triệu đồng, tốt nghiệp đại học hạng giỏi, xuất sắc: 15 triệu đồng.

Riêng đối tượng đào tạo ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ thêm 20% mức hỗ trợ một lần so với đối tượng đào tạo trong nước.

Ngoài ra các đối tượng trên còn được hưởng các chính sách như: xem xét tuyển dụng vào công chức, viên chức; được xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong hoặc ngoài nước.


  1. Kết quả thu hút


Tính đến ngày 30/6/2010, Thành phố đã thu hút được 812 người, trong đó có 01 phó giáo sư - tiến sĩ, 07 tiến sĩ và 111 thạc sĩ và 691 người tốt nghiệp đại học. Phần lớn các đối tượng thu hút có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, còn lại đến từ các địa phương khác thuộc khu vực miền trung như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, Nghệ An, Hà Tĩnh,… Trong 562 đối tượng tham gia cung cấp thông tin cho Sở Nội vụ thì có 365 người là nữ (64,95%), 266 người có quê quán là Đà Nẵng (47,33%) và 122 người được đào tạo tại hai trung tâm đào tạo lớn của cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (22%).

Hình 1, 2, 3: Giới tính, quê quán, nơi đào tạo của đối tượng thu hút(Nguồn: Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

Trong số các ngành nghề của đối tượng được tiếp nhận thì khoa học xã hội nhân văn chiếm tỷ lệ cao nhất với 27,49%, y tế 26,67%, sư phạm 15,74%, quản lý kinh tế, du lịch 11,55%, kỹ thuật 10,96%, khoa học tự nhiên 4,78% và các ngành khác còn lại (mỹ thuật, âm nhạc…) chiếm tỷ lệ 2,81%.

Việc bố trí công tác cho các đối tượng thu hút tương đối phù hợp với chuyên môn được đào tạo, hầu hết đều chấp hành sự phân công công tác. Trong đó có 297 người (36,5%) công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, 505 người (62,3%) công tác tại các đơn vị sự nghiệp (kể cả các Ban quản lý, các Hội) và 10 người (1,2%) công tác tại các doanh nghiệp nhà nước.

Hình 4: Số lượng thu hút qua các năm

(trong số 562 người cung cấp thông tin)
  1. tải về 0.93 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương