Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về thu hút nguồn nhân lực trình độ cao


Kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của các địa phương trong nướctải về 0.93 Mb.
trang3/13
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2903
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của các địa phương trong nước


Ở Việt Nam, do nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của địa phương nên nhiều tỉnh, thành phố đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực. Hầu hết các địa phương đều quy định chế độ trợ cấp tiền ban đầu và hỗ trợ thêm thu nhập hàng tháng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội do có lợi thế về điều kiện, môi trường sống nên không có quy định về các chế độ trợ cấp mà chủ yếu sử dụng chính sách ưu tiên tuyển dụng. Sau đây là một số chính sách thu hút khá khác biệt của một số tỉnh, thành phố:
   1. Cần Thơ


Ngày 28/12/2007, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 50/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2007 - 2011). Theo đó, thành phố Cần Thơ cũng quy định mức trợ cấp ban đầu cho các đối tượng có bằng đại học trở lên với các mức khác nhau. Có một số điểm đáng lưu ý trong chính sách của thành phố Cần Thơ so với thành phố Đà Nẵng là:

- Về đối tượng thu hút: ngoài những đối tượng là Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ - Dược sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, Cử nhân đại học, Cần Thơ cũng thu hút Bác sĩ chuyên khoa I với mức trợ cấp 25 triệu đồng/lần (30 triệu đồng nếu có ít nhất 05 năm kinh nghiệm);

Đặc biệt Cần Thơ có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ như sau:

+ Nếu thuộc diện quy hoạch đào tạo thì ngoài việc được hưởng các chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo qui định của Bộ Tài chính sau khi có học vị được thưởng một lần: Tiến sĩ: 45 triệu đồng/người, Thạc sĩ: 35 triệu đồng/người, Bác sĩ chuyên khoa II: 35 triệu đồng/người, Bác sĩ chuyên khoa I: 30 triệu đồng/người.

+ Nếu không thuộc diện quy hoạch nhưng tự túc kinh phí đào tạo nâng cao trình độ sau đại học với chuyên ngành phù hợp công việc đang làm; đi học theo các chương trình, dự án ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước (được thủ trưởng cơ quan chấp thuận), có cam kết làm việc sau đào tạo theo quy định của Thành phố, độ tuổi sau khi có học vị còn phục vụ ít nhất 05 năm thì được thưởng một lần sau khi có học vị với số tiền: Tiến sĩ: 45 triệu đồng/người, Thạc sĩ: 35 triệu đồng/người, Bác sĩ chuyên khoa II: 35 triệu đồng/người, Bác sĩ chuyên khoa I: 30 triệu đồng/người.- Về mức trợ cấp: đối với từng đối tượng thu hút, mức trợ cấp chia thành hai mức khác nhau tùy kinh nghiệm công tác;

- Về thủ tục tuyển dụng: Đối tượng thu hút được tiếp nhận hồ sơ trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan, đơn vị đăng ký và phải được Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố đánh giá, thẩm định trước khi ra Quyết định tuyển dụng và bố trí công tác.
   1. Bình Dương


Việc thu hút nhân lực của Bình Dương được thực hiện theo Quyết định 133/2006/QĐ-UB ngày 16/08/2006 với một số chính sách khác biệt với thành phố Đà Nẵng như:

- Đối với những người được đào tạo sau đại học: mức trợ cấp ban đầu sẽ khác nhau tùy hạng tốt nghiệp và nơi tốt nghiệp, ví dụ: Thạc sĩ trong nước được trợ cấp 15 triệu đồng/lần, tốt nghiệp hạng giỏi, xuất sắc được thêm 4 triệu đồng; tốt nghiệp ở nước ngoài được 20 triệu đồng/lần, tốt nghiệp hạng giỏi, xuất sắc được thêm 6 triệu đồng;

- Đối với những chức danh, ngành nghề tỉnh đang cần nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn sẽ được UBND tỉnh xem xét cấp thêm mỗi tháng từ 50% đến 200% mức lương đang hưởng (áp dụng cho cả cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh);

- Có hình thức hợp đồng làm việc trong một thời gian nhất định cho một công việc cụ thể theo yêu cầu của UBND tỉnh với mức thù lao thỏa thuận nhưng không quá:

+ Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I : 4.000.000 đồng/ tháng.

+ Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II : 6.000.000 đồng/ tháng.

+ Thạc sĩ : 7.000.000 đồng/ tháng.

+ Tiến sĩ, Phó giáo sư : 10.000.000 đồng/ tháng.

+ Giáo sư : 12.000.000 đồng/ tháng.

- Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có chương trình, đề tài, dự án ứng dụng khoa học cấp tỉnh được Hội đồng nghiệm thu của tỉnh đánh giá đạt kết quả xuất sắc và được UBND tỉnh phê duyệt sẽ được hỗ trợ không quá 20.000.000 đồng/đề án.Bảng 2: Tóm tắt chính sách thu hút của một số địa phương trong nước

(So sánh với Đà Nẵng)

 

Giáo sư

Phó giáo sư

Tiến sĩ

BS -DS CKII

Thạc sĩ, BS NT

BS -DS CKI

Cử nhân
giỏi


Ghi chú

Đà Nẵng

 

Trợ cấp ban đầu
(triệu đồng)

100

80

60

40

20
15

Đối tượng đào tạo ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ thêm 20%

Trợ cấp

hàng tháng


(ngàn đồng)

1.000 + 50% lương thực hưởng (5 năm)

1.000 (5 năm)
Chính sách khác

Tính đủ lương khởi điểm hoặc theo bậc hiện hưởng; bố trí nhà chung cư, miễn tiền thuê nhà 5 năm; giảm 10-30% tiền mua nhà/đất

Tính đủ lương khởi điểm hoặc theo bậc hiện hưởng; xem xét tuyển dụng vào biên chế, xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong hoặc ngoài nước
Yếu tố tác động

Thành phố lớn của khu vực và cả nước: môi trường sống, điều kiện học hành, chăm sóc y tế của gia đình cao hơn các địa phương khác trong khu vực
Cần Thơ
Trợ cấp ban đầu
(triệu đồng)

100

80

40/

60


30/

35


30/

50


25/

30


0

Hai mức khác nhau tùy kinh nghiệm

Trợ cấp

hàng tháng


(ngàn đồng)

0

0

0

0

0

0

200-500

Tùy địa phương công tác

Chính sách khác

0

0

0

0

0

0

Tính đủ lương khởi điểm hoặc theo bậc hiện hưởng

Yếu tố tác động

Thành phố lớn của khu vực: mức sống, điều kiện học hành, chăm sóc y tế của gia đình cao hơn các địa phương khác trong khu vực

Bình Dương

 

Trợ cấp ban đầu
(triệu đồng)

0

0

20/

25


13

15/

19


6/9

2

Hai mức khác nhau tùy kết quả học tập

Đào tạo

ở nước ngoài


30/

37

25/

31
Trợ cấp

hàng tháng


(ngàn đồng)

Trợ cấp bằng 50-200% lương hiện hưởng đối với những chức danh cần thiết

Yếu tố tác động

Một trong những tỉnh gần TPHCM: mức sống, điều kiện học hành, chăm sóc y tế của gia đình tương đối tốt, cơ hội học tập, nâng cao trình độ…Đồng Nai

 

Trợ cấp ban đầu
(triệu đồng)

0

40

20

30

15

8-10

Chỉ áp dụng đối với ngành y

Trợ cấp

hàng tháng


(ngàn đồng)

0

0

0

0

0

Chính sách khác

Trợ cấp thuê nhà bằng 0,7 lương tối thiểu. Trợ cấp cho đối tượng là nữ bằng 0,7 mức lương tối thiểu; đào tạo nâng cao trình độ
Yếu tố tác động

Một trong những tỉnh gần TPHCM: mức sống, điều kiện học hành, chăm sóc y tế của con cái tương đối tốt, cơ hội học tập, nâng cao trình độ, …


  1. tải về 0.93 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương