Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về thu hút nguồn nhân lực trình độ caotải về 0.93 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2903
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNGĐỀ ÁN

     THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ

     CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGĐà Nẵng, 12/2010

MỤC LỤC

Phần 1: MỞ ĐẦU 4

1.1. Tính cấp thiết xây dựng đề án 4

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 5

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5

1.4. Kết cấu đề án 5

PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO 6

2.1. Một số vấn đề chung 6

2.2. Kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của các địa phương trong nước 15

2.3. Kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của các quốc gia, thành phố khác trên thế giới 19PHẦN 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 30

3.1. Chủ trương, chính sách thu hút 30

3.2. Kết quả thu hút 32

3.3. Kết quả sử dụng 33

3.4. Đánh giá chung về chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng hiện nay 46

PHẦN 4: NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 49

4.1. Nhu cầu nhân lực trình độ cao của thành phố Đà Nẵng trong năm 2010 49

4.2. Khảo sát nhu cầu nhân lực trình độ cao trong giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 50

4.3. Một số nhận xét 54

5.1. Những nhân tố tác động đến việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao trong thời gian đến 56

5.2. Quan điểm xây dựng và thực hiện chính sách 57

5.3. Mục tiêu xây dựng và thực hiện chính sách 57

5.4. Định hướng xây dựng và thực hiện chính sách 58

5.5. Giải pháp thực hiện 59

5.6. Một số kiến nghị triển khai thực hiện đề án 66


Phần 1:MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết xây dựng đề án


Trong thời đại của nền kinh tế tri thức, không phải các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nguồn lực con người mới là chìa khóa quyết định phát triển kinh tế. Các quốc gia đang phát triển ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia và công nhân kỹ thuật có tay nghề để nâng cao chất lượng, năng suất lao động cũng như trong việc xây dựng các chính sách công hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ. Vì thế, để đẩy mạnh công nghiệp – hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế tri thức thì các quốc gia, các địa phương cần xác định nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao là khâu đột phá cho quá trình phát triển.

Ngày 16/10/2003, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo đó, Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung, đặc biệt là trung tâm giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ của khu vực. Bên cạnh đó, Thành phố đang hướng đến mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới, điện tử,… và trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên với nhiều bệnh viện chuyên khoa có quy mô lớn. Để đạt được các mục tiêu này, Thành phố cần một lực lượng nhân lực được đào tạo bài bản, làm việc cho các trường đại học, viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học công nghệ đóng trên địa bàn và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đội ngũ đó không những phải đủ về số lượng mà cần có trình độ đáp ứng được yêu cầu của những công việc đòi hỏi tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tiên tiến, hiện đại.

Hiện nay, số lượng các nhà khoa học đang làm việc tại Thành phố vẫn còn thiếu, nhất là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực nghiên cứu - phát triển, khoa học - kỹ thuật - công nghệ. Hơn 10 năm qua, Thành phố đã thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và đạt được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, các đối tượng thu hút chủ yếu phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực của bộ máy quản lý hành chính và hỗ trợ một phần cho các đơn vị sự nghiệp. Kết quả thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ đầu ngành vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2020, Đà Nẵng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực do đó việc hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

  1. Mục tiêu nghiên cứu


- Đánh giá thực trạng chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của thành phố Đà Nẵng.

- Khảo sát nhu cầu nhân lực trình độ cao phục vụ khu vực công của Thành phố trong giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

- Đề xuất các giải pháp thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho Thành phố trong thời gian đến.

  1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu


- Đối tượng nghiên cứu: chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao; nguồn nhân lực trình độ cao đã được Thành phố thu hút, sử dụng; các cơ quan đơn vị tiếp nhận, sử dụng đối tượng thu hút; các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng đối tượng thu hút là nhân lực trình độ cao.

- Phạm vi nghiên cứu: Về không gian, đề án nghiên cứu trong phạm vi thành phố Đà Nẵng; về thời gian, đề án nghiên cứu thực trạng chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ năm 1998 đến năm 2010.


  1. Kết cấu đề án


Đề án được trình bày thành 5 phần, gồm:

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Một số vấn đề cơ bản về thu hút nguồn nhân lực trình độ cao

Phần 3: Thực trạng chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của thành phố Đà Nẵng

Phần 4: Khảo sát nhu cầu nhân lực trình độ cao của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến

Phần 5: Giải pháp tăng cường thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho thành phố Đà Nẵng
 1. tải về 0.93 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương