PhiếU ĐÁnh giá, XẾp loại giờ DẠy giáo viên tiểu họC


đ XẾP LOẠI : ..................... Xếp loại giờ dạytải về 73.37 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích73.37 Kb.
#184194
1   2
phiếu dự giờ
20 đ
XẾP LOẠI : .....................
Xếp loại giờ dạy :
Loại Tốt: 18- 20 đ ( Không có tiêu chí nào bị điểm 0; các tiêu chí 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 và 4.1 đạt từ 1.5 điểm trở lên)
Loại Khá : 14-17.5 đ (Không có tiêu chí nào bị điểm 0;các tiêu chí 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 và 4.1 đạt từ 1.0 điểm trở lên)
Loại Đạt yêu cầu : 10-13.5 đ ( không có tiêu chí nào bị điểm 0)
Loại Chưa đạt : Dưới 10 đ (Hoặc có từ 2 tiêu chí trở lên bị điểm 0)
Cho điểm lẻ đến 0.5 điểm

GHI CHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THEO TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VIỆC THAM GIAVÀO CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Nhận xét chung về tiết dạy (Ưu điểm, khuyết điểm chính):

Người dạy

........... ngày ... tháng .... năm.....
Người dự giờ


GHI CHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THEO TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VIỆC THAM GIAVÀO CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

+Việc 0: Trò chơi : Tôi muốn

Lớp phó HT điều khiển TC lớp thực hiện đúng yêu cầu.

Việc 1: Lập mẫu vần ân .GV phát âm /cân /
* Phân tích tiếng:
- Bạn nào giỏi phân tích tiếng /cân /
Phân tích trong nhóm đôi và cho cô biết tiếng cân gồm mấy phần? phần nào đã học, phần nào chưa học?

Lớp hoạt động tích cực

Hôm nay chúng ta học vần mới: Tiết 3: vần / ân/
GV gọi nhiều HS nhắc lại – GV kết hợp ghi bảng
GV phát âm : ân - Hãy PT vần
- Vần an có những âm nào?
GV : Trong vần ân âlà âm chính n là âm cuối -
- Các em vẽ mô hình, đưa vần ân vào mô hình ;GV thực hiện trên bảng lớp bảng lớp.Ta có mô hình.

GV chỉ vào mô hình : ân – â là âm chính - n là âm cuối


Cô mời ...... chỉ tay vào mô hình đọc PT /ân / : â - nờ - ân. ( â là âm chính, n là âm cuối)
- Đưa tiếng cân vào mô hình.

GV đưa tiếng lan vào mô hình sau đó chỉ tay vào mô hình YC học sinh đọc.


* Tìm tiếng mới:
- Hãy thêm dấu thanh hoặc thay âm đầu c bằng 1 âm khác để tìm tiếng mới.
GV kết hợp ghi bảng tiếng HS vừa tìm.
GV chỉ bảng không theo thứ tự các tiếng
-Tiếng có vần ân kết hợp được với mấy thanh?
- Vị trí dấu thanh đặt ở âm nào trong tiếng?
Giải lao ( HS hát )
Việc 2:
GV gắn bảng có chữ mẫu : ân
- Bảng của cô viết gì đây? ( chữ ghi vần ân )
- Vần ân gồm mấy con chữ ghép lại? Độ cao của các con chữ mấy đơn vị?
GV viết mẫu: Đặt bút viết con chữ â nối với nét móc ngược của con chữ â với nét móc xuôi của con chữ n. khoảng cách giữ hai con chữ bằng nửa con chữ o ) .
GV yêu cầu HS viết vần ân
GV đưa chữ mẫu : cân
- Chữ ghi tiếng cân được viết liền nét giữa con chữ gì và chữ ghi vần gì?
- Độ cao của con chữ l mấy đơn vị?
GV hướng dẫn, viết mẫu : Đặt bút viết con chữ c , từ điểm dừng bút của con chữ l lia bút viết chữ ghi vần ân , khoảng cách giữa c và ân nửa con chữ o.
viết bảng.
Viết chữ ghi từ quả mận: PT quả coa - hỏi - quả, mận : mân- nặng – mận.
GV và HS viết quả nhãn. Đọc lại bảng.
+ Viết vở:
Đọc yêu cầu viết vở ; Nhắc lại tư thế ngồi viết. GV bao quát lớp.
* Củng cố:
- Cô vừa dạy lớp mình vần gì?
- Vần ân thuộc kiểu vần gì?
GV nhận xét - Kết thúc tiết 1.

Lớp đọc to

Lớp phó HT điều khiển trò chơi Chèo thuyền


Lớp hào hứng tham gia tìm đúng tiếng, từ theo yêu cầu.

Lớp trật tự quan sát


HS trả lời đúng.


Lớp chăm chỉ thực hành.
HS trả lời đúng

-GV giảng dạy theo quy trình các việc của môn TV CNGD . Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với nội dung kiến thức và đối tượng HS; phát huy tính năng động, sáng tạo của HS; thúc đẩy HS tích cực phát biểu .Các hoạt động diễn ra nhịp nhàng; HS có kĩ năng đọc, viết tốt.
- 1 số HS chữ viết chưa đẹp, tốc độ viết còn chậm.
........... Ngày ... tháng .... năm 201...
Người dự giờDỰ GIỜ
tải về 73.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương