PhiếU ĐĂng ký tham gia câu lạc bộ Kính gửitải về 30.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích30.23 Kb.
#2983

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CÂU LẠC BỘ

Kính gửi: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công nghệ Chế biến Thủy sản (APPTeC)

Tôi tên là*:………………………………………………………… Sinh năm:……………....

Nghề nghiệp*:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………….……………………………...………………………………………….

Số điện thoại*:………………………………………………………………………………….

Email*:……………………………………………………………………………...…………..

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc theo điều lệ của Câu lạc bộ.

Nha Trang, ngày ………tháng……….năm…………

Người làm đơn

……………………………..

Các mục đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU LỆ
I. TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

1. Tên gọi chính thức

Câu Lạc Bộ Công nghệ Chế biến Thủy sản. Viết gọn là CLB CNCB Thủy sản.

Tên giao dịch tiếng Anh: Aquatic Products Processing Technology Club. Viết tắt là APPTeC.

2. Tính chất

Tổ chức phi lợi nhuận, tự nguyện của những người yêu thích ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.3. Tôn chỉ, mục đích

 • Là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thích ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản để cùng học hỏi, trao đổi kiến thức, tài liệu và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn về chế biến thủy sản.

 • Cung cấp cơ hội để các thành viên mở rộng quan hệ hợp tác, học hỏi, giao lưu với các đơn vị có liên quan đến chế biến thủy sản trong và ngoài nước để giới thiệu hình ảnh ngành đào tạo Công nghệ Chế biến Thủy sản của trường Đại học Nha Trang.

II. THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ

1. Đối tượng tham gia

Tất cả mọi người yêu thích ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản và đồng ý với Bản Điều lệ này đều có thể đăng ký gia nhập làm thành viên CLB.2. Quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên

a. Quyền lợi:

 • Ðược tham gia các hoạt động của CLB, thảo luận và biểu quyết mọi công việc của CLB theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

 • Chia sẻ, tìm hiểu và cập nhật kiến thức/kỹ năng liên quan đến công nghệ chế biến thủy sản từ các thành viên khác của CLB, các nhà nghiên cứu, từ tài liệu do CLB cung cấp.

 • Được sử dụng tài liệu, thiết bị dụng cụ của CLB.

 • Có cơ hội trau dồi kỹ năng sống và làm việc trong môi trường hội nhập.

b. Nghĩa vụ

 • Tôn trọng điều lệ của CLB.

 • Tham gia các hoạt động của CLB với tinh thần trách nhiệm cao, bảo vệ và góp phần làm tăng uy tín cho CLB.

 • Sẵn sàng chia sẻ kiến thức và sự hiểu biết của mình với các thành viên khác.

 • Đóng hội phí đầy đủ theo mức do Ban chấp hành CLB quy định đối với thành viên chính thức.

III. TỔ CHỨC CỦA CLB

1. Chủ nhiệm CLB

Là người đại diện chính thức của CLB, được bầu chọn với nhiệm kỳ 1 năm tại buổi Sinh hoạt đầu năm của CLB. Chủ nhiệm CLB có trách nhiệm định hướng và tổ chức các hoạt động của CLB.2. Ban Quản trị CLB

Các thành viên tích cực, được bầu chọn để phụ trách các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của CLB. Gồm có:a. Nhóm chuyên môn:

Thu thập, biên soạn các tài liệu và tổ chức phổ biến kiến thức về công nghệ chế biến thủy sản.b. Nhóm Đối ngoại:

Quan hệ ngoại giao hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước .c. Nhóm Tổ chức:

Quản lý thành viên, công tác hậu cần, tổ chức các buổi hội thảo sinh hoạt của CLB, các hoạt động gây quỹ của CLB và đưa thông tin về CLB lên website.

Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị CLB có trách nhiệm lập và thực hiện các Mục tiêu và Kế hoạch hành động cụ thể nhằm xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh.

Các Thành viên trong CLB, tùy theo sở thích, khả năng và nhiệt tình, có thể tham gia hoạt động trong các nhóm chuyên môn này.IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

Trong quá trình hoạt động, các hình thức sinh hoạt của CLB sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển của CLB cũng như nhu cầu của đa số thành viên.

Hiện tại, các hình thức sinh hoạt được đề nghị, gồm:

1. Sinh hoạt định kỳ:


 • Thời gian sinh hoạt mỗi quý 1 lần vào sáng chủ nhật tuần thứ 1 tháng thứ 2 của quý.

 • Nội dung sinh hoạt:

  • Trao đổi các kiến thức liên quan đến công nghệ chế biến thủy sản. Các chủ đề sẽ do các thành viên đăng ký trước và tổ chức thuyết trình, trao đổi. Ngoài ra, CLB còn liên hệ với các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà sản xuất đến giao lưu và trao đổi với các thành viên CLB.

  • Triển khai các hoạt động bổ trợ kỹ năng học tập.làm việc và sinh hoạt.

  • Thảo luận các vấn đề liên quan đên mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB.

2. Sinh hoạt ngoại khóa:

 • Tham quan cơ sở chế biến thủy sản, cảng cá, chợ cá, siêu thị. Ngoài ra cũng sẽ có những buổi sinh hoạt ngoại khóa khác khi có sự yêu cầu của các thành viên hay khi có những sự kiện quan trọng có liên quan.

 • Tổ chức các cuộc thi để nâng cao hiểu biết về công nghệ chế biên thủy sản và kỹ năng sống.

V. Tài chính của CLB

1. Nguồn thu:

 • Hội phí (sau 3 tháng thu hội phí 10000 VNĐ/tháng).

 • Tiền và hiện vật do các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

 • Tiền thu được từ việc bán các sản phẩm của CLB tạo ra.

 • Thu từ các nguồn thu khác.

2. Nguồn chi:

 • Các hoạt động của CLB.

 • Các dự án khả thi của thành viên.

 • Tổ chức chương trình từ thiện.

Có thể tham khảo thêm thông tin: http://cncbts.blogspot.com/

https://www.facebook.com/pages/Clb-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-Ch%E1%BA%BF-Bi%E1%BA%BFn-Th%E1%BB%A7y-S%E1%BA%A3n/294539667399182?ref=profile


https://www.facebook.com/profile.php?id=100007966124746 CLB CNCB Thủy sản

tải về 30.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương