PhiếU ĐĂng ký DỰ thi kỳ thi thpt quốc gia và XÉt tuyển vàO ĐẠi họC, cao đẲng a. Thông tin cá nhâNtải về 0.93 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2018
Kích0.93 Mb.
#28129
  1   2   3   4   5   6   7

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: BÙI TẤN BẢO

Giới tính: Nam2. Ngày, tháng, năm sinh: 04/08/2000

3. a) Nơi sinh: NINH THUẬN

b) Dân tộc: Kinh

4. Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 264560457

5. Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 03 - 45

Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK: Không

6. Nơi học THPT hoặc tương đương:Năm lớp 10: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Năm lớp 11: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45     Mã trường: 003

Năm lớp 12: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Tên lớp 12: 12A3

7. Điện thoại: 01699130682                                        Email: baoluki00@gmail.com

8. Địa chỉ liên hệ: BÙI TẤN BẢO-Lớp 12A3 Trường THPT Ninh Hải-Khánh Hải -Ninh Hải - Ninh Thuận

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ:

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                       Thí sinh học chương trình GDTX: Không

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không              Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Ninh Thuận    Mã cụm: 45

13. Nơi ĐKDT: THPT Ninh Hải        Mã đơn vị ĐKDT: 003

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 2 NT

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2018

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:

Đã tốt nghiệp TC: Không                           Đã tốt nghiệp CĐ: Không

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng

Tổng số nguyện vọng: 1TTNV

Mã trường

Mã ngành/ Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã THM

Ghi chú

1

TDM

7480103

Kỹ thuật Phần mềm

A00
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

Giới tính: Nữ2. Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/2000

3. a) Nơi sinh: NINH THUẬN

b) Dân tộc: Kinh

4. Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 264546605

5. Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 03 - 45

Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK: Không

6. Nơi học THPT hoặc tương đương:Năm lớp 10: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Năm lớp 11: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45     Mã trường: 003

Năm lớp 12: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Tên lớp 12: 12A3

7. Điện thoại: 01256006754                                        Email:

8. Địa chỉ liên hệ: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM-Lớp 12A3 Trường THPT Ninh Hải-Khánh Hải -Ninh Hải - Ninh Thuận

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ:

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                       Thí sinh học chương trình GDTX: Không

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không              Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Ninh Thuận    Mã cụm: 45

13. Nơi ĐKDT: THPT Ninh Hải        Mã đơn vị ĐKDT: 003

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 2 NT

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2018

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:

Đã tốt nghiệp TC: Không                           Đã tốt nghiệp CĐ: Không

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng

Tổng số nguyện vọng: 3TTNV

Mã trường

Mã ngành/ Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã THM

Ghi chú

1

NLS

7340101

Quản trị kinh doanh

A00
2

GSA

GSA-12

Ngành Quản trị kinh doanh

A00
3

GSA

GSA-07

Ngành Kế toán

A00
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: BÙI KHÁNH DUY

Giới tính: Nam2. Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/2000

3. a) Nơi sinh: NINH THUẬN

b) Dân tộc: Kinh

4. Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 264547324

5. Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 03 - 45

Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK: Không

6. Nơi học THPT hoặc tương đương:Năm lớp 10: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Năm lớp 11: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45     Mã trường: 003

Năm lớp 12: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Tên lớp 12: 12A3

7. Điện thoại: 01239675571                                        Email: duybui030300@gmail.com

8. Địa chỉ liên hệ: BÙI KHÁNH DUY-Lớp 12A3 Trường THPT Ninh Hải-Khánh Hải -Ninh Hải - Ninh Thuận

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ:

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                       Thí sinh học chương trình GDTX: Không

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không              Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Ninh Thuận    Mã cụm: 45

13. Nơi ĐKDT: THPT Ninh Hải        Mã đơn vị ĐKDT: 003

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 2 NT

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2018

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:

Đã tốt nghiệp TC: Không                           Đã tốt nghiệp CĐ: Không

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng

Tổng số nguyện vọng: 1TTNV

Mã trường

Mã ngành/ Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã THM

Ghi chú

1

NLN

7340101

Quản trị kinh doanh

D01
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: PHAN VĂN DUY

Giới tính: Nam2. Ngày, tháng, năm sinh: 27/04/2000

3. a) Nơi sinh: NINH THUẬN

b) Dân tộc: Kinh

4. Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 264522755

5. Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 03 - 45 - 02

Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1:

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK: Không

6. Nơi học THPT hoặc tương đương:Năm lớp 10: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Năm lớp 11: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45     Mã trường: 003

Năm lớp 12: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Tên lớp 12: 12A3

7. Điện thoại: 0942985478                                        Email:

8. Địa chỉ liên hệ: PHAN VĂN DUY-Lớp 12A3 Trường THPT Ninh Hải-Khánh Hải -Ninh Hải - Ninh Thuận

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                       Thí sinh học chương trình GDTX: Không

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không              Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Ninh Thuận    Mã cụm: 45

13. Nơi ĐKDT: THPT Ninh Hải        Mã đơn vị ĐKDT: 003

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

18. Khu vực tuyển sinh:

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:

Đã tốt nghiệp TC: Không                           Đã tốt nghiệp CĐ: Không

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng

Tổng số nguyện vọng:TTNV

Mã trường

Mã ngành/ Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã THM

Ghi chúPHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

Giới tính: Nữ2. Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/2000

3. a) Nơi sinh: NINH THUẬN

b) Dân tộc: Kinh

4. Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 264531138

5. Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 01 - 45

Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuận

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK: Không

6. Nơi học THPT hoặc tương đương:Năm lớp 10: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Năm lớp 11: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45     Mã trường: 003

Năm lớp 12: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Tên lớp 12: 12A3

7. Điện thoại: 01697468746                                        Email: nguyenthimyduyen642000@gmail.com

8. Địa chỉ liên hệ: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN-Lớp 12A3 Trường THPT Ninh Hải-Khánh Hải -Ninh Hải - Ninh Thuận

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ:

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                       Thí sinh học chương trình GDTX: Không

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không              Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Ninh Thuận    Mã cụm: 45

13. Nơi ĐKDT: THPT Ninh Hải        Mã đơn vị ĐKDT: 003

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 2 NT

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2018

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:

Đã tốt nghiệp TC: Không                           Đã tốt nghiệp CĐ: Không

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng

Tổng số nguyện vọng: 3TTNV

Mã trường

Mã ngành/ Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã THM

Ghi chú

1

NLS

7850103

Quản lý đất đai

A00
2

DTM

7850103

Quản lý đất đai

A00
3

NLS

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: BÙI THỊ THÚY HÀ

Giới tính: Nữ2. Ngày, tháng, năm sinh: 08/04/2000

3. a) Nơi sinh: NINH THUẬN

b) Dân tộc: Kinh

4. Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 264535858

5. Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 03 - 45

Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK: Không

6. Nơi học THPT hoặc tương đương:Năm lớp 10: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Năm lớp 11: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45     Mã trường: 003

Năm lớp 12: THPT Ninh Hải

Mã tỉnh: 45      Mã trường: 003

Tên lớp 12: 12A3

7. Điện thoại: 0927186181                                        Email: buithithuyha0804@gmail.com

8. Địa chỉ liên hệ: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN-Lớp 12A3 Trường THPT Ninh Hải-Khánh Hải -Ninh Hải - Ninh Thuận

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

9. Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ:

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                       Thí sinh học chương trình GDTX: Không

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không              Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Ninh Thuận    Mã cụm: 45

13. Nơi ĐKDT: THPT Ninh Hải        Mã đơn vị ĐKDT: 003

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 2 NT

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2018

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:

Đã tốt nghiệp TC: Không                           Đã tốt nghiệp CĐ: Không

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng

Tổng số nguyện vọng: 5TTNV

Mã trường

Mã ngành/ Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã THM

Ghi chú

1

DTT

F7380101

Luật - Chất Lượng cao

C00
2

DTT

B7380101

Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc

C00
3

KTC

7380107

Luật kinh tế

C00
4

DVL

7380107

Luật kinh tế

C00
5

DTT

N7380101

Luật -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang

C00

tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương