PhiếU ĐIỀu tra, kháo sát hiện trạng ứng dụng cntttải về 88.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2019
Kích88.81 Kb.

DỰ ÁN: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GTVT”

Phiếu số 1:

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU THÔNG TIN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xin lưu ý:

Khi trả lời đối với những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin chọn câu trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu “X” vào ô hoặc ô . Trong đó ký hiệu chỉ chọn một trong các câu trả lời; ký hiệu có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời. Trong trường hợp có câu hỏi về số lượng, diễn giải thêm đề nghị ghi thêm các thông tin trả lời.

THÔNG TIN CHUNG

 1. Tên đơn vị cung cấp thông tin:…………………………………………

……………………………………………………………………………...

 1. Địa chỉ:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

 1. Số điện thoại:………………………… Số Fax:……………………….

 2. Họ và tên cán bộ liên hệ khi cần thông tin:…………………………….

 3. Địa chỉ email/số điện thoại của cán bộ liên hệ (nếu có):……………….

……………………………………………………………………………...

 1. Thông tin cán bộ cung cấp thông tin khảo sát:

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Bộ phận

 2. Thông tin cán bộ khảo sát:

STT

Họ tên

Chức vụ

Bộ phận

NỘI DUNG KHẢO SÁT
I. THÔNG TIN DỰ ÁN

Theo Anh/Chị đối tượng quản lý nào dưới đây cần thiết để đáp ứng nhu cầu quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình?

Chủ đầu tư:

 Tên ban quản lý dự án  Nhân sự

 Quyết định thành lập  Vị trí

 Ngày thành lập  Danh sách các dự án

 Địa chỉHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý thông tin Dự án:

 Mã dự án  Thuộc quy hoạch, kế hoạch

 Tên dự án  Tóm tắt nội dung dự án được phê duyệt

 Chủ đầu tư  Thời gian thực hiện (từ năm .. đến năm ..)

 Cơ sở pháp lý  Quy trình quản lý đầu tư

 Mục tiêu dự án  Phân nhóm dự án

 Nội dung và quy mô đầu tư  Phân loại dự án đầu tư

 Địa điểm đầu tư  Tính chất dự án

 Nguồn vốn đầu tư  Danh sách tiểu dự án, dự án thành phần

 Tổng mức đầu tư  Vị trí (điểm, vùng, lý trình)

 Hình thức quản lý dự án

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng:

 Tên dự án

 Chủ đầu tư

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý kế hoạch đấu thầu và hợp đồng:

 Tên dự án  Thời gian đấu thầu

 Tên gói thầu  Hình thức hợp đồng

 Giá gói thầu phê duyệt  Thời gian thực hiện hợp đồng phê duyệt

 Giá gói thầu thực tế  Thời gian thực hiện hợp đồng thực tế

 Nguồn vốn  Tên nhà thầu

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Phương thức đấu thầu

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý thông tin về sự cố và các vấn đề phát sinh

 Tên dự án  Người chịu trách nhiệm

 Sự cố/vấn đề phát sinh  Thời gian

 Lý do  Biện pháp khắc phục

 Vị trí xảy ra sự cố (điểm, lý trình,..)

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý tiến độ thực hiện

 Tên dự án  Tên hạng mục

 Tên gói thầu  Thời gian thực hiện hạng mục

 Đánh giá tiến độHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý thực hiện kế hoạch vốn đầu tư

 Tên dự án

 Tình hình thực hiện hàng tháng/năm

 Tổng vốn đầu tư được phê duyệt, cơ cấu vốn

 Kế hoạch giao hàng năm

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý điều chỉnh dự án

 Tên dự án

 Tình hình thực hiện hàng tháng/năm

 Tổng vốn đầu tư được phê duyệt, cơ cấu vốn

 Kế hoạch giao hàng năm

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý chất lượng công trình

 Tên dự án

 Chủ đầu tư

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý chất lượng công trình

 Tên dự án

 Chủ đầu tư

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý ý kiến góp ý/ đề xuất/ vướng mắc và nội dung xử lý.

 Tên dự án  Văn bản, thông báo, đơn …

 Vướng mắc  Hướng giải quyết (Nội dung xử lý)

 Ý kiến đóng góp/ đề xuất  Yêu cầu tiến độ và thực trạng triển khai

 Người nêu ý kiến

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý các văn bản, thông báo v.v.. liên quan đến lĩnh vực quản lý.

 Tên văn bản/thông báo  Thời gian áp dụng

 Cấp ban hành văn bản/thông báo  Nội dụng văn bản/thông báo

 Thời gian ban hànhHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………Anh/Chị hãy bổ sung thêm các đối tượng quản lý khác nếu thấy cần thiết trong quá trình quản lý dự án:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..II. THÔNG TIN QUẢN LÝ GÓI THẦU

Theo Anh/Chị thông tin nào dưới đây cần thiết trong quá trình quản lý gói thầu nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình?

Quản lý danh sách dự thầu và đơn vị trúng thầu:

 Tên đơn vị  Chứng nhận năng lực tài chính, lĩnh vực hoạt động

 Quyết định thành lập  Thông tin trang thiết bị kỹ thuật, máy móc

 Địa chỉ/ số điện thoại liên hệ  Tên gói thầu (dự án)

 Mã số thuế  Hồ sơ thầuHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Thông tin về đấu thầu và công tác đấu thầu:

 Tên gói thầu  Thời gian đóng hồ sơ

 Chủ đầu tư  Thời gian mở thầu

 Hình thức đấu thầu  Địa điểm mở thầu

 Giá trị gói thầu  Đơn vị dự thầu

 Nội dung và yêu cầu  Kết quả chấm thầu

 Thời gian bán hồ sơ

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý bài thầu:

 Tên gói thầu, tên dự án  Văn bản pháp luật liên quan

 Thư mời thầu  Yêu cầu về thiết bị, kỹ thuật…

 Thông tin gói thầuHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý kết quả chấm thầu:

 Tên gói thầu  Văn bản/ thông báo liên quan đến cách thức chấm thầu

 Tên nhà thầu  Thời gian chấm

 Danh sách hội đồng chấm  Phiếu lưu kết quảHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý các sự cố phát sinh của gói thầu:

 Tên gói thầu  Người chịu trách nhiệm

 Tên dự án  Thời gian

 Sự cố/vấn đề phát sinh  Biện pháp khắc phục

 Lý do

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý tiến độ thực hiện gói thầu:

 Tên gói thầu  Tên đội thực hiện

 Tên hạng mục  Người chịu trách nhiệm

 Giá trị gói thầu  Thời gian thực hiện gói thầuHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Thông tin về nghiệm thu và thanh quyết toán:

 Tên gói thầu  Thời gian nghiệm thu

 Thời gian thực thi  Đánh giá nghiệm thu

 Giá trị gói thầu  Lộ trình giải ngânHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………Anh/Chị hãy bổ sung thêm các đối tượng quản lý khác liên quan đến quản lý gói thầu nếu thấy cần thiết trong quá trình quản lý dự án:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..III. THÔNG TIN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG VÀ HẠNG MỤC THI CÔNG

Theo Anh/Chị thông tin nào dưới đây cần thiết trong quá trình quản lý hợp đồng và các hạng mục thi công nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình?

Quản lý đơn vị thi công:

 Tên gói thầu  Tên đơn vị thực hiện

 Tên dự án  Thông tin liên quan đến đơn vị

 Tên hạng mục

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý các hạng mục công trình thuộc hợp đồng:

 Mã dự án  Tên hạng mục

 Tên gói thầu  Mã hạng mục

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý tiến độ hạng mục:

 Mã gói thầu  Tên chủ đầu tư

 Tên hạng mục  Thời gian thực hiện hạng mục

 Mã hạng mục  Kinh phí hạng mục

 Tên đội thực hiện (Người chịu trách nhiệm)

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý thanh quyết toán tài chính:

 Mã hạng mục  Người nhận (Họ tên, kí)

 Tổng giá trị gói thầu  Thời gian thanh toán lần 1, 2, 3…

 Số tiền

 Số tiền còn lại

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý chất lượng của hạng mục bao gồm các thông tin:

 Mã hạng mục  Yêu cầu

 Tiêu chuẩn áp dụng  Đánh giá

 Báo cáo, kết quả giám sát thẩm địnhHãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quản lý kết quả giám sát thực thi hợp đồng và từng hạng mục:

 Tên hợp đồng và tên hạng mục  Mẫu và phương pháp lấy mẫu

 Tên đội giám sát/người giám sát  Báo cáo kết quả giám sát, thẩm định

Hãy bổ sung thêm các thông tin mô tả khác của đối tượng quản lý này nếu cần thiết:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Anh/Chị hãy bổ sung thêm các đối tượng quản lý khác liên quan đến quản lý hợp đồng và các hạng mục thi công nếu thấy cần thiết trong quá trình quản lý dự án:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

IV. Theo Anh/Chị để đáp ứng nhu cầu quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình thì ngoài những thông tin quản lý ở trên cần bổ sung thêm những thông tin quản lý nào khác?
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..……, ngày tháng năm 2012

Cán bộ thực hiện khảo sát

(ký, ghi rõ họ tên)Cán bộ đơn vị được khảo sát

(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Tổ chức, đơn vị thực hiện khảo sát

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Đại diện

Tổ chức, đơn vị được khảo sát

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Phiếu khảo sátПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương