Phiếu bài tập số môn tiếng việT – LỚp thứ tư ngày 16 tháng năm 2020tải về 46 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu04.02.2022
Kích46 Kb.
#123266
  1   2   3

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 2

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3

Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020

Họ và tên: ……………………………….

Lớp: Ba/.........

A. CHÍNH TẢ

1. Chính tả (nghe – viết):

Đề bài: Bóp nát quả cam (Sách Tiếng Việt 2 tập 2 - trang 124)Viết từ: “Sáng nay… đến ập đến vây kín.”

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
tải về 46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương