PhieáU ÑAÊng kyù tham gia


GIỚI THIỆU NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG KH&CNtải về 1.65 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích1.65 Mb.
#4350
1   2   3   4   5   6   7

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG KH&CN


(Hạn gửi form: 1/7/2010 ) 1. Tên cơ quan:Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Giám đốc:

 1. Cơ quan chủ quản:
 1. Chức năng nhiệm vụ chính:
 1. Lĩnh vực hoạt động KH-KT:
 1. Sản phẩm, Dịch vụ Khoa học - Kỹ thuật – Công nghệ đã thực hiện cung cấp chuyển giao:
 1. Tổng số CBNV cơ quan: người

Trong đó: Giáo sư ; Phó giáo sư

Tiến sĩ ; Thạc sĩ

Kỹ sư ;Trình độ khác
.…,ngày ........ tháng .......... năm 2010

Đại diện cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

Phiếu điền xong, xin vui lòng gửi theo địa chỉ sau hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết:


PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH

Phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 0333.837.903 Fax: 0333.835.471

Email: skhcn@quangninh.gov.vn http://www.techmartvietnam.vnC
Mẫu 4
HỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ


VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2010

(TECHMART QUANG NINH 2010)

Thời gian: 6 - 9/8/2010

Địa điểm: Khu Du lịch Thanh niên, đường Hạ Long,

phường Bãi cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
PHIẾU ĐĂNG KÝ

NHU CẦU TÌM MUA CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

(Hạn gửi phiếu: 15/7/2010)Tên Công nghệ/Thiết bị (CN/TB) tìm mua (tiếng Việt - tiếng Anh).


Các yêu cầu CN/TB cần đáp ứng:

 • Nguyên liệu: …………………………………………………………………………………….

 • Mức độ tự động hoá của quy trình

 Tự động  Bán tự động

 • Thời gian hoàn vốn: ………….

 • Định mức kinh tế kỹ thuật hiện có và/hoặc yêu cầu gia tăng:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Công suất dự kiến CN/TB tìm mua phải đáp ứng:


Mặt bằng có thể sử dụng để bố trí CN/TB:


Tổng số chi phí có thể đầu tư cho dự án mua CN/TB (nếu có thể cho biết):


Định hướng tìm kiếm

 • CN/TB trong nước

 • CN/TB nước ngoài


Phương thức mong muốn tiếp nhận CN/TB

 • Mua CN/TB

 • Mua bản quyền

 • Liên doanh sản xuất

 • Tư vấn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản phẩm do CN/TB tạo ra

 • Theo đăng ký chất lượng của đơn vị

 • TCVN

 • Tiêu chuẩn nước ngoài


KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP MUỐN ĐẶT HÀNG CN/TBTên đơn vị/Doanh nghiệp:

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..…….


Số điện thoại: ……………………….. Fax:………………………. Email: ...……………..……

Người liên hệ: ………………………………….. Chức vụ: …………………………………...….,ngày … tháng … năm 2010


Đại diện cơ quan

(ký tên và đóng dấu)


`
Phiếu điền xong xin vui lòng gửi về địa chỉ sau hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết:


PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH

Phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 0333.837.903 Fax: 0333.835.471

Email: skhcn@quangninh.gov.vn http://www.techmartvietnam.vn


C
Mẫu 5
HỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ


VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2010

(TECHMART QUANG NINH 2010)

Thời gian: 6 - 9/8/2010

Địa điểm: Khu Du lịch Thanh niên, đường Hạ Long,

phường Bãi cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHÀO BÁN


(Hạn gửi form: 1/7/2010)

Tên giải pháp phần mềm (GPPM) tiếng Việt :Tên GPPM tiếng Anh:Lĩnh vực áp dụng:


Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết:Cấu trúc của GPPM:

Yêu cầu đối với môi trường ứng dụng SPPM:

Cấu hình thiết bị ứng dụng:

Hệ điều hành:

Các thiết bị ngoại vi tương thích:

Lợi thế GPPM đem lại cho người sử dụng:


Mức độ phát triển của GPPM:

 Là GPPM mới được nghiên cứu và vận hành thử

 GPPM đã được doanh nghiệp trong nước sử dụng, cụ thể là: (liệt kê một số khách hàng tiêu biểu)

………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 GPPM đã được doanh nghiệp nước ngoài sử dụng, cụ thể là: (liệt kê một số khách hàng tiêu biểu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phương thức chuyển giao

 Bán trực tiếp  Thông qua đại lý  Đào tạo  Tư vấn

Chi tiết khác:


Chào giá (tham khảo):

Giá bán GPPM:………………………

Phí đào tạo: ………………………….

Phí tư vấn: …………………………..

Chi phí khác: ………………………..


Đơn vị/Doanh nghiệp chào bán GPPM:

Tên đơn vị/doanh nghiệp:…………………………………………………………………….


Người liên hệ:……………………………………… Chức vụ:………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………


Điện thoại:………………………….….... Fax:………………………………………………

Email:………………………………….... Website: …………………………………………
….,ngày .… tháng …. năm 2010

Đại diện cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

Phiếu điền xong, xin vui lòng gửi về địa chỉ sau hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết:


PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH

Phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 0333.837.903 Fax: 0333.835.471

Email: skhcn@quangninh.gov.vn http://www.techmartvietnam.vnLưu ý: Đề nghị Quý đơn vị gửi kèm theo catalog giới thiệu phần mềm (nếu có).

C
Mẫu 6
HỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ


VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2010

(TECHMART QUANG NINH 2010)

Thời gian: 6 - 9/8/2010

Địa điểm: Khu Du lịch Thanh niên, đường Hạ Long,

phường Bãi cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ KH&CN CÓ THỂ CUNG CẤP

(Hạn gửi form: 1 /7 /2010)

Tên dịch vụ KH-CN (Tên tiếng việt và tiếng Anh):Mô tả tóm tắt dịch vụ:


Đối tượng sử dụng dịch vụ:


Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ:

 Có nhu cầu cung cấp dịch vụ

 Thoả thuận theo hợp đồng


Tên đơn vị cung cấp dịch vụ:

………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………...

Điện thoại:………………. Fax:……………………………Email:………………………………

Người đại diện:…………………………………………. . Chức vụ:……………………………


..…ngày …. tháng …. năm 2010tải về 1.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương