PhieáU ÑAÊng kyù tham gia


CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊtải về 1.65 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích1.65 Mb.
#4350
1   2   3   4   5   6   7

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ


(Hạn gửi phiếu: 1/7 /2010)
Kính gửi: Ban tổ chức
Đơn vị đăng ký (tên tiếng Việt và tiếng Anh) :………….…………………………………………..

…………………………………………………………….………………………………………….

Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...Điện thoại :……………..…….. Fax :…………….……….... Email:…………………………………
Theo các thông tin mà chúng tôi đã được cung cấp về kế hoạch tổ chức Chợ Công nghệ và Thiết bị Vùng Đồng bằng sông Hồng (Techmart Quang Ninh 2010), Chúng tôi xin đăng ký như sau :


 1. Đăng ký tham gia:

   1. Đăng ký gian hàng

Ngoài một gian hàng tiêu chuẩn 6m2 (3m x 2mx 2,5m2) được hỗ trợ miễn phí từ Ban Tổ chức, chúng tôi cần thêm: Số lượng: …….. gian.


   1. Các công nghệ, thiết bị chào bán, trưng bày tại Chợ : (có thể kèm theo tờ khác nếu nhiều công nghệ, thiết bị)
STT

Tên Công nghệ/thiết bị

Kích thước


Điện

(V/pha; KW)

 1. 1
c. Đăng ký thuyết trình giới thiệu công nghệ-thiết bị và sản phẩm KHCN tiêu biểu:

STT

Chủ đề giới thiệu

Thời lượng

thuyết trình

 1. Người đại diện cho đơn vị chúng tôi để trực tiếp liên hệ và làm việc với Ban tổ chức là:

Họ và tên: ..........................................Chức vụ: …..........…….…………………..............…….....

Điện thoại:...............................……....Fax:..............…………….…………………..…................

Các quyết định của ông (bà) có tên trên cũng chính là quyết định của đơn vị chúng tôi trong các hoạt động tham gia tại Techmart Quang Ninh 2010.

.….…., ngày….... tháng..…. năm 2010

Đại diện đơn vị

(ký tên, đóng dấu)


Phiếu điền xong xin vui lòng gửi về địa chỉ sau hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết:


PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH

Phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 0333.837.903 Fax: 0333.835.471

Email: skhcn@quangninh.gov.vn http://www.techmartvietnam.vnC
Mẫu 2
HỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ


VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2010

(TECHMART QUANG NINH 2010)

Thời gian: 6 - 9/8/2010

Địa điểm: Khu Du lịch Thanh niên, đường Hạ Long,

phường Bãi cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.PHIẾU ĐĂNG KÝ

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ CHÀO BÁN


(Hạn gửi phiếu:1/7/2010)


 1. Tên Công nghệ/Thiết bị (CN/TB) - ( Tên tiếng Việt và tiếng Anh): 1. Mô tả quy trình CN/TB: (xin gửi kèm sơ đồ quy trình công nghệ/ảnh nếu có) • Công suất :

 • Tiêu chuẩn đạt được: TCVN TC nước ngoài

 • Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:
 1. Các lĩnh vực có thể áp dụng CN/TB: 1. Ưu điểm của CN/TB: (Ghi rõ ưu điểm so với CN/TB ngoại nhập) 1. Mức độ phát triển của CN/TB:

Ðã sử dụng để sản xuất thử (quy mô pilot);
Ðã sử dụng để sản xuất ở quy mô công nghiệp;

Ðã thương mại hoá.

 1. Bản quyền:

 • Đã được đăng ký bản quyền chưa? Đã đăng ký Chưa đăng ký

 • Nếu đã đăng ký:

 Bản quyền sáng chế  Nhãn hiệu hàng hoá  Kiểu dáng công nghiệp

 Giải pháp hữu ích  Tên gọi xuất xứ hàng hoá

Số đăng ký:

Ngày/tháng/năm đăng ký:

Thời hạn có hiệu lực:


 1. Các giải thưởng đã được nhận: Năm:


 1. Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành, lắp đặt:

Nhân lực: trong đó kỹ sư, KTV: Công nhân:

Năng lượng: Ðiện Khí đốt, dầu

Nhà xưởng, đất đai: m2

Nguyên liệu: 1. Phương thức chuyển giao CN/TB:

Chuyển giao: Patent Bí quyết License Ðào tạo

Chìa khoá trao tay Theo thoả thuận của khách hàng. 1. Hình thức cung cấp CN/TB:

Bán trực tiếp theo hợp đồng Theo đơn đặt hàng

Qua tổng đại lý Ðại lý độc quyền Ðại lý bán lẻ

Qua Trung tâm giao dịch Công nghệ : 40 Ngô Quyền, Hà Nội


 1. Chào giá tham khảo:

 • Giá bán công nghệ:

 • Giá bán máy móc thiết bị:

 • Phí đào tạo:

 • Phí chuyển giao bí quyết:

 • Phí tư vấn kỹ thuật:

 • Chi tiết khác:

 1. Thời gian và hình thức bảo hành: 1. Xuất xứ của CN/TB:

 Là kết quả nghiên cứu đề tài của đơn vị:

 Đề tài cấp Nhà nước

 Đề tài cấp Bộ

 Đề tài cấp cơ sở

 Là kết quả của việc chuyển giao CN từ nước ngoài vào

 Là kết quả của việc sao chép mẫu các thiết bị của nước ngoài

 Do đơn vị nghiên cứu chế tạo


 1. Mức độ hoàn thiện và độ tin cậy của CN/TB: (Nếu nhiều cơ sở áp dụng CN/TB này, hãy ghi ra một tờ giấy riêng đính kèm theo)

 • CN/TB được hoàn thiện từ năm…….

 • CN/TB đã được bán/chuyển giao cho…….cơ sở sản xuất:

STT Tên cơ sở sản xuất sử dụng CN/TB Ngày bán/chuyển giao CN/TB

1.

2.3.


 1. Những thông tin khác (Nếu chưa có trong biểu mẫu):
 1. Ðơn vị chào bán CN/TB:

 • Tên đơn vị:

 • Ðịa chỉ:

 • Ðiện thoại: Fax: Email:

 • Người đại diện: Chức vụ:

..... ,ngày....... tháng ....... năm 2010

Ðại diện cơ quan (ký tên và đóng dấu)
Phiếu điền xong, xin vui lòng gửi về địa chỉ sau hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết:

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NINH

Phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 0333.837.903 Fax: 0333.835.471

Email: skhcn@quangninh.gov.vn http://www.techmartvietnam.vnLưu ý: Đề nghị Quý đơn vị gửi kèm theo catalog giới thiệu công nghệ, thiết bị.
C
Mẫu 3
HỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ


VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2010

(TECHMART QUANG NINH 2010)

Thời gian: 6 - 9/8/2010

Địa điểm: Khu Du lịch Thanh niên, đường Hạ Long,

phường Bãi cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

tải về 1.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương