Phụ lục V lý LỊch khoa họCtải về 26.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích26.15 Kb.
#873

Phụ lục V

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:Nhâm Văn Sơn Giới tính:Nam

Ngày, tháng, năm sinh:27/02/1975 Nơi sinh:Thái Bình

Quê quán:Vũ Tây-Kiến Xương-Thái Bình Dân tộc:Kinh

Học vị cao nhất:Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị:Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên hệ: CQ: NR: DĐ:0974271222

Fax: Email:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Từ xa

Nơi đào tạo:Đại Học Huế

Ngành học : Lịch sử

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2009

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:


 1. Sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành: Lich sử việt nam Năm cấp bằng:2015

Nơi đào tạo: Đại học Vinh

 • Tiến sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

 • Tên luận án: Giáo dục THCS Quỳnh Lưu( Nghệ An) từ năm 1986 đến năm 2013
3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh B1 Châu Âu

2.


Mức độ sử dụng: Trung bình

Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1999- 2016

Phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu

Giáo Viên

2016-nay

Đại học Thủ Dầu Một – Bình Dương

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  TT

  Tên đề tài nghiên cứu

  Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

  Trách nhiệm tham gia trong đề tài
  Giáo dục THCS Quỳnh Lưu( Nghệ An) từ năm 1986 đến năm 2013

  2012-2014

  Trường

  Chủ biên
 2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí
Khắc phục trở ngại tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học người dân tộc tiểu số tỉnh kontum góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống các dân tộc tiểu số tại vùng tây nguyên

2016

Hội thảo khoa học

Văn hóa truyền thống các dân tộc tiểu số tại chỗ vùng tây nguyên” Bảo tồn và phát huy giá trị”


Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục mới ở Việt Nam một số lưu ý về cách vận dụng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

2016

Hội thảo khoa học

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nướcXác nhận của cơ quan

Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2017

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

Thạc sỹ Nhâm Văn Sơn

tải về 26.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương