Ngôn ngữ LẬp trình c# 2022 Mục lụctải về 1.96 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/211
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích1.96 Mb.
#185082
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   211
book-slide-1


ebook
Faculty of Information Technology
C# Programming 
Language


NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
2022


Mục lục
1 MICROSOFT .NET
1
1.1 Tình hình trước khi MS.NET ra đời
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2 Microsoft .NET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3 Biên dịch và MSIL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4 Ngôn ngữ C#
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 NGÔN NGỮ C#
17
2.1 Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2 Ngôn ngữ C# và những ngôn ngữ khác
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3 Các bước chuẩn bị cho chương trình
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4 Chương trình C# đơn giản
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5 Phát triển chương trình minh họa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Câu hỏi và trả lời
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Câu hỏi thêm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ii


Mục lục
iii
Bài tập
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3 NỀN TẢNG NGÔN NGỮ C#
54
3.1 Kiểu dữ liệu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2 Biến và hằng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3 Biểu thức
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.4 Khoảng trắng (whitespace)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.5 Câu lệnh (statement)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.6 Toán tử
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.7 Namespace
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.8 Các chỉ dẫn biên dịch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Câu hỏi và trả lời
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Câu hỏi thêm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Bài tập
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

tải về 1.96 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   211
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương