Đáp án nào sau đây nói đúng giọng điệu, phong cách thơ Tố Hữutải về 12.51 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích12.51 Mb.
#3561Đáp án nào sau đây nói đúng giọng điệu, phong cách thơ Tố Hữunối thông tin giữa 2 cột cho đúngĐiền vào chỗ trống để hoàn thành bài tậpQuiz

Câu 1: Để góp phần thể hiện thành công tư tưởng cốt lõi trong nhận thức về Đất nước nhà thơ đã tạo dựng được một không khí,giọng điệu, không gian, nghệ thuật riêng bằng cách vận dụng vốn văn học, văn hoá dân gian phong phú, độc đáo.Nội dung này đúng hay saiQuizCâu 2: Ý nào sau đây không nằm trong mạch suy nghĩ và cảm xúc của Nguyễn Khoa Điềm về Đất nước.QuizCâu 3 Đối với suy nghĩ và cảm xúc của Nguyễn Khoa Điềm trong “Đất Nước” thì ai là người “đã làm ra Đất Nước”.QuizNối các cột với nhau sao cho đúngQuizКаталог: uploads -> tv-powerpoint -> 2015 04
2015 04 -> Câu Cuộc khởi nghĩa nào sau đây thuộc phong trào Cần Vương?
2015 04 -> Kiểm tra bài cũ
2015 04 -> Bài giảng: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
2015 04 -> Tại Bình lệ Nguyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định gì?
2015 04 -> Bài tậP: Tích chuột vào vòng tròn trước chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất: Nội dung của bản yêu sách Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai
2015 04 -> Nhà Nguyên âm mưu xâm lược Đại Việt lần thứ hai như thế nào? Kết quả của âm mưu đó là gì?
2015 04 -> Giới thiệu bài dạy
2015 04 -> Câu 1: Đứng đầu bộ chỉ huy quân sự Mĩ macv trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1961 1965) là ai?

tải về 12.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương