Đáp án các câu hỏi ôn thi gvdg cấp Thị xã năm 2011 2012tải về 171.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích171.5 Kb.
#3541

CÁC CÂU HỎI ÔN THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS

Câu 1. Khẳng định đúng là

A. Cá nhân và tập thể không đăng kí thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

B. Điều kiện để công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là trong đợt xét thi đua người đó chỉ cần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

C. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét tặng cho cá nhân chỉ cần có sáng kiến cải tiến kĩ thuật.

D. Mỗi năm giáo viên được xếp loại thi đua vào cuối mỗi quý.

Câu 2. Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học, nhiệm vụ của tổ chuyên môn không có là

A. Hướng dẫn, xây dựng phân phối chương trình môn học của Bộ GD&ĐT.

B. Khen thưởng, kỉ luật giáo viên.

C. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ.

D. Tham gia đánh giá xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ GD&ĐT.

Câu 3. Điều 28, Luật Giáo dục năm 2009 quy định về đổi mới phương pháp giáo dục phổ thông:"Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh ; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học ; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm ; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn ; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh".  Hướng chi phối 3 hướng còn lại là

A. Bồi dưỡng phương pháp tự học (dạy cho HS cách học).

B. Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS (HS làm việc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, nhìn và nghe nhiều hơn).

C. Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.

D. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn (rèn luyện kĩ năng ứng xử với môi trường, biết cách giải quyết các vấn đề được đặt ra trong thực tiễn cuộc sống).

Câu 4. Phương tiện dạy học

A. phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng.

B. chỉ được sử dụng một lần trong một tiết dạy.

C. được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu nó xuất hiện đúng nội dung và phương pháp dạy học cần đến nó.

D. được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu một phương tiện sử dụng nhiều lần trong một tiết học.

Câu 5. Theo Quyết định 40/2006/BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ GD&ĐT về kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT thì phương án đúng là

A. Điểm kiểm tra các loại chủ đề tự chọn của môn học nào thì tham gia tính điểm trung bình của môn học đó.

B. Môn học tự chọn có tổ chức kiểm tra đánh giá nhưng không tính điểm trung bình các môn học.

C. Các loại chủ đề tự chọn của môn nào thì kiểm tra và cho điểm một cột điểm riêng trong sổ gọi tên ghi điểm.

D. Chủ đề tự chọn có tổ chức kiểm tra đánh giá nhưng không tính điểm trung bình các môn học.

Câu 6. Theo Quyết định 40/2006/BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ GD&ĐT về kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT thì phương án không phù hợp là

A. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm tự luận được cho điểm số nguyên (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7 điểm).

B. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm  tự luận được làm tròn đến 0,5 điểm (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7,5 điểm).C. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7,3 điểm).

D. Điểm của bài kiểm tra 1 tiết được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số (ví dụ 5,25 làm tròn thành 5,3 điểm).

Câu 7. Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không áp dụng đối với giáo viên

A. giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

B. trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

C. làm công tác quản lí ở các trường tiểu học.

D. làm công tác quản lí ở các trường chuyên.

Câu 8. Thời gian làm việc của giáo viên trung học trong năm học là

A. 35 tuần.          B. 42 tuần.        C. 37 tuần.                    D. 40 tuần.

Câu 9. Thời gian dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với giáo viên trung học trong năm học là

A. 74 tiết.            B. 72 tiết.         C. 3 tuần.         D. 18 tiết.

Câu 10. Theo Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm:

A. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kì và các ngày nghỉ khác.

B. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch và các ngày nghỉ khác.

C.nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ ngày 01/01, 10/3 âm lịch, 30/4, 01/5, 02/9.

D. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ các ngày 01/01, 10/3 âm lịch, 30/4, 01/5, 02/9, 20/11.

Câu 11. Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là

A. 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

B. ít hơn 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

C. 15 ngày, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

D. 03 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Câu 12. Định mức tiết dạy trong mỗi tuần đối với giáo viên THCS và THPT lần lượt là

A. 20 tiết và 18 tiết.                     B.19 tiết và 17 tiết.     C. 18 tiết và 17 tiết.                     D. 15 tiết và 13 tiết.

Câu 13. Một HS 3 lần sửa chữa sổ trực cờ đỏ để tăng điểm thi đua của lớp mình lên. GV tổng phụ trách biết được, báo với GV chủ nhiệm. GVCN tổ chức họp lớp kiểm điểm nhưng HS này vẫn không nhận khuyết điểm. Cách xử lí tình huống nào dưới đây là sai ?

A. GVCN thông báo với phụ huynh và báo cáo với hiệu trưởng để xin hướng giải quyết.

B. GVCN xếp loại hạnh kiểm cuối học kì 1 của HS này là yếu.

C. GVCN mời phụ huynh HS đến để phối hợp giáo dục.

D. GVCN sau 3 lần yêu cầu HS viết bản kiểm điểm nhưng HS này vẫn không nhận khuyết điểm nên đã viết giấy thông báo với phụ huynh buộc HS nghỉ học 4 ngày để suy nghĩ, hối cải.

Câu 14. Định mức tiết dạy trong mỗi tuần đối với giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật ở cấp tiểu học và THCS lần lượt là

A. 21 tiết và 17 tiết.                    B. 15 tiết và 12 tiết.      C. 17 tiết và 15 tiết.                    D. 15 tiết và 13 tiết.

Câu 15. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I

A. dạy 8 tiết một tuần.                 B. dạy 0 tiết một tuần.  C. dạy 4 tiết một tuần.      D.dạy 2 tiết một tuần.

Câu 16. Số tiết giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng II là

A. dạy 2/3 định mức tiết dạy một tuần.     B. dạy 1/2 định mức tiết dạy một tuần.

C.dạy 1/3 định mức tiết dạy một tuần.    D. dạy 1/4 định mức tiết dạy một tuần.

Câu 17. Người Ấn Độ đã tổng kết quá trình dạy học bằng một câu thành ngữ khá quen thuộc về phương pháp dạy học, thầy (cô) hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu thành ngữ :

"Tôi nghe - tôi (1)........., tôi nhìn - tôi (2)........., tôi làm -  tôi (3).........."

A. (1) nhớ /  (2) quên / (3) hiểu                               B. (1) hiểu /  (2) quên / (3) nhớ

C. (1) quên /  (2) hiểu / (3) nhớ                               D. (1) quên / (2) nhớ /  (3) hiểu

Câu 18. Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học (hiện hành) quy định định số lần sinh hoạt của tổ chuyên môn là

A. Mỗi tháng hai lần.       B. Mỗi học kì 2 lần.        C. Mỗi tuần một lần         D. Hai tuần một lần.

Câu 19. Khi xác định các yêu cầu cần đạt của mỗi bài dạy, giáo viên căn cứ vào

A. tài liệu hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.          B. sách giáo khoa.

C. sách giáo viên.            D. sách giáo khoa và sách giáo viên.

Câu 20. Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở quy định "Hằng năm, khi các cơ quan cấp trên tổ chức, nhà trường có giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trở lên; trong 04 năm liên tiếp tính từ năm được đánh giá trở về trước, có ít nhất .......... giáo viên trong tổng số giáo viên của nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên và không có giáo viên xếp loại yếu theo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên”. Điền tỉ lệ thích hợp vào chỗ trống

A. 25%            B. 30%            C. 35%            D. 20%

Câu 21. Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học (hiện hành), phương án không đúng

A. Giáo viên bộ môn được tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

B. Giáo viên chủ nhiệm được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình.

C. Giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 4 ngày.

D. Giáo viên bộ môn được phối hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh.

Câu 22. Theo Điều 16, Điều lệ trường trung học hiện hành, các đối tượng không thuộc biên chế tổ chuyên môn là

A. Nhân viên văn phòng; nhân viên y tế.

B. Giáo viên; viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục.

C. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; giáo viên; viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục.

D. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; nhân viên văn phòng; nhân viên y tế.

Câu 23. Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phương án đúng là

A. Bài soạn của giáo viên không được xem là minh chứng.

B. Khi đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp điều cần thiết và hết sức quan trọng là phải căn cứ vào các minh chứng.

C. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp không được lượng hóa bằng điểm số cụ thể.

D. Hằng năm, vào cuối mỗi học kì, hiệu trưởng tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

Câu 24. Ý kiến đúng là

A. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, các loại phương tiện dạy học đơn giản, rẻ tiền không còn phù hợp

B. Giáo viên cần tích cực nghiên cứu, khai thác và tạo ra những dụng cụ thí nghiệm, phương tiện dạy học đơn giản, rẻ tiền để phục vụ việc dạy học của mình và của đồng nghiệp

C. Bộ đồ dùng, thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo do nhiều công ty (chuyên nghiệp) sản xuất ngày càng có nhiều ưu điểm lớn, đầy đủ, các đồ dùng dạy học đơn giản rẻ tiền dần sẽ biến mất

D. Giáo viên chỉ nên chuyên tâm vào việc khai thác hết tính năng của bộ đồ dùng đã được Bộ GD&ĐT ban hành và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin chứ không nên mất thời gian vào việc nghĩ ra các đồ dùng dạy học đơn giản, rẻ tiền

Câu 25. Ở trang chủ của website Phòng GD&ĐT Hương Trà không có mục

A. Tin từ các báo điện tử.           B. Trường học thân thiện.                      C. Giải trí.        D. Học liệu điện tử.Câu 26. Khi học sinh đang xem phim (có âm thanh) hoặc các chương trình truyền hình dạy học. Điều nào dưới đây đúng :

A. Giáo viên đưa ra câu hỏi, lời bình luận về nội dung hình ảnh, phim

B. Giáo viên đưa lên bảng những thuật ngữ riêng, ghi chú những yếu tố quan trọng của đoạn phim

C. Giáo viên đưa ra những ví dụ minh họa, giải thích các tình huống có trong phim

D. Giáo viên để cho học sinh xem phim một các tự nhiên, không bình luận, không phân tích thêm

Câu 27. Chọn phương án đúng

A. Phương tiện dạy học phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng

B. Một phương tiện dạy học chỉ được sử dụng một lần trong một tiết dạy

C. Phương tiện dạy học được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu nó xuất hiện đúng vào lúc nội dung và phương pháp dạy học cần đến nó

D. Nên cho học sinh xem nhiều đoạn phim video dạy học trong một tiết học

Câu 28. Chọn phương án đúng

A. Bài giảng điện tử khác với giáo án điện tử                   

B. Sách giáo khoa điện tử là bài giảng điện tử

C. Sách giáo khoa điện tử là giáo án điện tử                   

D. Bài giảng điện tử thay thế cho tất cả các phương tiện dạy học khác

Câu 29. Ba nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học (nguyên tắc 3Đ) là

A. Đúng lúc, đúng chỗ, đủ cường độ                                B. Đúng chỗ, đúng lúc, đúng vùng (miền)

C. Đúng người, đúng chỗ, đúng lúc                                  D. Đúng cường độ, đúng vùng (miền), đúng lớp.

Câu 30. Chọn phương án đúng

A. Việc giới thiệu phương tiện dạy học trên lớp là phải tìm vị trí lắp đặt sao cho toàn lớp quan sát rõ ràng.

B. Các phương tiện dạy học phải bố trí ở những nơi đảm bảo tuyệt đối an toàn.

C. Các phương tiện dạy học phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng.

D. Câu A, B đúng.

Câu 31. Chọn phương án đúng

A. Sử dụng video không quá 3 - 4 lần trong một tuần và kéo dài không quá 20 - 25 phút trong một buổi dạy

B. Sử dụng video bất cứ lúc nào trong tuần, trong buổi học

C. Sử dụng lặp đi lặp lại một loại phương tiện nghe nhìn nhiều lần trong một tiết dạy sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng phương tiện vì giáo viên thao tác thành thạo (có kĩ năng, kĩ xảo)

D. Câu A và C đúng

Câu 32. Theo những vấn đề lớn đã được khẳng định ở quy mô quốc tế, cấp độ để xếp loại giáo viên giỏi là

A. Thầy đọc, trò chép

B. Thầy biết tổ chức cho học sinh hoạt động

C. Thầy biết làm cho học sinh động não, phát triển tư duy học sinh

D. Thầy giảng, trò tự tiếp thu

Câu 33. Điều kiện thành công của quá trình giáo dục là

A. Có chương trình giáo dục tốt

B. Có giáo viên dạy tốt chương trình

C. Có học liệu và công nghệ dạy học phù hợp

D. Cả ba ý trên

Câu 34. Khả năng của thiết bị dạy học là

A. Giúp quá trình nhận thức, rèn luyện kỹ năng bền vững, chính xác

B. Thay đổi tín hiệu, lời nói

C. Chỉ làm tăng năng suất lao động của học sinh và giáo viên

D. Chỉ làm thay đổi phong cách tư duy, hành động dạy và học

Câu 35. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất ?

A. Một thư mục có thể chứa nhiều thư mục khác nhau.

B. Windows là hệ điều hành duy nhất dùng cho các máy tính cá nhân.

C. Một file có thể chứa ít nhất một thư mục.

D. Một thư mục có thể chứa hai thư mục có cùng tên miễn là khác nội dung.

Câu 36. Giả sử thầy (cô) đang làm việc với file giaoan.doc, muốn tạo một file mới tên là baigiang.doc có cùng nội dung với file giaoan.doc thì phải :

A. Chọn menu File rồi chọn Save        B. Chọn menu Edit và chọn Rename

C. Chọn menu File và chọn Edit    D. Chọn menu File rồi chọn Save As...

Câu 37. Để chèn một kí tự (ví dụ φ, Ω) vào văn bản đang soạn thảo trên nền Microsoft Word, thầy (cô) chọn phương án nào ?

A. Vào menu Insert rồi chọn Picture         B. Vào menu Insert rồi chọn Symbol

C. Vào menu Insert rồi chọn String          D. Vào menu Insert rồi chọn Objetc...

Câu 38. Một GV vừa kiêm thư kí hội đồng trường, vừa kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân của trường thì được giảm trừ bao nhiêu tiết định mức?

A. 5 tiết dạy.       B. 2 tiết dạy.    C. 4 tiết dạy.                D. 3 tiết dạy.

Câu 39. Định mức tiết dạy trong mỗi tuần đối với giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật ở cấp tiểu học và THCS lần lượt là

A. 21 tiết và 17 tiết.                    B. 15 tiết và 12 tiết.      

C. 17 tiết và 15 tiết.                    D. 15 tiết và 13 tiết.

Câu 40.  Số tiết giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I là

A. dạy 8 tiết một tuần.                 B. dạy 0 tiết một tuần.

C. dạy 4 tiết một tuần.                 D. dạy 2 tiết một tuần.

Câu 41. Số tiết giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng II là

A. dạy 2/3 định mức tiết dạy một tuần.    B. dạy 1/2 định mức tiết dạy một tuần.

C.dạy 1/3 định mức tiết dạy một tuần.    D. dạy 1/4 định mức tiết dạy một tuần.

Câu 42. Số tiết giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng III là

A. dạy 2/3 định mức tiết dạy một tuần.    B.dạy 1/2 định mức tiết dạy một tuần.

C. dạy 1/3 định mức tiết dạy một tuần.    D. dạy 3/4 định mức tiết dạy một tuần.

Câu 43. Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong mỗi tuần lần lượt là

A. 2 tiết và 4 tiết.            B. 0 tiết và 2 tiết.          C. 4 tiết và 8 tiết.           D. 0 tiết và 4 tiết.

Câu 44. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học, THCS, THPT được giảm số tiết mỗi tuần tương ứng là

A. 3; 3 và 3.                    B. 3; 4 và 4.                  C. 4; 6 và 6.                  D. 4; 4 và 4.

Câu 45. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm

A. 2 tiết/môn/tuần.           B. 4 tiết/môn/tuần.        C. 6 tiết/môn/tuần.         D. 3 tiết/môn/tuần.

Câu 46. Trường trung học có các loại hình là

A. Công lập và bán công B. Công lập, bán công và công lập

C. Công lập và tư thục D. Công lập, bán công, dân lập, tư thục

Câu 47. Theo qui định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực , học sinh được phép nghỉ học ( có phép và không có phép ) tối đa là bao nhiêu :

A. 20 ngày B. 30 ngày C. 40 ngày D. 45 ngàyCâu 48. Một học sinh có điểm trung bình các môn học cả năm là 8,8; trong đó môm Vật lý là 1,8 ; các môn còn lại đạt từ 8.0 trở lên; các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. Học sinh này được xếp loại học lực:

A. Giỏi B. Khá C. Trung bình D. YếuCâu 49. Theo thông tư số 17/2012 qui định về dạy thêm học thêm có nêu các trường hợp không được dạy thêm . Qui định thể hiện ở điều mấy của Thông tư 17

A. 3 B. 4 C. 5 D.6Câu 50. Căn cứ vào qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.Tiêu chuẩn 3 : chất lượng giáo dục qui định về tỉ lệ học sinh bỏ học hàng năm không vượt quá :

A. 1% B. 2% C. 3% D. 4%Câu 51. Theo thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.

A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại B. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại

C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại

Câu 52. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng do

A. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ B. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số

C. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra D. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng bổ nhiệm

Câu 53. Theo điều lệ trường trung học hiện hành. Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học

A. không quá 3 ngày liên tục . B. không quá 2 ngày liên tục .

C. không quá 1 ngày. D. không quá 7 ngày liên tục .

Câu 54. Các hình thức khen thưởng học sinh theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là

A. 4 B. 5 C.6 D. 7Câu 55. Các hình thức kỷ luật học sinh theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6Câu 56. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số nhiệm vụ của giáo viên bộ môn là

A. 5 nhiệm vụ B. 6 nhiệm vụ C. 7 nhiệm vụ D. 8 nhiệm vụCâu 57. Người đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước ta hiện nay là

A. Nguyễn Thiện Nhân B. Phạm Vũ Luận C. Vũ Đình Chuẩn D. Lê Tiến ThànhCâu 58. Đối với học sinh THCS số lần xét công nhận tốt nghiệp là

A. 1 lần B. 2 lần C. 3 lần D. 4 lầnCâu 59. Tuổi đủ diều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp của học sinh học hết chương trình THCS là

A. không quá 18 tuổi B. không quá 19 tuổi C. không quá 20 tuổi D. không quá 21 tuổiCâu 60. Theo thông tư số:58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì số loại hạnh kiểm được xếp là

A. 3 /loại B. 4 loại C. 5 loại D. 6 loạiCâu 61. Theo thông tư số: 582011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học lực được xếp thành

A. 3 loại B. 4 loại C. 5 loại D. 6 loạiCâu 62 Theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở trong 1 năm học là

A. 39 tuần B. 40 tuần C. 41 tuần D. 42 tuầnCâu 63. Theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT số tiết dạy của giáo viên THCS trong 1 tuần là

A. 17 tiết B. 18 tiết C. 19 tiết D. 20 tiếtCâu 64. Theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT thì số tiết giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm trong một tuần là

A. 1 tiết B. 2 tiết C. 3 tiết D. 4 tiếtCâu 65. Theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BGDĐT giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống số tiết được giảm mỗi tuần là

A. 1 tiết B. 2 tiết C. 3 tiết D. 4 tiếtCâu 66. Số tiêu chuẩn để công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 67. Một học sinh có điểm trung bình các môn học ở học kỳ I là 8,7, môn thể dục được xếp loại chưa đạt, các môn còn lại đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh này được xếp loại học lực là

A. Giỏi B. Khá C. Trung bình D.YếuCâu 68. Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi, tiết học tham gia thi giảng được báo trước ít nhất

A. 1 tuần B. 3 ngày C. 5 ngày D. 10 ngàyCâu 69. Số yêu cầu khi đánh giá xếp loại một tiết dạy là

A. 5 B. 12 C. 15 D. 20Câu 70. Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện mấy lần trong 4 năm trước liền kề.

A. 1 lần. B. 2 lần. C. 3 lần. D. 4 lần.Câu 71. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như Tổ trưởng bộ môn được giảm:

A. 1 tiết/tuần. B. 2 tiết/tuần. C. 3 tiết/tuần. D. 4 tiết/tuần.Câu 72. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kì

A. Học kì I B. Học kì IICâu 73. Mỗi lớp ở cấp THCS có không quá bao nhiêu học sinh?

A. 42 B. 43 C. 44 D. 45Câu 74. Mỗi tổ của lớp ở cấp THCS có không quá bao nhiêu học sinh

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13Câu 75. Nếu điểm trung bình học kì hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại gì?

A. Giỏi B. Khá C. Yếu D. KémCâu 76. Học sinh được công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm thì phải đảm bảo điều kiện

A. Hạnh kiểm Khá trở lên và học lực loại K trở lên. B. Hạnh kiểm loại Trung bình và học lực loại khá.

C. Học lực giỏi và hạnh kiểm Trung bình D. Học lực trung bình và hạnh kiểm Tốt

Câu 77. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống ,mỗi tuần lễ được giảm bao nhiêu tiết? (đối với giáo viên THCS)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 78. Theo Thông tư liên tịch số 35 công tác thiết bị, thí nghiệm ở trường Trung học cơ sở hạng 2, hạng 3 được bố trí

A. 01 biên chế B. 02 biên chế C. 03 biên chế D. 04 biên chếCâu 79. Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là

A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 35% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 30% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 20% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên; loại khá đạt từ 25% trở lên; loại yếu, kém không quá 5%.

Câu 80. Theo Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi, hội thi cấp huyện đối với giáo viên trung học cơ sở được tổ chức theo định kỳ:

A. 1 năm một lần B. 2 năm một lần C. 3 năm một lần D. Tùy tình hình thực tếCâu 81. Điều lệ trường phổ thông quy định, giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu quyền:

A. 6 quyền B. 8 quyền C. 12 quyền D. 13 quyềnCâu 82. Thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THCS của

A. Hiệu Trưởng trường sở tại nơi học sinh đang theo học. B. Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo.

C. Giám Đốc sở Giáo Dục và Đào Tạo. D. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Câu 83. Theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc trung học , căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, mỗi giáo viên được đánh giá theo một trong các loại sau:

A. 2 loại: đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn. B. 3 loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình.

C. 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu. D. 5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém

Câu 84. Thông tư số 21/2010/TT/BGDĐT về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp PT và GDTX có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

A. 3/9/2010 B. 4/9/2010 C. 5/9/2010 D. 6/9/2010

Câu 85. Theo thông tư 21/2010/TT-BGDĐT thì hội thi giáo viên giỏi tỉnh được tổ chức định kì mấy năm một lần?

A. 3 năm 1 lần B. 4 năm 1 lần C. 5 năm 1 lần D. 6 năm 1 lầnCâu 86. Biên chế giáo viên của trường THCS cho mỗi lớp học là:

A. không quá 1,70 giáo viên B. không quá 1,80giáo viên

C. không quá 1,90 giáo viên D. không quá 2,0 giáo viên

Câu 87. Tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại giờ dạy ở bậc THCS đạt tiết giỏi là:

A. Tổng điểm đạt từ 17-20 điểm, các yêu cầu 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 đạt tối đa(tổng cộng 9 điểm).

B. Tổng điểm đạt từ 17-20 điểm, các yêu cầu 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 đạt tối đa(tổng cộng 9 điểm).

C. Tổng điểm đạt từ 17-20 điểm, các yêu cầu 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1 đạt tối đa(tổng cộng 9 điểm.)

D. Tổng điểm đạt từ 17-20 điểm, các yêu cầu 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 đạt tối đa(tổng cộng 9 điểm).

Câu 88. Thông tư số 12/2011/TT- BGD ĐT: Điều lệ trường trung học nêu rõ Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học thuộc điều mấy của Thông tư này

A. Điều 32 B. Điều 31 C. Điều 19Câu 89. Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.Theo TT58/2011/BGD-ĐT thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (Đ) khi:

A. Cả hai học kỳ xếp loại CĐ

B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ

C. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.Câu 90. Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được thực hiện trong các trường phổ thông ở giai đoạn nào?

A. 2006-2011. B. 2010-2015 C. 2008-2013.Câu 91. Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở gồm:

A. 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí. B. 5 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí. C. 6 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí.Câu 92. Theo QĐ số 26/2001-QĐ-BGD ĐT ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS. Đơn vị THCS thuộc xã miền núi được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS phải đảm bảo tiêu chí:

A. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 80% trở lên.

B. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 90% trở lên.

C. Tỉ lệ học sinh TNTHCS hằng năm từ 95% trở lên.Câu 93. Thông tư 58/2001/TT-BGD&ĐT có hiệu lực thi hành kể từ :

A. 5/10/2006 B. 15/09/2008 C. 26/01/2012 D. 01/01/2012Câu 94. Luật Viên chức có hiệu lực thi hành vào thời gian nào?

A. 01/01/2012 B. 01/01/2010 C. 01/01/2011 D. 01/07/2012Câu 95. Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Ở Điều 6 định mức tiết dạy của giáo viên THCS trên một tuần là

A. 17 tiết B. 18 tiết C. 19 tiết D. 16 tiếtCâu 96. Trong sổ gọi tên và ghi điểm , khi học sinh thôi học hay bỏ học , giáo viên chủ nhiệm ………………

A. dùng bút chì gạch ngang cả họ và tên học sinh

B. dùng bút mực đỏ gạch ngang cả họ và tên học sinh

C.không gạch bỏ họ và tên học sinhCâu 97. Học sinh được bị xếp loại hạnh kiểm khi vi phạm gian lận trong kì kiểm tra học kì là

A. khá B. trung bình C. yếu D. TốtCâu 98. Số tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn là

A. 24 B. 25 C. 26 D. 28Câu 99. Số tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn là

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7Câu 100. Một học sinh lớp 7 được xếp loại …………..…. về học lực khi có điểm HKI đạt kết quả như sau :

ToánSinh

Văn

Sử

Địa

Anh

CD

CN

AN

MT

TD

TBM

6.2


8.0

8.7

7.1

7.5

7.2

6.5

5.7

8.2

Đ

Đ7.2
A. Khá

B. TB


C. Yếu

Câu 101. BGD ban hành Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở , trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học vào ngày ……. tháng …….. năm ………… .

A. 6 – 4 - 2012 B. 1 – 5 - 2012 C. 21 – 5 - 2012Câu 102. BGD ban hành Thông tư Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở , trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……. tháng …….. năm ……

A. 6 – 4 - 2012 B. 1 – 5 - 2012 C. 21 – 5 - 2012Câu 103. Có …………….. tiêu chí đánh giá trường trung học cơ sở , trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học .

A. 35 B. 36 c- 37Câu 104. Điều lệ trường học quy định nhà trường phải có bao nhiêu loại hồ sơ sổ sách?

A. 16 B. 17 C. 18 D. 19Câu 105. Theo điều 30 (Điều lệ trường trung học ) . Giáo viên trường trung học là :

A. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn .

B. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm các giáo viên bộ môn , giáo viên chủ nhiệm .

C. Người làm nhiệm vụ giảng dạy trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) .

D. Người làm nhiệm vụ giảng dạy , giáo dục trong nhà trường, gồm : Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng , giáo viên bộ môn , giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp THPT ), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp THCS ) .

Câu 106. Theo quy chế thi học sinh giỏi. Điều kiện để học sinh dự thi học sinh giỏi:

A. xếp loại học lực giỏi, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên.

B. xếp loại học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên, điểm TBm dự thi từ 8.0 trở lên.

C. xếp loại học lực khá, điểm TBm dự thi từ 6.5 trở lên.

D. xếp loại học lực trung bình, điểm TBm dự thi từ 9.0 trở lên.

Câu 107. Theo Thông tư số 47/2012/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia thì chất lượng giáo dục về mặt hạnh kiểm cần đạt :

A. Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 60% trở lên;Số học sinh xếp loại yếu không quá 2%;

B. Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên;Số học sinh xếp loại yếu không quá 2%

C. Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 70% trở lên;Số học sinh xếp loại yếu không quá 2%;

D.Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 90% trở lên;Số học sinh xếp loại yếu không quá 2%;

Câu 108. Theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy bao nhiêu tiết một tuần?

A.2 tiết B. 3 tiết C. 4 tiết D. 5 tiếtCâu 109. Theo Điều 18 - Điều lệ hội thi giáo viên giỏi, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt mấy yêu cầu:

A. 2 yêu cầu B. 3 yêu cầu C. 4 yêu cầu D. 5 yêu cầuCâu 110. Theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 thì giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt điểm bài thi kiểm tra năng lực đạt từ

A. 6 đ B.7đ C .8đ D. 9đCâu 111. Nếu học sinh có ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức khá nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được xếp loại gì ?

A. Giỏi . B. Khá . C. TB D. YếuCâu 112. Theo điều 39 (Điều lệ trường trung học ) . Học sinh có mấy quyền ?

A. 4 . B. 5 . C. 6 . D. 7 .Câu 113. Điều kiện thi GVG cấp huyện là

A. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường .

B. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường . SKKN đạt vòng trường .

C. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường và phải có giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường trong 2 năm truớc liền kề .D. Phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia hội thi cấp trường và phải có giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp trường năm truớc liền kề

Câu 114. Cấp ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là

A. Bộ GD-ĐT

B. Sở GD-ĐT

C. UBND cấp tỉnh

D. UBNDcấp huyện

Câu 115. Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là bao nhiêu năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

A. 3 năm

B. 4 năm

C. 5 năm

D. 6 năm

Câu 116. Điều 72 của Luật Giáo dục có qui định nhiệm vụ của nhà giáo. Anh (Chị) hãy cho biết nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ ?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 117. Anh (Chị) hãy cho biết Luật Giáo dục hiện nay mà ngành đang sử dụng là Luật Giáo dục được ban hành vào năm nào?

A. 2004

B. 2005

C. 2006

D. 2007

Câu 118. Anh (Chị) hãy cho biết hệ thống trường trung học hiện nay theo Điều lệ trường trung học thì có mấy loại hình ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 119. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:

Môn

THóa

Sinh

V

Sử

Địa

TD

AN

MT

Tin

NN

CD

HK

ĐTB

8.5

8.2

7.9

8.0

7.5

9.0

7.9

Đ

Đ9.8

8.0

9.0

Tốt

Theo thông tư 58 học sinh này được xếp loại:

A. Khá

B. Giỏi

C. Trung bình

D. Yếu

Câu 120. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn bao nhiêu tuổi so với tuổi quy định?

A.1 tuổi B.2 tuổi C.3 tuổi D.4 tuổi.Câu 121. Học sinh không được lưu ban quá bao nhiêu lần trong một cấp học?

A. 1 lần B.2 lần C.3 lần D.4 lầnCâu 122. Nếu học sinh có ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức khá nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được xếp loại gì ?

A. Giỏi . B. Khá . C. TB D. YếuCâu 123. Theo quy chế đánh giá , xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ( Ban hành kèm theo Quyết định số : 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) qui định nếu học sinh có hành vi gian lận trong học tập , kiểm tra , thi cử thì được xếp hạnh kiểm loại gì ?

A. Tốt . B. Khá . C. TB D. YếuCâu 124. Nếu học sinh có hành vi xúc phạm danh dự , nhân phẩm của bạn hoặc của người khác ; đánh nhau gây rối trật tự , trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội thì được xếp hạnh kiểm loại gì ?

A. Tốt . B. Khá . C. TB D. Yếu .Câu 125. Theo thông tư số 30 ngày 22 tháng 10 năm 2009. Khi đánh giá , xếp loại giáo viên theo Chuẩn ; tổng số điểm đạt được tối đa là bao nhiêu ?

A. 50. B. 100 . C. 150 . D. 200 .Câu 126. Có mấy bước khi soạn đề kiểm tra theo quy định tại công văn 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục – Đào tạo?

A. 4 bước B. 5 bước C. 6 bước D. 7 bước.Câu 127. Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ chủ yếu vào

A. Sách giáo khoa và sách bài tập B. Sách giáo khoa và sách giáo viênC. Sách giáo khoa D. Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình

tải về 171.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương