ĐÁP ÁN ĐỀ thi kiểm tra học kỳ môn thi: ngữ VĂN 12 Ngày thi: 15-12-2015 phầN 4,0tải về 18.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2018
Kích18.74 Kb.

TRƯỜNG THPT. NGÔ GIA TỰ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn thi: NGỮ VĂN 12

Ngày thi: 15-12-2015

PHẦN 1 (4,0 điểm): ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN

- Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới (từ câu 1 đến câu 3):

Chớ tự kiêu tự đại. Tự kiêu tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn nhiều người hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều người giỏi hơn mình. Tự kiêu tự đại tức là thoái bộ. Sông to, bể rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng của nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn thì một chút nước cũng đầy tràn, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu tự mãn thì cũng như cái chén, cái đĩa cạn.

(Cần kiệm liêm chính - Hồ Chí Minh)

Câu 1: Thao tác lập luận phân tích và so sánh. (0,5 điểm)

Câu 2: Tác dụng: sự so sánh càng làm rõ sự “ khờ dại” và “ thoái bộ” của thói tự kiêu tự đại. (0,5 điểm)

Câu 3: Học sinh có thể nêu nhiều tác hại khác nhau, đây chỉ là sự gợi ý:

+ Tự kiêu tư đại là khờ dại, là thoái bộ

+ Thói tự kiêu tự đại khiến cá nhân bị xa lánh trong tập thể hoặc cộng đồng.

(1,0 điểm)-Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới (từ câu 4 đến câu 6)

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất

Nhưng anh vội đứng lên tì súng trên xác trực thăng

Và anh chết trong khi đang đứng bắn

Máu anh tuôn theo lửa đạn cầu vồng

Câu 4: Phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên là miêu tả (0.25), biểu cảm (0.25)

Câu 5: Biện pháp tu từ trong văn bản trên là điệp từ “anh” (0.25), thậm xưng (nói quá, nói nhấn) “ Máu anh tuôn theo lửa đạn cầu vồng” (0.25)

Tác dụng: nhấn mạnh sự hi sinh anh dũng của người chiến sĩ cách mạng. (0.5)Câu 6:Từ đoạn thơ trên, em có suy nghĩ gì về lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước: Tuổi trẻ dũng cảm, kiên cường, anh dũng…(0,5 điểm)

PHẦN 2 (6,0 điểm): LÀM VĂN

Phân tích nhân vật người lái đò trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (0.75)

Giới thiệu vài nét khái quát về ông lái đò (0.5)

Ông lái đò như một dũng tướng trên mặt trận sông Đà (2.25)

Mỗi vòng vây mô tả được 0.75(cả 3: 2.25; chỉ 2: 1.5; chỉ 1: 0.75)

Ông lái đò như một nghệ sỹ trên dòng sông Đà thơ mộng trữ tình (0.75)

Vài nét về nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật (1.0)

Kết luận về giá trị nội dung và nghệ thuật (0.75)

TRƯỜNG THPT. NGÔ GIA TỰ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn thi: NGỮ VĂN 11

Ngày thi: 15-12-2015

Câu 1:(4,0 điểm)

Đọc câu chuyện sau:HAI CON DÊ

Ở một dòng sông nước chảy xiết, có duy nhất chiếc cầu hẹp bắc ngang qua.Một ngày nọ, dê đen đang đi qua cầu thì gặp dê trắng đi chiều ngược lại. Cầu quá chật để cho cả hai cùng qua.Cả hai con đều tranh nhau đi trước, không con nào chịu nhường con nào.Chúng xô đẩy nhau nên cả hai cùng lăn tỏm xuống suối.

( Trích Quà tặng cuộc sống)

Em hãy viết một văn bản nêu suy nghĩ của em về vấn đề được gợi ra từ câu chuyện trên.

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Tranh giành và nhường nhịn (0.5 điểm)

Phân tích hành động của hai con dê: Tranh giành nhau mà cả hai rơi xuống suối (1,0 điểm)

Bài học rút ra từ câu chuyện trên: Tại sao ta không nên tranh giành mà phải nhường nhịn lẫn nhau?( 1,0 điểm)

Phê phán những hàng động tranh giành, hơn thua nhau.Cần nhường nhịn để tạo nên cuộc sống tốt đẹp( 1,0 điểm)

Bài học nhận thức của bản thân( 0,5 điểm)Câu 2:(6,0 điểm)

Phân tích nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

Giới thiệu Nguyễn Tuân, Chữ người tử tù, nhân vật Huấn Cao (0,75 điểm)

Tình huống truyện( 0,5 điểm)

Huấn Cao là người có tài (1,25 điểm)

Huấn Cao là người có khí phách (1,25điểm)Huấn Cao là người có thiên lương trong sáng, (1,5 điểm)

Nghệ thuật, tình cảm của tác giả.(0,75 điểm)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương