Organization Informationtải về 79 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2022
Kích79 Kb.
#90174
1   2   3   4   5   6   7   8

Thư Yêu cầu Tài trợ


“Thư Yêu cầu Tài trợ” nhằm mục đích cung cấp cho CEPF thông tin cơ bản về nội dung dự án. “Thư Yêu cầu Tài trợ” thường dài 2-3 trang và phải bao gồm ít nhất những thông tin sau:

Cơ sở đề xuất dự án - Mô tả yêu cầu bảo tồn (các mối đe dọa chính và/hoặc các cơ hội quan trọng) mà dự án hướng tới để giải quyết và điều gì sẽ xảy ra nếu không thực hiện dự án này.
Phương pháp tiếp cận của dự án - Mô tả chiến lược và hoạt động đề xuất trong dự án để giải quyết các yêu cầu bảo tồn đã đề cập phía trên. Cần bao gồm những kết quả mong đợi của dự án và bất kỳ nguy cơ nào dự án có thể gặp trong qua trình triển khai (không quá 500 từ).
"Mục đích" là trạng thái/tình trạng chung trong dài hạn mà quý vị muốn đạt đến. Dự án quý vị đề xuất sẽ phải đóng góp để đạt được mục đích này, chứ không phải là để đạt được toàn bộ mục đích.

"Mục tiêu” là trạng thái/tình trạng cụ thể và trung hạn mà quý vị cố gắng đạt được thông qua dự án. Một dự án thường có hai đến ba mục tieu chính. Các mục tiêu cần phải đạt được theo quy mô và cấp độ của dự án.

Sản phẩm đầu ra” là các sản phẩm/thành tựu hữu hình của dự án. Các sản phẩm đầu ra điển hình có thể là kế hoạch quản lý, báo cáo điều tra, cán bộ được đào tạo, các tài liệu hướng dẫn thực địa, các hội thảo v.v…


"Hoạt động" là nhiệm vụ mà quý vị thực hiện (hoặc các bước tiến hành) để tạo ra sản phẩm đầu ra đã xác định, và qua đó đạt được mục tiêu đã xác định. Các hoạt động điển hình có thể là: “tiến hành điều tra đa dạng sinh học”, “tổ chức hội thảo đào tạo” v.v…
Nguy cơ: Làm ơn mô tả các mối đe dọa tiềm năng đối với sự thành công của dự án và cách thức để giải quyết các mối đe dọa đó.

Каталог: downloads
downloads -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
downloads -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
downloads -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
downloads -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai
downloads -> Thủ TƯỚng chính phủ
downloads -> Văn phòng chính phủ
downloads -> Ban Ve Tu Tuong Phat Hoc Trong Tieu Thuyet Kim Dung ht chon Thien
downloads -> Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học
downloads -> Chương 3: Phát triển nhân lực y tế Cập nhật các chính sách chủ yếu
downloads -> Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở môn Vật lí

tải về 79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương