ĐOÀn trưỜng đh spkt vinh số: QĐ/Đtn đOÀn tncs hồ chí minhtải về 109 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích109 Kb.
#326

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT VINH

***


Số: QĐ/ĐTN


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tp Vinh, ngày tháng năm 2014QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập các Tiểu ban chuyên môn hoạt động và phân công nhiệm vụ các đồng Chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Khóa XXVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017)

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 382 QĐ/TĐTN-TCKT ngày 17 tháng 09 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An v/v công nhận Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017;

- Căn cứ vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường;

- Căn cứ năng lực công tác và nhu cầu công việc của Đoàn trường;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Ban Chấp hành Đoàn trường ngày 09/09/2014.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập 06 Tiểu ban chuyên môn hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017. Bao gồm:

1- Tiểu ban tuyên truyền.

2- Tiểu ban học tập và câu lạc bộ.

3- Tiểu ban phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

4- Tiểu ban tài chính.

5- Tiểu ban thi đua, khen thưởng và kỷ luật.6- Tiểu ban tình nguyện

Điều 2: Phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017 tham gia các Tiểu ban chuyên môn hoạt động như sau:

 1. Tiểu ban tuyên truyền:

  • Đ/c Lê Kế Chinh

  Trưởng ban

  • Đ/c Nguyễn Đình Hưng

  Phó trưởng ban

  • Đ/c Nguyễn Minh Nhật

  Ban viên

  • Đ/c Trương Văn Bắc

  Ban viên

  • Đ/c Nguyễn Anh Nhật

  Ban viên

  • Đ/c Thái Anh Tuấn

  Ban viên

 2. Tiểu ban học tập và câu lạc bộ:

 • Đ/c Lưu Đức Lịch

Trưởng ban

 • Đ/c Nguyễn Bá Thuận

Phó trưởng ban

 • Đ/c Nguyễn Thị Khánh Trang

Ban viên

 • Đ/c Trương Văn Bắc

Ban viên

 • Đ/c Phạm Văn Thoan

Ban viên

3- Tiểu ban phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

 • Đ/c Hoàng Công Minh

Trưởng ban

 • Đ/c Trương Thị Ngọc Hoa

Phó trưởng ban

 • Đ/c Nguyễn Thị Hà An

Ban viên

 • Đ/c Lưu Thị Thu Hiền

Ban viên

 • Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân

Ban viên

 • Đ/c Phạm Văn Thoan

Ban viên

 • Đ/c Phạm Văn Kiên

Ban viên

 • Đ/c Nguyễn Văn Hùng

Ban viên

 • Đ/c Nguyễn Anh Nhật

Ban viên

 • Phạm Minh Mạnh

Ban viên

4- Tiểu ban Tài chính

 • Đ/c Đặng Minh Việt

Trưởng ban

 • Đ/c Ngô Ngọc Dung

Thủ quỹ

 • Đ/c Nguyễn Thị Hà An

Kế toán

5- Tiểu ban thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

 • Đ/c Đặng Minh Việt

Trưởng ban

 • Đ/c Nguyễn Chương Đạo

Phó trưởng ban

 • Đ/c Hoàng Công Minh

Phó trưởng ban

 • Đ/c Ngô Ngọc Dung

Ban viên

 • Đ/c Hà Huy Công

Ban viên

6- Tiểu ban Tình nguyện

 • Đ/c Nguyễn Chương Đạo

Trưởng ban

 • Đ/c Lê Kế Chinh

Phó trưởng ban

 • Đ/c Lưu Đức Lịch

Phó trưởng ban

 • Đ/c Phạm Văn Thoan

Ban viên

 • Đ/c Phạm Văn Kiên

Ban viên

 • Đ/c Nguyễn Anh Tú

Ban viên

 • Đ/c Nguyễn Minh Nhật

Ban viên

Điều 3: Các đồng chí Trưởng các Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng chương trình hoạt động và phân công công việc cho các thành viên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đồng chí có tên ở Điều 2 căn cứ quyết định thi hành./.TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT VINH

***


Số: QĐ/ĐTN


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tp Vinh, ngày tháng năm 2014


THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017
- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 382 QĐ/TĐTN-TCKT ngày 17 tháng 09 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An v/v công nhận Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017;

- Căn cứ Quyết định số 383QĐ/TĐTN-TCKT ngày 17 tháng 09 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An v/v công nhận Ủy ban kiểm tra Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017;

- Căn cứ vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường;

- Căn cứ năng lực công tác và nhu cầu công việc của Đoàn trường;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp BCH Đoàn trường ngày 09/09/2014;

Nhằm điều hành tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa XXVI, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh khóa XXVI, nhiệm kỳ 2014 - 2017 như sau:

1. Đ/c Đặng Minh Việt - Bí thư Đoàn trường:

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, BGH nhà trường, BCH Tỉnh Đoàn Nghệ An về tất cả các hoạt động của Đoàn trường và Hội Sinh viên nhà trường.

- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Đoàn trường thông qua các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường thực hiện các nhiệm vụ chung của Đoàn trường.

- Trực tiếp chỉ đạo việc quản lý tài sản của Văn phòng Đoàn trường, hồ sơ, sổ sách, đoàn phí, các loại quỹ đoàn, tổ chức hội họp.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị đoàn bạn.2. Đ/c Nguyễn Chương Đạo - Phó Bí thư Đoàn trường:

- Chỉ đạo hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đoàn trường.

- Phụ trách các hoạt động phong trào tình nguyện của Đoàn trường.

- Làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng và kết nạp Đảng.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn trường; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (quý, năm).

- Chỉ đạo xây dựng lịch trực Văn phòng Đoàn trường, Hội Sinh viên.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường phân công.

3. Đ/c Hoàng Công Minh - Phó Bí thư Đoàn trường:

- Phụ trách các hoạt động về văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao của Đoàn Trường.

- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng và điều hành hoạt động của các CLB, đội, nhóm sở thích; xây dựng các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị đoàn bạn.

- Trực tiếp chỉ đạo phụ trách hoạt động của Tiểu ban phong trào, văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động của CLB khiêu vũ - múa hát tập thể.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường phân công.4. Đ/c Lê Kế Chinh - UV BTV Đoàn trường:

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, nắm bắt tình hình tư tưởng và phụ trách toàn diện công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Liên chi đoàn Khoa Điện và Điện tử.

- Cùng với đồng chí Nguyễn Chương Đạo xây dựng và tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện; đền ơn đáp nghĩa; phong trào thanh niên, HSSV tình nguyện hè.

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.5. Đ/c Lưu Đức Lịch - UV BTV Đoàn trường:

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Tiểu ban học tập và câu lạc bộ.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động của các CLB, đội, nhóm, sở thích.

- Trực tiếp chỉ đạo, nắm bắt tình hình tư tưởng và phụ trách toàn diện công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Liên chi đoàn Khoa Cơ khí động lực và Công nghệ thông tin.

- Cùng với đồng chí Nguyễn Chương Đạo xây dựng và tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện; đền ơn đáp nghĩa; phong trào thanh niên, HSSV tình nguyện hè.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.6. Đ/c Ngô Ngọc Dung - UV BTV Đoàn trường:

- Phụ trách công tác đoàn vụ, công tác văn phòng đoàn, tiếp nhận, xử lý công văn đến và đi báo cáo đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư xử lý công việc.

- Phụ trách công tác thu, chi quỹ của Đoàn và có trách nhiệm báo cáo công tác tài chính theo định kỳ hàng quý (3 tháng/1 lần) với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường.

- Thông báo lịch họp, lịch công tác đến các đồng chí Ủy viên BCH; Bí thư các Liên chi đoàn.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.

7. Đ/c Trương Thị Ngọc Hoa - UV BTV Đoàn trường:

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban phong trào, văn hóa-văn nghệ.

- Phụ trách công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, có trách nhiệm xây dựng đội văn nghệ xung kích Đoàn trường để chủ động tham gia các hoạt động khi có yêu cầu của cấp trên.

- Phối hợp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Liên chi đoàn khoa Cơ khí chế tạo và Kinh tế.

- Chịu trách nhiệm lập biên bản các cuộc họp BTV, BCH Đoàn trường.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nữ công của Đoàn trường.8. Đ/c Lưu Thị Thu Hiền - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban phong trào, văn hóa-văn nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Chi đoàn giáo viên

- Trực tiếp điều hành đội văn nghệ xung kích của Đoàn trường.

- Xây dựng kịch bản chương trình các hoạt động văn hóa - văn nghệ do Đoàn trường tổ chức.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nữ công của Đoàn trường.9. Đ/c Nguyễn Thị Hà An - UV BCH Đoàn trường:

- Phụ trách công tác kế toán tài chính Đoàn Trường.

- Phối hợp cùng với đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường phụ trách công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức hoạt động.

- Chịu trách nhiệm lập biên bản các cuộc họp BTV Đoàn trường.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nữ công của Đoàn trường.

10. Đ/c Nguyễn Đình Hưng - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền, phụ trách thông tin các bảng tin của Đoàn trường, đưa tin hoạt động lên website trường.

- Chịu trách nhiệm về công tác chính trị tư tưởng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, mít tinh chào mừng các ngày lễ lớn.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.11. Đ/c Trương Văn Bắc - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp phụ trách hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền, phụ trách thông tin các bảng tin của Đoàn trường, đưa tin hoạt động lên website trường.

- Phối hợp với Tiểu ban học tập và câu lạc bộ duy trì diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và phương pháp học tập tốt từ cơ sở đến cấp trường (ít nhất 1 học kỳ tổ chức 1 lần).

12. Đ/c Nguyễn Bá Thuận - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp điều hành hoạt động của các CLB trong trường.

- Trực tiếp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên các Liên chi đoàn Cơ khí chế tạo.

- Phối hợp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các chi đoàn giáo viên.13. Đ/c Phạm Văn Thoan - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp điều hành các hoạt động công tác xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Phụ trách công tác Hội Sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo.

- Phối hợp tổ chức các công trình thanh niên trong Nhà trường.

- Phối hợp phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Liên chi đoàn Cơ khí chế tạo.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư Đoàn trường phân công.14. Đ/c Nguyễn Anh Nhật - UV BCH Đoàn trường:

- Cập nhật, cung cấp cho Tiểu ban Tuyên truyền những thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Phụ trách máy móc, thiết bị phục vụ hội họp và các sự kiện do Đoàn trường tổ chức.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.15. Đ/c Nguyễn Anh Tú - UV BCH Đoàn trường:

- Phụ trách máy móc, thiết bị phục vụ hội họp và các sự kiện do Đoàn trường tổ chức.

- Phối hợp điều hành các hoạt động công tác xã hội, hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Phối hợp điều hành hoạt động của Hội Sinh viên và các CLB trong trường.

- Phối hợp tổ chức các công trình thanh niên trong nhà trường.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.16. Đ/c Phạm Văn Kiên - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp tham mưu xây dựng và điều hành hoạt động của các CLB, đội, nhóm sở thích.

- Phối hợp tổ chức các công trình thanh niên trong Nhà trường.

- Phối hợp điều hành các hoạt động công tác xã hội, hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Phối hợp phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Liên chi đoàn Cơ khí động lực.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.17. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân- UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp cùng với Tiểu ban Văn hóa văn nghệ xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nữ công của Đoàn trường.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.18. Đ/c Nguyễn Minh Nhật - UV BCH Đoàn trường:

- Tham mưu công tác tổ chức các hoạt động của Tiểu ban tình nguyện.

- Phối hợp phụ trách công tác Hội Sinh viên, chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng và điều hành hoạt động của các CLB, đội, nhóm sở thích.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.19. Đ/c Nguyễn Thị Khánh Trang - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp cùng với Tiểu ban văn hóa văn nghệ phụ trách công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức hoạt động.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban học tập và câu lạc bộ.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động nữ công của Đoàn trường.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.

20. Đ/c Thái Anh Tuấn - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp cùng với Tiểu ban thể dục thể thao xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cấp trường.

- Phối hợp điều hành hoạt động của Hội Sinh viên và các CLB trong trường.

- Chịu trách nhiệm tham mưu phát động các đợt vận động, công tác xã hội.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.

21. Đ/c Hà Huy Công - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp cùng với đồng chí Lưu Đức Lịch chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng và điều hành hoạt động của các CLB, đội, nhóm sở thích.

- Chịu trách nhiệm về các công trình thanh niên trong nhà trường.

- Phối hợp chỉ đạo các hoạt động của Liên chi đoàn khoa Điện tử.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.

22. Đ/c Phạm Minh Mạnh - UV BCH Đoàn trường:

- Phối hợp điều hành các hoạt động công tác xã hội, hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Phối hợp cùng với Tiểu ban thể dục thể thao xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cấp trường.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.23. Đ/c Nguyễn Văn Hùng - UV BCH Đoàn trường:

- Cùng với đồng chí trong Ban Thường vụ theo dõi, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa.

- Chịu trách nhiệm tham mưu phát động các đợt vận động, công tác xã hội.

- Thực hiện các công tác đột xuất do Bí thư Đoàn trường hoặc Phó Bí thư thường trực Đoàn trường phân công.Căn cứ nhiệm vụ được phân công, đề nghị các Tiểu ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì phản ánh với Ban Thường vụ Đoàn trường để kịp thời giải quyết. Ngoài các nhiệm vụ được phân công nêu trên, đồng chí Bí thư có thể bố trí, giao thêm nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành nhằm hỗ trợ lẫn nhau khi có yêu cầu công tác đột xuất.

Nơi nhận:

 • BTV Tỉnh Đoàn Nghệ An (b/c);

 • Đảng uỷ, BGH nhà trường (b/c);

 • Các Phòng, Khoa, TT, Bộ môn (p/h);

 • Các đ/c UV BCH Đoàn trường (t/h);

 • Lưu VP Đoàn.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ
Đặng Minh Việt

Каталог: images -> news -> files
files -> TrưỜng chính trị Số: 02 -hd/tct đẢng cộng sản việt nam
files -> Bộ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> ĐỀ CƯƠng ôn tập môn tiếng anh
files -> Trao đỔi với sinh viên về KỸ NĂng giao tiếP
files -> Tài liệu tìm hiểu luật phòng chống tham nhũng năM 2018 Phần thứ nhất
files -> TrưỜng đẠi học spkt vinh
files -> Quy chế Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
files -> TrưỜng chính trị Số: /hd-tct đẢng cộng sản việt nam
files -> Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thảo luận nhóm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ các học phần Lý luận chính trị

tải về 109 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương