ĐOÀn tncs hồ chí minhtải về 77.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích77.5 Kb.
#4724


BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI

***

Số 240-KH/TĐTN-TNNT-ANQP


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Nai, ngày 7 tháng 4 năm 2015KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống ma tuý, tội phạm

và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015

---------------------
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 24/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; kế hoạch số 84/KHPH-TĐ-CA ngày 04/9/2014 giữa Tỉnh Đoàn – Công an tỉnh về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 – 2015; kế hoạch số 216-KH/TĐTN ngày 5/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về thực hiện đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2015 – 2017 và đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Quyết định số 106-QĐ/BCĐ ngày 24/02/2015 của ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh về việc giao dự toán kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, chống mua bán người. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015, nội dung cụ thể sau:I. Mục đích - Yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, tội phạm và các tệ nạn xã hội góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương.

- Tuyên truyền, giáo dục Đoàn viên thanh niên về tác hại của ma túy đối với cuộc đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và với toàn xã hội. Đặc biệt là tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với giới trẻ. Qua đó vận động Đoàn viên thanh niên tránh xa ma túy, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong thanh niên.

- Tạo sân chơi sôi nổi, lành mạnh, ý nghĩa cho Đoàn viên thanh niên tham gia, đặc biệt là các đối tượng thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên có nguy cơ cao trong các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh;2. Yêu cầu:

- Các hoạt động phải mang ý nghĩa giáo dục cao, phát huy được vai trò của các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) tại địa phương.

- Nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên trên từng địa bàn, đặc biệt là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Thông qua công tác tập huấn tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ và hành vi của Đoàn viên thanh niên, học sinh. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người.

- Phải thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm. Qua đó thu hút tập hợp thanh thiếu niên đến với tổ chức, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

II. Nội dung thực hiện:

1. Chương trình:

* Đối với chương trình văn nghệ tuyên truyền:

- Phát tài liệu tuyên truyền về tác hại ma tuý, HIV/AIDS và tội phạm;

- Xem phim tài liệu về tình hình, thủ đoạn của các loại tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội tại địa bàn.

- Chương trình văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền các nội dung về phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội;

- Giao lưu với các bạn Đoàn viên thanh niên về công tác tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;

* Chương trình lớp truyền thông kiến thức phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội:

- Thông qua công tác tập huấn tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ và hành vi của Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống HIV/AIDS hiểu đúng và biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, tội phạm và các tệ nạn xã hội góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

- Phát động phong trào thi đua, phát huy tính xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong thanh niên.2. Thời gian, địa điểm:


Stt

Tên đơn vị

Nội dung tổ chức

Thời gian

1

Ký túc xá Trường Đại học Lạc Hồng

Tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên thanh niên.

Từ 19h00 – 21h00, Ngày 10/10/2015

2

Ký túc xá Trường Đại học Đồng Nai

Từ 19h00 – 21h00, Ngày 17/10/2015

3

Huyện Tân Phú

Từ 19h00 – 21h00, Ngày 24/10/2015

4

Trường Đại học Lạc Hồng

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Đoàn viên thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong sinh viên.

Lúc 8h00 – 11h00, Ngày 10/9/2015

5

Trường Đại học Lâm Nghiệp (cơ sở 2)

Tập huấn nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống HIV/AIDS hiểu đúng và biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS

Lúc 8h00 – 11h00, Ngày 11/9/2015

6

Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai

Tập huấn nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống HIV/AIDS hiểu đúng và biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS

Lúc 8h00 – 11h00, Ngày 15/9/2015

7

Trường Đại học Đồng Nai

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Đoàn viên thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong sinh viên.

Lúc 8h00 – 11h00, Ngày 16/9/2015

III. Tổ chức thực hiện:

1. Tỉnh Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao ý thức phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao trách nhiệm cho Ban TNNT – ANQP tham mưu chuẩn bị các nội dung, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo các hoạt động theo kế hoạch đề ra.

- Tham mưu văn bản gửi Công an tỉnh hỗ trợ cung cấp phim tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội; tài liệu tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mời báo cáo viên tuyên truyền trong các lớp truyền thông.

- Liên hệ Báo, Đài tham dự và đưa tin.

2. Các đơn vị huyện Đoàn Tân Phú và Đoàn trường Đại học Lạc Hồng, Đại học Đồng Nai, Đại học Lâm Nghiệp (cơ sở 2), Cao đẳng Nghề Đồng Nai:

- Huyện đoàn Tân Phú báo cáo cấp ủy về kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015. Phối hợp với Ban TNNT – ANQP Tỉnh Đoàn chuẩn bị các nội dung tổ chức tốt chương trình: địa điểm, âm thanh, sân khấu, trang trí, bàn ghế, nước uống, màn hình chiếu, máy chiếu và mời lãnh đạo lãnh đạo địa phương tham dự.

- Làm việc với Công an huyện hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tổ chức chương trình.

- Phân công cán bộ phục vụ chương trình và chuẩn bị 04 tiết mục văn nghệ giao lưu tại chương trình văn nghệ.

- Đoàn trường Đại học Lạc Hồng, Đại học Đồng Nai, Đại học Lâm Nghiệp (cơ sở 2), Cao đẳng Nghề Đồng Nai báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường về kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp tập huấn truyền thông: hội trường, âm thanh, trang trí và huy động học sinh, sinh viên tham gia, phân công cán bộ phục vụ lớp tập huấn.

- Riêng Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng chuẩn bị cho chương trình Văn nghệ 01 tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội và 04 tiết mục văn nghệ giao lưu tại chương trình văn nghệ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.
Nơi nhận:

- Ban TNCNĐT, TNNT TW Đoàn;

- VP (1+2) TW Đoàn;

- VP Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; B/c

- Ban Dân vận Tỉnh ủy,

- UBMTTQ tỉnh;

- BGĐ Công an tỉnh;

- Thường trực Tỉnh Đoàn;

- TT BCĐ PC AIDS, TP&TNXH tỉnh;

- Phòng PA83, PV11, PV28, PC47 Công an tỉnh;

- Chi cục PC TNXH tỉnh;

- TT PC HIV/AIDS tỉnh;

- Cấp ủy huyện Tân Phú (P/h chỉ đạo);

- Cấp ủy, Ban Giám hiệu trường ĐH Lạc Hồng, ĐH Lâm Nghiệp, ĐH Đồng Nai, CĐ Nghề Đồng Nai (P/h chỉ đạo);

- Huyện đoàn Tân Phú (t/h);

- Đoàn trường ĐH Lạc Hồng, ĐH Lâm Nghiệp, ĐH Đồng Nai, CĐ Nghề Đồng Nai (t/h);- Lưu VT, Ban TNNT – ANQP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN


PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Đã ký


Nguyễn Cao Cường

tải về 77.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương