ĐOÀn tncs hồ chí minhtải về 60.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích60.42 Kb.
#3032

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***


Số: 3107-TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017


THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác phối hợp hoạt động giữa

Thành Đoàn và các đơn vị Lực lượng vũ trang Thành phố

------
Căn cứ Chương trình liên tịch số 168-CTLT/TĐTN-CSPC&CC ngày 27/3/2017 giữa Thành Đoàn và Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố, Chương trình liên tịch số 171-CTLT/TĐTN-BĐBP ngày 10/4/2017 giữa Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng Thành phố về phối hợp hoạt động trong năm 2017; nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Thành Đoàn với các đơn vị Lực lượng vũ trang Thành phố, đồng thời tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa Thành Đoàn và các đơn vị Lực lượng vũ trang Thành phố giai đoạn 2017 – 2022, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức các Hội nghị tổng kết công tác liên tịch với nội dung cụ thể như sau:

1. Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn – Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố từ năm 2013 đến nay, ký kết Kế hoạch liên tịch hoạt động giai đoạn 2017 – 2022:

1.1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 14g00 ngày 13/7/2017 (Thứ năm)

- Địa điểm: Hội trường Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố

(Số 258 đường Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1)

1.2. Thành phần tham dự:

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy.

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

- Đại diện Ban Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố.

- Thường trực Thành Đoàn Thành phố.

- Đại diện Thường trực 24 Quận - Huyện Đoàn.

- Đại diện Ban Chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận, huyện.

- Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Phòng, Ban trực thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố.

- Lãnh đạo Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên trường học, Ban Công nhân lao động, Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

- Các đơn vị thông tin truyền thông, báo đài.1.3. Phân công nhiệm vụ:

- Ban Thường vụ 24 Quận, huyện Đoàn thực hiện báo cáo đánh giá công tác phối hợp hoạt động và báo cáo số liệu theo giai đoạn từ 2013 đến nay.

- Thực hiện đề xuất khen thưởng cho 02 trường hợp: 01 tập thể và 01 cá nhân cấp Quận, huyện có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng tại Hội nghị tổng kết của Thành phố.

- Báo cáo, hồ sơ đề xuất khen thưởng gửi về Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn bằng văn bản và qua hộp thư điện thử: banmattrantd@gmail.com trước ngày 17g00 ngày 08/7/2017.2. Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn – Bộ đội Biên phòng Thành phố giai đoạn 2012 - 2017 và ký kết Kế hoạch liên tịch hoạt động giai đoạn 2017 – 2022:

2.1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 14g00 ngày 20/7/2017 (Thứ năm)

- Địa điểm: Hội trường Bộ đội Biên phòng Thành phố

(Số 89 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh)

2.2. Thành phần tham dự

- Đại diện Thường trực Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Khu vực phía Nam).

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy.

- Thường trực Thành Đoàn Thành phố.

- Đại diện thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố.

- Lãnh đạo Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên trường học, Ban Công nhân lao động, Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

- Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Phòng, Ban trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Thành phố.

- Đại diện Thường trực Quận Đoàn 4, 7, Huyện Đoàn Nhà Bè, Cần Giờ

- Chính trị viên (chính trị viên phó) các Đồn, Hải đội, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Bộ đội Biên phòng Thành phố.

- Các đơn vị thông tin truyền thông, báo đài.2.3. Phân công nhiệm vụ:

- Ban Thường vụ Quận Đoàn 4, 7 và Huyện Đoàn Nhà Bè, Cần Giờ có trách nhiệm thực hiện báo cáo đánh giá công tác phối hợp hoạt động và báo cáo số liệu theo giai đoạn 2012 - 2017.

- Ban Thường vụ Quận Đoàn 4, 7 và Huyện Đoàn Nhà Bè, Cần Giờ thực hiện đề xuất khen thưởng cho 02 trường hợp: 01 tập thể và 01 cá nhân cấp Quận, huyện có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng tại Hội nghị tổng kết của Thành phố.

- Báo cáo, hồ sơ đề xuất khen thưởng gửi về Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn bằng văn bản và qua hộp thư điện thử: banmattrantd@gmail.com trước ngày 17g00 ngày 15/7/2017.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị được phân công thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


Nơi nhận:

- Thành Đoàn: TT, các Ban – VP;

- Các Quận Huyện Đoàn;

- Lưu (VT-LT).
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)


Trần Thu Hà


THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH QUẬN/ HUYỆN…………………..

***


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2017


BÁO CÁO

Tổng kết đánh giá công tác phối hợp hoạt động giữa

Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng Thành phố giai đoạn 2012 - 2017

------
1. Tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giáo dục truyền thống của Bộ đội Biên phòng Thành phố:
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về biên giới; tuyên truyền ý nghĩa quan trọng của kết quả phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

- Tuyên truyền sâu rộng về “Ngày Biên phòng toàn dân”, thông tin về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp Nhân dân phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Tổ chức các hội trại truyền thống, về nguồn gắn với giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh anh dũng của quân và dân Thành phố.2. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên thành phố tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phát động quyên góp, ủng hộ xây dựng một số công trình thanh niên cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các vùng khó khăn.
- Vận động, tổ chức cho ĐVTN và gia đình phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng mô hình “Thanh niên xung kích bảo vệ biên cương”; tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.
- Tổ chức cho ĐVTN tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong tham gia tuần tra khép kín địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm….
- Tổ chức cho thanh niên học sinh tham quan trụ sở Bộ đội Biên phòng lồng ghép trong chương trình “Một ngày làm chiến sỹ Bộ đội Biên phòng” hoặc “Học kỳ Bộ đội Biên phòng” dành cho thanh thiếu niên thành phố.

- Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình bạn, sổ tiết kiệm, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng….

- Công tác hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng xuất ngũ; tạo điều kiện cho thanh niên ổn định đời sống, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phát huy những kỹ năng cá nhân tham gia vào các hoạt động xã hội.
3. Nhận định, đánh giá:

- Điểm mạnh:

- Điểm hạn chế:
4. Kiến nghị, đề xuất:

- Kiến nghị, đề xuất các cấp lãnh đạo về cơ chế thực hiện chương trình liên tịch.

- Kiến nghị, đề xuất về công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện liên tịch của Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng Thành phố

Mẫu 1: cá nhân
ĐOÀN THANH NIÊN ……..

QUẬN/ HUYỆN …

*** …………………., ngày ... tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề xuất khen thưởng Hội nghị tổng kết việc thực hiện phối hợp

hoạt động giữa Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng Thành phố

(giai đoạn 2012 - 2017)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: ……………………………………………………..

- Năm sinh: ………………………………………………………

- Đơn vị (in hoa):

- Quận/huyện: ……………………………………………………
II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH (theo mẫu)
1. Nội dung đã thực hiện: ……………………………


2. Kết quả đạt được: (nội dung cụ thể, đánh giá):………………………….

3. Những thành tích khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2012 – 2017: (ghi rõ hình thức khen thưởng: cấp Nhà nước, trung ương, thành phố, quận huyện, phường xã; năm được nhận; số quyết định; ngày cấp; đơn vị quyết định khen thưởng): ……………
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP BẢNG

(ký tên, đóng dấu)


ĐOÀN THANH NIÊN ……..


Mẫu 2: tập thể
QUẬN/ HUYỆN …

*** …………………., ngày ... tháng 6 năm 2017BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề xuất khen thưởng Hội nghị tổng kết việc thực hiện phối hợp

hoạt động giữa Thành Đoàn và Bộ đội Biên phòng Thành phố

(giai đoạn 2012 - 2017)

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Đơn vị (in hoa):

- Quận/huyện: ……………………………………………………
II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH (theo mẫu)
1. Nội dung đã thực hiện: ……………………………


2. Kết quả đạt được: (nội dung cụ thể, đánh giá):………………………….

3. Những thành tích khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2012 – 2017: (ghi rõ hình thức khen thưởng: cấp Nhà nước, trung ương, thành phố, quận huyện, phường xã; năm được nhận; số quyết định; ngày cấp; đơn vị quyết định khen thưởng): ……………
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY TM. BTV QUẬN, HUYỆN ĐOÀN

(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu)THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH QUẬN/ HUYỆN……………….

***


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2017


BÁO CÁO

Tổng kết đánh giá công tác phối hợp hoạt động giữa

Thành Đoàn và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố (2013 đến nay)

------

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi trên địa bàn Thành phố:

- Công tác tuyên truyền về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố; tổ chức các chương trình triển khai, phổ biến các quy định pháp luật về Phòng cháy chữa cháy.


- Công tác tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ, kỹ năng chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm cho thanh thiếu nhi thành phố; đặc biệt là đoàn viên thanh niên ở các phường, xã, thị trấn, các chợ, trung tâm thương mại, các khu dân cư có nguy cơ về cháy nổ và các khu chế xuất, khu công nghiệp.

- Tổ chức cho thanh niên học sinh tham quan trụ sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy lồng ghép trong chương trình “Một ngày làm chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy” hoặc “Học kỳ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháydành cho thanh thiếu niên thành phố.


2. Công tác tổ chức các phong trào hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh thiếu nhi Thành phố.
- Xây dựng các đội phòng cháy và chữa cháy thanh niên, tuyên dương các gương thanh niên tham gia thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy; bình chọn và tuyên dương điển hình thanh niên Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trẻ, giỏi, tiêu biểu làm theo lời Bác qua các năm
- Phát huy hiệu quả nội dung hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xuất ngũ; tạo điều kiện cho thanh niên ổn định đời sống, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phát huy những kỹ năng cá nhân tham gia vào các hoạt động xã hội, góp phần đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy, xây dựng địa phương.
3. Nhận định, đánh giá chung:

- Điểm mạnh:

- Điểm hạn chế:
4. Kiến nghị, đề xuất:

- Kiến nghị, đề xuất các cấp lãnh đạo về cơ chế thực hiện chương trình liên tịch.

- Kiến nghị, đề xuất về công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện liên tịch của Thành Đoàn và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố.

Mẫu 1: cá nhân
ĐOÀN THANH NIÊN – CS PCCC

QUẬN/ HUYỆN …

*** …………………., ngày ... tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề xuất khen thưởng Hội nghị tổng kết việc thực hiện phối hợp

hoạt động giữa Thành Đoàn và Cảnh sát PCCC Thành phố

(giai đoạn từ 2013 đến nay)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên:………………………………………………………

- Năm sinh: ………………………………………………………

- Đơn vị (in hoa):

- Quận/huyện: ……………………………………………………
II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH (theo mẫu)
1. Nội dung đã thực hiện: ……………………………


2. Kết quả đạt được: (nội dung cụ thể, đánh giá):………………………….

3. Những thành tích khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2013 đến nay (ghi rõ hình thức khen thưởng: cấp Nhà nước, trung ương, thành phố, quận huyện, phường xã; năm được nhận; số quyết định; ngày cấp; đơn vị quyết định khen thưởng): ……………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP BẢNG

(ký tên, đóng dấu)


ĐOÀN THANH NIÊN – CS PCCC


Mẫu 2: Tập thể
QUẬN/ HUYỆN …

*** …………………., ngày ... tháng 6 năm 2017BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề xuất khen thưởng Hội nghị tổng kết việc thực hiện phối hợp

hoạt động giữa Thành Đoàn và Cảnh sát PCCC Thành phố

(giai đoạn từ 2013 đến nay)

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Đơn vị (in hoa):

- Quận/huyện: ……………………………………………………
II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH (theo mẫu)
1. Nội dung đã thực hiện: ……………………………


2. Kết quả đạt được: (nội dung cụ thể, đánh giá):………………………….

3. Những thành tích khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2013 đến nay (ghi rõ hình thức khen thưởng: cấp Nhà nước, trung ương, thành phố, quận huyện, phường xã; năm được nhận; số quyết định; ngày cấp; đơn vị quyết định khen thưởng): ……………
TM. BCH CS PCCC QUẬN/HUYỆN TM. BTV QUẬN, HUYỆN ĐOÀN

(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu)ĐOÀN THANH NIÊN – BCH CS PCCC

QUẬN/ HUYỆN…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2017
DANH SÁCH

Đề xuất khen thưởng tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện phối hợp hoạt động

giữa Thành Đoàn và Cảnh sát PCCC (giai đoạn 2013 đến nay)

1/ Tập thể:

Stt

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

Ghi chú

1
1. Nội dung đã thực hiện: ……………………………
2. Kết quả đạt được: (nội dung cụ thể, đánh giá):………………………….

3. Những thành tích khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2012 – 2017:…..


2
1. Nội dung đã thực hiện: ……………………………
2. Kết quả đạt được: (nội dung cụ thể, đánh giá):………………………….

3. Những thành tích khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2017: …..
2/ Cá nhân:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

11. Nội dung đã thực hiện: ……………………………
2. Kết quả đạt được: (nội dung cụ thể, đánh giá):………………………….

3. Những thành tích khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2017: ……..21. Nội dung đã thực hiện: ……………………………
2. Kết quả đạt được: (nội dung cụ thể, đánh giá):………………………….

3. Những thành tích khen thưởng đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2017: ……
tải về 60.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương