ĐOÀn sinh ban Nghiên Huấn Trung Ương 004 chưƠng giới thiệu tổng quáT


Chúa Giêsu Cử Hành Bí Tích Thánh Thể và Khai Sinh Hội Thánhtải về 351 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích351 Kb.
#3247
1   2   3   4

Chúa Giêsu Cử Hành Bí Tích Thánh Thể và Khai Sinh Hội Thánh


1. Chúa Phục Sinh - the Resurrection of Jesus and Commission

(Mt 28:1 – 20)

2. Chúa Hiện Ra với Maria Magdala - Jesus Appears to Mary of Magdala(Ga 20:1 – 18)

3. Hai môn đệ trên đường Emau - The two disciples go to Emmaus

(Lk 24:13 – 32)

4. Chúa hiện ra với các tông đồ có Tôma - Jesus Appears to Thomas(Ga 20:24 – 31)

5. Chúa Giêsu Về Trời - the Ascension of Jesus(Cv 1:1 – 12)
A2. Áp Dụng và Sống Lời Chúa
Spiritual Self

 1. Ðức Tin: Niềm Tin vào Chúa - Faith to God

Paul’s letter: 2Timothy 1. 8-11

 1. Ðức Cậy: Tin Tưởng và Phó Thác trong Chúa – In God We Trust

Paul’s letter: Romans 5. 3- 5

 1. Ðức Mến: Ðường Tình Yêu - The Way Of Love

Paul’s letter: 1Corinthians 13. 4-7


 1. Sự Biết Ơn - Showing Gratitude

Paul’s letter: 1 Thessalonians 5.18

 1. Sự Cầu Nguyện - Prayer Life

Paul’s letter: 1Thessalonians 5. 17

 1. Sự Hiệp Nhất - Unity

Paul’s letter: 1 Corinthians 12:12-26

 1. Sự Vâng Lời - Obedience

Paul’s letter: Ephesians 6. 1
A3. Thánh Kinh và Luân Lý
Family Values

 1. Parental Curfews

Paul’s letter: Eph. 5:21-6.3

 1. Hẹn Hò Trai Gái - Dating

Paul’s letter: 1 Cor. 13:4-7

 1. Ly Dị và Nhũng Hậu Quả - Divorce and Consequences

Paul’s letter: Eph. 5.22-33

 1. Đối Xử Tệ với Trẻ Em - ChildAbuse

Paul’s letter: Eph. 6:4.

 1. Bỏ Học - Dropping Out

Paul’s letter: Phil 3:13-16

 1. Bỏ Nhà - Run-Away

Paul’s letter: Eph. 6:1-4

 1. Censoring Internet: Visual Cancer

Paul’s letter: Rom. 7:1-6  1. Thánh Thể

B1. Lý Thuyết 1. Đừng tò mò nhưng phải tin Mầu Nhiệm Thánh Thể

 2. Thánh Thể & Lời Chúa, cả hai đều cần cho Linh Hồn

 3. Khát vọng rước Chúa Kitô

 4. Muốn Rước Lễ phải dọn mình cho cẩn thận

 5. Phải kính cẩn đến rước Thánh Thể

 6. Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người

 7. Xét mình và quyết tu sửa

 8. Ích lợi bởi năng Rước Lễ

B2. Thực Hành    1. Tham Dự Thánh Lễ & Rước Lễ Mỗi Ngày – Attending Mass and receiving communion daily.

    2. Sống Ngày Thánh Thể 7 – Living Eucharist Day 7

    3. Chầu Thánh Thể 7 – Eucharist Adoration 7
  1. Giáo Lý
    1. Dấu Thánh Giá

The Sign of the Cross

    1. Con người Có Khả Năng Nhận Biết Thiên Chúa

Man’s Capacity for God

    1. Mạc Khải

Divine Revelation

    1. Cự Ước

Old Testament

    1. Tân Ước

New Testament

    1. Ánh Sáng Đức Tin

The Light of Faith

    1. Thiên Chúa & Những Bản Tính Toàn Thiện Của Người

God & His Perfections

    1. Duy Nhất & Ba Ngôi Thiên Chúa

The Unity & Trinity of God

    1. Khởi Đầu Lịch Sử Ơn Cứu Chuộc

The Beginning of the History of Salvation

    1. Sự Tạo Dựng và Sa Ngã Của Loài Người

The Creation &tThe Fall of Man

    1. Mầu Nhiệm Nhập Thể

The Incarnation

    1. Cuộc Đời Chúa Kitô Nơi Trần Thế

The Life of Christ on Earth

    1. Mầu Nhiệm Cứu Chuộc

The Redemption

    1. Chúa Thánh Thần

The Holy Spirit

    1. Giáo Hội Công Giáo Trong Chương Trình Ơn Cứu Độ

The Catholic Church in the Salvation Plan

    1. Dấu Chỉ & Tính Chất Của Hội Thánh

The Marks & Attributes of the Church

    1. Các Thánh Thông công

The Communion of Saints

    1. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh

Mary the Mother of the Church

    1. Sự Chết, Sự Phán Xét, Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục

Death, Judgment, Heaven, Purgatory, and Hell

    1. Sự Tha tội

The Forgiveness of Sins

    1. Sự Phục Sinh & Cuộc Sống Đời Đời

The Resurrection & Life Everlasting


  1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào    1. Ôn MÐ/NT/LT/TC/TN & 7 Kinh

    2. Châm Ngôn & Màu khăn Ngành Nghĩa

    3. Ban Quản Trị Ðoàn

    4. Nguồn Gốc Phong Trào

    5. Cấp Hiệu Phong Trào

D2. Chuyên Môn 1. Nút Ruồi, Dẹt, Thòng Lọng

 2. Nút Thuyền Chài, Thầy Tu

 3. Nút Tăng Dây Lều, Ghế Ðơn

 4. Nút Nối Dây

D3. Nghiêm Tập  1. Ôn Các Thế Căn Bản & Các Ðội Hình

  2. Ôn Trình Diện & Lãnh Thưởng

  3. Chào Cờ Ðơn Giản

  4. Chào Cờ Trọng Thể

D4. Ca Hát  1. Nghĩa Sĩ Ca

  2. Tiếng Hát Ca Dao

  3. Ca Tạm BiệtNGHĨA SĨ CẤP II  1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
    1. Từ 14 đến 15 tuổi

    2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

    3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

  1. Nhận và truyền bản tin Semaphore 20 – 30 wpm

  2. Nhận bản tin Morse nguyên chữ 15 – 20 wpm

  3. Đánh bản tin Morse 20 – 30 wpm

  4. Biết Lần Chuỗi Mân Côi – 5 Sự Thương
  1. KHUNG CẢNH THÁNH KINHThánh Thể được Cử Hành trong Thế Giới của các Tông Đồ - Từ sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống cho đến các cuộc truyền giáo của các thánh tông đồ


  1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu, con người nhiệt thành qua hình ảnh các tông đồ mạnh dạn mang Tin Mừng Chúa đến cho mọi người.
  1. NỘI DUNG HỌC TẬP
    1. Thánh Kinh


A1. Kiến Thức Thánh Kinh
Tông Ðồ Công Vụ

   1. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - The Coming of the Holy Spirit

(Cv 2:1 – 24)

   1. Sự Giảng Dạy của Thánh Phêrô - St. Peter’s Teaching (Cv 4:5-12 )

   2. Sự Chữa Lành của Thánh Phêrô và Sự Sống Công Đồng của Giáo Hội khai sinh - Peter’s Healing & The Early Church Living in Community

(Cv 4:32-36)

   1. Lòng Can Đảm và sự Tử Đạo của Thánh Stephanô - St. Stephen’s Courage & Martyrdom

(Cv 6: 8-15 & Cv 7: 54-60)

   1. Philip in Samaria & His encounter with the Ethiopian (Eunuch Cv 8: 4-8 & Cv 8: 4-40)

   2. Tiểu Sử Thánh Phaolô - The Biography of Paul

(Roman & Jewish)

   1. Sự Trở Lại của thánh Phaolô - The Conversion of Paul in Damascus

(Cv 9:1 – 19a)

   1. Thánh Phaolô tại Ðamas và Giêrusalem - Paul in Damascus and Jerusalem

(Cv 9:19b – 30)

   1. Thánh Phêrô làm phép rửa cho những dân ngoại đầu tiên – The first baptism performance of Peter

(Cv 10:44 – 48)
A2. Áp Dụng và Sống Lời Chúa
Personal Self

Каталог: download
download -> Người lính bộ đội Cụ Hồ
download -> Truyện Tiểu thuyết
download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
download -> I. Tìm hiểu chung
download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai

tải về 351 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương