ĐOÀn sinh ban Nghiên Huấn Trung Ương 004 chưƠng giới thiệu tổng quáT


Dẫn Nhập Kinh Thánh – Introduction to Bibletải về 351 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích351 Kb.
#3247
1   2   3   4


Dẫn Nhập Kinh Thánh – Introduction to Bible

1. Sơ Lược về Kinh Thánh


3 Giai Ðoạn hình thành – Three stages

 • Sự việc xảy ra – Life stage

 • Ðược kể lại – Oral stage

 • Ðược viết lại – Written stage

2. Kinh Thánh là Lời của Chúa – the Scriptures are the written Word of God

3. Phân loại các sách trong Cựu Ước và Tân Ước theo 3 loại sau đây:


 • Lịch Sử - History

 • Giáo Huấn – Teaching

 • Tiên Tri – Prophecy

4. Giới Thiệu về Phúc Âm – Introduction to the Gospel

5. Sự Ra Ðời của các Thánh Sử - The Birth of Gospels

6. Những Ðặc Ðiểm của 4 Phúc Âm – Four Gospel’s Characteristics

7. Phúc Âm Nhất Lãm


A2. Áp Dụng và Sống Lời Chúa
Học Tập các Nhân Đức của Chúa Giêsu – Studying Jesus’s Goodness

1. Sự Vâng Lời – Obedience

Chúa Giêsu trong Ðền Thời lúc 12 tuổi - Jesus in the temple, aged twelve (Lk 2:41 – 51)
Chúa Giêsu tuy mới 12 tuổi, trong khi đang làm bổn phận đối với Chúa Cha trong đền thánh, nhưng đã vâng lời Thánh Giuse và Ðức Mẹ để trở về Nazareth. Vâng lời cha mẹ là điều phải làm và làm trong sự vui vẻ và yêu thương.
2. Sự Khiêm Nhường – Modesty

Chúa Giêsu nhận phép rửa– Jesus is baptized (Mt 3:13, 4:11)


Là Thiên Chúa, ngài không có tội, nhưng Chúa Giêsu vẫn khiêm nhường nhận phép rửa tội từ thánh Gioan Tẩy Giả giống như mọi người khác.
3. Sự Chiến Thắng Cám Dỗ - Winning over Temptation

Chúa Giêsu bị cám dỗ - Jesus is tempted (Mt 4:1 – 11)
Chúa cho phép ma qũy cám dỗ ta để giúp củng cố và tăng thêm đức tin cho chúng ta. Vậy em phải làm gì để có thể thắng được các cám dổ?
4. Sự Tốt Lành – Goodness

Chúa Giêsu xua đuổi quân buôn bán trong đền thờ -Jesus’ cleasing of the temple (Jn 2:19 – 22)


Thân xác Em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy em hãy bắt chước Chúa xua đuổi những tính hư, tật xấu trong em để em được nên tôt lành xứng đáng là nơi Chúa ngự trị.
5. Sự Chọn Lựa (chọn bạn tốt) – Choices

Chúa chọn 12 người bạn – Jesus chooses the twelve apostles (Lk 6:12 – 16)


6. Sự Tha Thứ - Forgiveness

Chúa tha thứ cho người đàn bà ngoại tình sắp bị ném đá – Jesus forgives a woman who is cauhgt in adultery sin is going to be stoned (Jn 8:1 – 11)


Ngoại tình là tội chết theo luật Do Thái, nhưng Chúa Giêsu đã thương yêu và tha thứ cho chị để chị tự hối cải. Em cũng hãy học nơi lòng nhân từ của Chúa để biết tha thứ cho những ai có lỗi với em, cho dù lỗi đó có nặng đến đâu đi nữa.
7. Sự Cầu Nguyện – Prayer

Chúa Dạy Em Cầu Nguyện - Jesus teaches us about prayer 1. Chúa Giêsu cầu nguyện một mình (Lk 5:15)

 2. Chúa Giêsu cầu nguyện trước những quyết định quan trọng (Lk 6:12)

 3. Chúa Giêsu cầu nguyện trong những khi tâm hồn xao xuyến và lo lắng (Lk 22:41 – 42)

 4. Chúa Giêsu cầu nguyện trên Thánh Giá (Lk 23:46)


A3. Thánh Kinh và Luân Lý
Giai Ðoạn Nhận Thức và Hiểu Biết - Recognizing and Understanding stage

1. Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…

ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta.

I am the Lord your God, you shall have no other Gods to rival me

(Ex 20: 2 – 3)
2. Ngươi không được dùng danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng - You shall not take the Name of the Lord, your God, in vain.

(Ex 20:7)


 1. Ngươi hãy nhớ ngày Sabat, mà coi đó là ngày thánh -

Remember to keep holy the Sabbath day

(Ex 20:8)
4. Hãy thờ cha kính mẹ - Honor your father and your mother

(Ex 20:12)
5. Ngươi không được giết người - You shall not kill

(Ex 20:13)
6. Ngươi không được ngoại tình - You shall not commit adultery

(Ex 20:14)
7. Ngươi không được trộm cắp - You shall not steal
Ngươi không được làm chứng gian hại người - You shall not give false evidence against your neighbor
Ngươi không được ham muốn nhà người ta, vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta - You shall not set your heart on your neighbor’s wife and possessions.

(Ex 20:14 – 17)

  1. Thánh Thể

B1. Lý Thuyết 1. Phần Nhập Lễ

   1. Ca Nhập Lễ

   2. Dấu Thánh Giá

   3. Lời Chào Mừng

 2. Phần Nhập Lễ (tt)

   1. Kinh Thú Nhận Tội

   2. Kinh Vinh Danh

   3. Lời Nguyện Ðầu Lễ

 3. Phụng Vụ Lời Chúa

   1. Các Bài Ðọc 1 và 2

   2. Ðáp Ca

   3. Alleluia – Tung Hô Lời Chúa

 4. Phụng Vụ Lời Chúa (tt)

   1. Phúc Âm / Lời Chúa

   2. Bài Giảng

   3. Tuyên Xưng Ðức Tin

   4. Lời Nguyện Giáo Dân

 5. Phụng Vụ Thánh Thể

   1. Quyên Góp cho Giáo Hội

   2. Chuẩn Bị Lễ Vật

   3. Lời Nguyện trên Bánh, Rượu, và Nước

   4. Rửa Tay của Chủ Tế

 6. Phụng Vụ Thánh Thể (tt)

   1. Mời gọi Cầu Nguyện và Cầu Nguyện trên Lễ Vật

   2. Kinh Nguyện Thánh Thể

   3. Thánh Hoá Lễ Vật / Truyền Phép

   4. Tuyên Xưng Ðức Tin

 7. Phụng Vụ Thánh Thể (tt)

   1. Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ các linh hồn

   2. Kinh Ca Ngợi Chúa Giêsu

   3. Kinh Lạy Cha

   4. Chúc Bình An

 8. Phụng Vụ Thánh Thể (tt) và Kết Lễ

   1. Bẻ nhỏ Bánh Thánh bỏ vào trong Rượu Thánh

   2. Kinh Chiên Thiên Chúa

   3. Rước Lễ

   4. Lời Nguyện sau Rước Lễ

   5. Chúc Lành cuối Lễ và Ra về

B2. Thực Hành    1. Tham Dự Thánh Lễ & Rước Lễ Mỗi Ngày – Attending Mass and Receiving Communion Daily

    2. Sống Ngày Thánh Thể 4 – Living Eucharist Day 4

    3. Chầu Thánh Thể 4 – Eucharist Adoration 4
  1. Giáo Lý

   1. Dấu Thánh Giá

The Sign of the Cross

   1. Kinh Thánh

The Bible

   1. Thiên Chúa & Những Bản Tính Toàn Thiện Của Người

God & His Perfections

   1. Duy Nhất & Ba Ngôi Thiên Chúa

The Unity & Trinity of God

   1. Sự Tạo Dựng và Các Thiên Thần

The Creation &tThe Angels

   1. Sự Tạo Dựng và Sa Ngã Của Loài Người

The Creation & the Fall of Man

   1. Mầu Nhiệm Nhập Thể

The Incarnation

   1. Mầu Nhiệm Cứu Chuộc

The Redemption

   1. Chúa Thánh Thần

The Holy Spirit

   1. Giáo Hội Công Giáo

The Catholic Church

   1. Những Đặc Trưng và Đặc Điểm của Giáo Hội Công Giáo

The Marks & Attributes of the Church

   1. Sự Hiệp Thông Của Các Thánh

The Communion of Saints

   1. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh

Mary the Mother of the Church

   1. Sự Chết, Sự Phán Xét, Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục

Death, Judgment, Heaven, Purgatory, and Hell

   1. Sự Tha tội

The Forgiveness of Sins

   1. Sự Phục Sinh & Đời Sống Đời Đời

The Resurrection & Life Everlasting


  1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào   1. Ôn 10 Điều Tâm Niệm & 3 Kinh

   2. Châm Ngôn & Màu Khăn Ngành Thiếu

   3. Mục Đích của PT/TNTT

   4. Nền Tảng và Lý Tưởng

   5. Tổ Chức Ðội

D2. Chuyên Môn  1. Giới thiệu Morse và công dụng

  2. Nhận biết các mẫu tự Morse A - G

  3. Nhận biết các mẫu tự Morse H - N

  4. Nhận biết các mẫu tự Morse O – U

  5. Nhận biết các mẫu tự Morse V – Z và các số 0 – 9

D3. Nghiêm Tập    1. Ôn Các Thế Căn Bản & Các Ðội Hình

    2. Trình Diện Cá Nhân

    3. Trình Diện Ðội

D4. Ca Hát 1. Thiếu Nhi Ca

 2. Khẩu Hiệu Thiếu Nhi

 3. Anh Em Ta Về

 4. Walking With Jesus

 5. Shout to The LordTHIẾU NHI CẤP II     1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
  1. Từ 11 đến 12 tuổi

  2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

  3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

    1. Nhận và đánh các mẫu tự Morse

    2. Biết các đội hình tập họp

    3. Biết cách mở Kinh Thánh theo sách, đoạn và câu.

    4. Hiểu Biết Cách Lần Chuỗi Mân Côi

    5. Thuộc Kinh Lạy Nữ Vương và Câu Than Fatima
     1. KHUNG CẢNH THÁNH KINHThánh Thể được Biểu Hiện trong Thế Giới của Mẹ Maria - Từ khi Chúa Giêsu sinh ra cho đến khi ngài chịu phép rửa tại sông Jordan.


     1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu khiêm nhường, sống ẩn dật và thảo kính cha mẹ.
     1. NỘI DUNG HỌC TẬP
 1. Thánh Kinh


A1. Kiến Thức Thánh Kinh
Thời Kỳ Chuẩn Bị Hình Thành Thánh Thể - Eucharist Preparation Time

1. Biến Cố Truyền Tin cho Ðức Mẹ - the Annunciation(Lk 1:26 – 38)

2. Gioan Baotixita chào đời – the birth of John baptist(Lk 1:57 – 67)

3. Chúa Giêsu Giáng Sinh - the Savior is born(Lk 2:1 – 20)

4. Các Nhà Ðạo Sĩ đến thờ lạy Chúa - Wise men visit Jesus(Matthew 2:1 – 12)

5. Dâng Chúa Giêsu trong Ðền Thánh - Jesus is Presented in the Temple

(Lk 2:22 – 38)

6. Chúa Giêsu trong Ðền Thánh - the boy Jesus in the Temple(Lk 2:41 – 52)

7. Chúa Giêsu chịu phép rửa - the Baptism of Jesus(Mt 3:13; 4:11)

A2. Áp Dụng và Sống Lời Chúa
Xin Ơn Chúa Giúp – Asking for God’s Help

1. Xin Ðược Sáng Suốt

Chúa chữa hai người mù – Jesus heals two blinds (Mt 9:27).
Xin cho em được sáng suốt biết việc phải làm và làm theo thánh ý Chúa.
2. Xin Ðược Biết Chu Toàn Bổn Phận

Ðồng Tiền trong miệng cá - Chúa Giêsu và Ông Phêrô nộp thuế - Coin in the mouth of a fish – Jesus and Peter pay the temple tax (Mt 17:24 – 27)


Xin cho em biết chu toàn bổn phận làm con trong gia đình.
3. Xin Ðược Biết Lắng Nghe

Chúa chữa người bị điếc và ngọng – Jesus heals a deaf and dumb man (Mk 7:31 – 36)


Ephata – Hãy Mở Ra. Lạy Chúa xin mở tai con ra để con biết lắng nghe Lời của Chúa qua những dạy bảo và chỉ dẫn từ cha mẹ con.
4. Xin Ðược Sạch

Chúa chữa người bị phong hủi – Jesus heals a man with leprosy (Lk 5:12 – 14, Mt 8:1 – 4, Mk 1:40 – 45)


Xin cho con luôn biết giữ mình sạch mọi tội lỗi, biết tránh xa những sự xấu làm mất lòng Chúa.
5. Xin Ðược Biết Tạ Ơn

Chúa chữa 10 người phong hủi – Jesus heals ten men who had leprosy (Lk 17:11 – 19)


Xin cho con luôn biết tạ ơn những ân huệ Chúa ban và biết biết ơn đến những ai đã giúp đỡ con.
6. Xin Ðược Biết Ðứng Dậy Từ Những Vấp Ngã

Chúa chữa người bị tê liệt – Jesus helas the paralytic man (Lk 5:17 – 26, Mt 9:1 – 8, Mk 2:1 -12)


7. Xin Ðược Vững Lòng Tin vào Chúa

Chúa Giêsu đi trên mặt biển – Jesus walks on the sea (Mt 15:22 – 33, MK 6:45 – 52, Jn 6:16 – 21)


A3. Thánh Kinh và Luân Lý
Giai Ðoạn Phân Biệt Tốt/Xấu, Ðúng/Sai - Distinguishing stage

 1. Tốt và Xấu – Good and Evil

Dụ ngôn lúa và cỏ lùng – The good seed and the weeds (Mt 13:24 – 30)


2. Sự Tốt Bụng và Sự Gian Ác – Graciousness and Cruelness
Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu – the parable of the Good Samaritan

(Lk 10:29 – 37)
3. Sự Tốt Bụng và Sự Bất Lương – Graciousness and Crulty
Dụ ngôn người quản gia bất lương – the parable of the dishonest steward

(Lk 16:1 – 13)
4. Sự Thành Thật và Sự Giả Hình – Honesty and Fake
Chúa Giêsu khiển trách các người Pharisiêu và thông luật – Denunciation of the Pharisees and Scribes

(Mt 23:25 – 33)
5. Sự Trung Tín và Sự Bất Trung – Loyalty and Disloyalty
Dụ ngôn 10 nén bạc – the parable of the ten minas

(Lk 19:11 – 28)
6. Sự Rộng Lượng và Sự Hẹp Hòi – Forgiving and Unforgiving
Dụ ngôn người mắc nợ không biết tha thứ - the unforgiving sevant

(Mt 18:21 – 35)
7. Sự Khen Ngợi và Sự Xét Ðoán – Praising and Judging others
Xét đoán người khác – judging others

(Lk 6:39 – 42)


 1. Thánh Thể

B1. Lý Thuyết 1. Các Mùa Phụng Vụ

 2. Các Bài Đọc

 3. Lễ Buộc, Lễ Trọng, Lễ Kính, và Lễ Nhớ

 4. Mỗi Ngày Mừng Kính Một Vị Thánh

 5. Phẩm Phục và Màu Sắc

 6. Bàn Thánh

 7. Các Vật Liệu và Dụng Cụ trong Thánh Lễ

 8. Lễ Vật dâng hiến trong Thánh Lễ

B2. Thực Hành 1. Tham Dự Thánh Lễ & Rước Lễ Mỗi Ngày

 2. Sống Ngày Thánh Thể 5

 3. Chầu Thánh Thể 5
 1. Giáo Lý
    1. Bí Tích

The Sacrament

    1. Bí Tích Rửa Tội

The Sacrament of Baptism

    1. Bí Tích thêm Sức

The Sacrament of Confirmation

    1. Ân Sủng

Grace

    1. Nhân Đức

The Virtues

    1. Ơn Chúa Thánh Thần

The Gift of the Holy Ghost

    1. Bí Tích Sức Dầu Thánh

The Sacrament of Xhtreme Unction

    1. Bí tích Truyền Chức Thánh

The Sacrament of Holy Orders

    1. Bí tích Hôn Phối

The Sacrament of Matrimony

    1. Bí Tích Hoà Giải

The Sacrament of Reconciliation

    1. Ăn Năn Tội

Contrition

    1. Làm Thế Nào Để Xưng Tội Nên

How to Make a Good Confession

    1. Hình Phạt Tạm & Ân Xá

Temporal Punishment & Indulgences

    1. Bí Tích Thánh Thể

The Holy Eucharist

    1. Thánh Lễ Hy Sinh

The Sacrifice of the Mass

    1. Hiệp Lễ

The Holy Communion

    1. Á Bí tích

The Sacramentals


 1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào  1. Ôn 10 Ðiều tâm Niệm & 3 Kinh

  2. Kinh Trước & Sau Bữa Ăn

  3. Tôn Chỉ

  4. Sống Ngày Thánh Thể

  5. Hệ thống Tổ chức Chi Ðoàn & Ngành

D2. Chuyên Môn    1. Ôn Morse A – Z

    2. Học & Nhận Morse Nguyên Chữ (Word)

    3. Nhận Bản Tin Morse Ngắn (5 – 10 Words)

    4. Nhận Bản Tin Morse Dài (10 Words & More)

D3. Nghiêm Tập  1. Ôn Các Thế Căn Bản & Các Ðội Hình

  2. Tua Khen Thưởng

  3. Lãnh Thưởng Cá Nhân

  4. Lãnh Thưởng Ðội

D4. Ca Hát 1. Lời Hứa thiếu Nhi

 2. Ði Theo Cột Mây

 3. Về Giữa Ca Mừng

 4. The Lord Is My Shepherd

 5. The B-I-B-L-ETHIẾU NHI CẤP III 1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
  1. Từ 12 đến 13 tuổi

  2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

  3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

   1. Nhận 1 bản tin Morse ngắn nguyên chữ (word) - tốc độ 1

   2. Hiểu biết hệ thống tổ chức đoàn và ngành

   3. Biết Lần Chuỗi Mân Côi – 5 Sự Sáng

   4. Thuộc Kinh Cám Ơn và Kinh Trông Cậy
 1. KHUNG CẢNH THÁNH KINHThánh Thể được Hình Thành trong Thế Giới của Chúa Giêsu - Từ sau khi ngài chịu phép rửa cho đến khi ngài chịu chết trên thập giá.


 1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu yêu thương mọi người và sẵn sàng hy sinh chết vì người mình thương.
 1. NỘI DUNG HỌC TẬP
 1. Thánh Kinh


A1. Kiến Thức Thánh Kinh
Thánh Thể được Thiết Lập – Eucharist Establishment

1. Chúa Giêsu bị cám dỗ - Jesus is tempted(Mt 4:1 – 11)

2. Tiệc cưới Cana - the Wedding feast of Cana(Jn 2:1 – 12)

3. Bánh ban Sự Sống - Bread of Life(Gn 6:47 – 58)

4. Chuẩn bị Lễ Vượt Qua - the preparation for the Passover(Lk 22:7 – 9, 10 – 12)

5. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ - Jesus washes the disciples’ feet

(Jn 13:4 – 8)

6. Bữa Tiệc Ly - the Last Supper(Lk 22:19, 20)

7. Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá - the Crucifixion of Jesus

(Jn 19:16 – 19)
A2. Áp Dụng và Sống Lời Chúa

Ơn Gọi làm Tông Đồ - the Call to Disciple


 1. Nhận Thức Ơn Gọi – the Acknowledge of Discipleship (Lk 2:41 – 50)

Jesus visits the temple as a boy. Jesus acknowledges for the first time his call to discipleship. “I must be in my Father’s house.”
 1. Sự Chuẩn Bị để Làm Tông Ðồ - the Preprations of Discipleship (Lk 3:3 – 6)

One must repent and confess their sins
 1. Sự Ngăn Trở trong Ơn Gọi - Temptation of Dicipleship (Mt 4:1 – 11)

Describing the obstacles of accepting the call: power, self-righteous, denying God.
 1. Lời Mời Gọi của Chúa - the Call of the First Disciples

(Mt 4:18 – 20)
“Come after me I will make you fisher of men.”
5. Ðiều Kiện để Làm Tông Ðồ cho Chúa - the Conditions of Discipleship (Lk 14:26 – 27)
“Take up your cross & follow me.”
6. Ơn Chúa - the Gifts of Discipleship ( Mt 10:1)
7. Sứ Mạng Tông Ðồ - the Mission of Discipleship (Mt 28:17 – 20)
A3. Thánh Kinh và Luân Lý
Giai Ðoạn Học Hỏi cách Chọn Lựa theo Tinh Thần Kitô Giáo - Learning Moral Decision Making for Catholics stage

1. Sự Quan Trọng và Cần Thiết của 10 Ðiều Răn đối với Luân Lý Ngày Nay – The Importance and Necesscity of the 10 Commandments vs Contemporary Morality


10 điều răn vẫn là những chỉ dẫn tốt cho việc quyết định liên quan đến luân lý – The 10 commandments are still guidelines for moral conduct
10 điều răn là khởi đầu của một đời sống đạo đức – The 10 commandments are the beginning of moral living.


 1. Kinh Thánh và Luân Lý Ngày Nay – Scripture and Contemporary Morality

(2 Tm 3:14,16)
3. Căn Tính của sự chọn lựa và quyết định thuộc về luấn lý? What is the Root of moral decision making?

(Jn 15:17)
Sự yêu thương quan tâm cho tha nhân là căn tính đầu tiên và cơ bản nhất trong sự lựa chọn và quyết định thuộc về luân lý.
4. Tìm Thánh Ý Chúa và xin Ngài Trợ Giúp – Searching for God’s Wills and Asking for His Support.

(Lk 22:41 – 42)
Chúa Giêsu tuy là Chúa mang thân phận con ngươi, Ngài đã xao xuyến và lo lắng trước cuộc thương khó, Ngài đã tìm đến và cầu nguyện với Chúa Cha để biết việc phải làm và làm theo thánh ý Chúa Cha trên trời. Lạy Chúa, xin cho em biết luôn biết tìm ý Chúa trong cuộc đời trong mọi lúc và nhất là trước những quyết định thuộc về luân lý đạo đức.
5. Ðiều Gì thì Ðúng cho em? - What is right for me?

(Rm 14:22)
“Ðiều gì thì đúng cho em” không nhất thiết là điều em muốn nó đúng hoặc mong nó đúng, nhưng là điều mà em thành thật nghĩ rằng nó đúng sau khi em đã cân nhắc kỹ lường và xem xét các vấn đề bao gồm các điều về sự thật mà em mới khám phá. Vấn đề không phải là em cảm thấy thế nào hoặc muốn thé nào – “What is right for me?” is not merely what I want to be right or wish were right, but what I honesly think is right after I have carefully weighed and considered the matter, including the objective truth I just discover – no matter how I feel or what I wish were so.
6. Tuỳ Em Quyết Ðịnh – It’s up to You

(Micah 6:8)
Sự tự do là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho em. Những điều hay lẽ phải đều được ghi lại trong Sách Thánh và những Giáo Huấn của Giáo Hội luôn luôn là những chỉ dẫn cho em trong thánh ý Chúa. Và mỗi người thì có sự hiểu biết và nhận thức khác nhau về Lời Chúa, do vậy quyết định cuối cùng vẫn là của em dựa trên lương tâm của em đối với tha nhân và đối với Chúa.
7. Những Lời Khuyên cho những Quyết Ðịnh thuộc về Luân Lý trong mọi trường hợp – Good advice regarding to the task of moral decision making in all situations

(2 Tx 5:14 – 22)


 1. Thánh Thể

B1. Lý Thuyết 1. Thánh Lễ là gì? – The Mass, what is it?

 2. Sự Kỳ Diệu của Thánh Lễ - Wonder of the Mass

 3. Những Ơn Ích của Thánh Lễ - Graces of the Mass

 4. Niềm Vui của các Thánh trong Thánh Lễ - Joys of Saints in the Mass

 5. Cao quý của Thánh Thể & Chức Linh Mục – Linh mục, người hạnh phúc nhất – Linh mục, thiên thần hạ giới

 6. Vai Trò của Linh Mục trong Thánh Lễ - Roles of priest in the Mass.

 7. Vai Trò của các Thừa Tác Viên – Roles of Eucharist Delegations

 8. Tâm Tình và Nhiệm Vụ của Giáo Dân – heart-feelings and responsiblities of parishioner

 9. Tham dự Thánh Lễ cách hiệu quả - How to participate the Mass effectively?

 10. Giáo Hội Liên Tục Cử Hành Thánh Lễ - the continuity of the Mass in the Catholic Church

 11. Thánh Lễ tiếp diễn trong Ðời Sống - the continuity of the Mass in our daily life.

B2. Thực Hành 1. Tham Dự Thánh Lễ & Rước Lễ Mỗi Ngày – Attending Mass and receiving communion daily

 2. Sống Ngày Thánh Thể 6 – Living Eucharist Day 6

 3. Chầu Thánh Thể 6 – Eucharist Adoration 6
 1. Giáo Lý

 1. Tội Ta Phạm

Our Sins

 1. Bảy Mối Tội Đầu

The 7 Capital Sin

 1. Cuộc Sống Mới Trong Thánh Thần

The New Life in the Spirit

 1. Điều Răn 1

The 1st Commandment

 1. Điều Răn 2

The 2nd Commandment

 1. Điều Răn 3

The 3rd Commandment

 1. Điều Răn 4

The 4th Commandment

 1. Điều Răn 5

The 5th Commandment

 1. Điều Răn 6 & 9

The 6th & 9th Commandment

 1. Điều Răn 7 & 10

The 7th & 10th Commandment

 1. Điều Răn 8

The 8th Commandment

 1. Luật Hội Thánh 1 & 2

The 1st & 2nd Precepts of the Church

 1. Luật Hội Thánh 3 & 4

The 3rd & 4th Precepts of the Church

 1. Luật Hội Thánh 5, 6 & 7

The 5th, 6th & 7th Precept of the Church

 1. Tám Mối Phúc Thật

The 8 beatitudes

 1. Mười Bốn Mối Thương Người

The 14 Works of Mercy


 1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào   1. Ôn 10 Ðiều Tâm Niệm & 7 Kinh

   2. Ý Nghĩa Các Màu Khăn

   3. Bó Hoa Thiêng

   4. Hệ Thống Tổ Chức Ðoàn

   5. Vai Trò ÐT/ÐP/ÐV

D2. Chuyên Môn   1. Nhận Bản Tin Tốc Ðộ 2 (Words/Min)

   2. Thực Tập Ðánh Morse A – Z

   3. Thực Tập Ðánh Nguyên Chữ (Word)

   4. Thực Tập Ðánh 1 Bản Tin

D3. Nghiêm Tập  1. Ôn Các Thế Căn Bản & Các Ðội Hình

  2. Cờ Danh Dự

  3. Họp Ðội

D4. Ca Hát  1. Quốc Ca / Thiếu Nhi tân Hành Ca

  2. Cuộc Hành Trình

  3. Cho Tôi Xin

  4. Praise Him, Praise Him

  5. This Is My CommandmentCHƯƠNG 4
CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH NGHĨA SĨ

NGHĨA SĨ CẤP I 1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
  1. Từ 13 đến 14 tuổi

  2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

  3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

 1. Nhận và truyền bản tin Semaphore 15 - 20 wpm

 2. Nhận và truyền bản tin Morse 15 - 20 wpm

 3. Biết cách mở Kinh Thánh theo sách, câu, và đoạn

 4. Thuộc các bài hát trong Ca Chính Thức

 5. Biết Lần Chuỗi Mân Côi – 5 Sự Vui
 1. KHUNG CẢNH THÁNH KINH


Thánh Thể được Cử Hành trong Thế Giới của Chúa Giêsu - Từ sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh cho đến khi ngài về trời


 1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu Phục Sinh, chết đi con người cũ và sống lại với con người mới. Noi gương Chúa, em cố gắng từ bỏ và khắc phục những tính xấu để được nên tốt lành sáng láng giống Chúa Phục Sinh.
 1. NỘI DUNG HỌC TẬP
  1. Thánh Kinh


A1. Kiến Thức Thánh Kinh


Каталог: download
download -> Người lính bộ đội Cụ Hồ
download -> Truyện Tiểu thuyết
download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
download -> I. Tìm hiểu chung
download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai

tải về 351 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương