ĐOÀn sinh ban Nghiên Huấn Trung Ương 004 chưƠng giới thiệu tổng quáTtải về 351 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích351 Kb.
#3247
  1   2   3   4

P

HONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ


CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN

ĐOÀN SINH

Ban Nghiên Huấn Trung Ương
2004

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 1. GIỚI THIỆU

Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh (CTTTDS) là chương trình học tập dài hạn dành cho các em đoàn sinh từ 7 cho đến 16 tuổi và được xem như là khuôn mẫu cho mọi công tác giáo dục và huấn luyện các em thiếu nhi trong Phong Trào. CTTTDS là kết tinh của các cuộc nghiên cứu và thực nghiệm các phương thức đào luyện thanh thiếu niên từ những hiểu biết về đạo, rèn luyện các đức tính tốt, tăng trưởng đời sống tâm linh đến những hiểu biết về chuyên môn thực dụng. Toàn bộ chương trình lấy Thánh Thể làm trọng tâm và Chúa Giêsu là gương mẫu học tập cho các em.
 1. MỤC ĐÍCH

Mục đích của cuốn sách này là hệ thống hoá và thống nhất toàn bộ chương trình học tập của các em thiếu nhi trên toàn quốc. Đây chính là khởi điểm cho các công việc nghiên cứu và soạn thảo các sách giáo khoa cho các ngành.
 1. NỘI DUNG

Toàn bộ nội dung của CTTTDS được đặt trên nền tảng Thánh Kinh và những giáo huấn của giáo hội và được chia ra làm bốn khoa học: Thánh Kinh, Thánh Thể, Giáo Lý và Phong Trào/Chuyên Môn


Học hỏi về Thánh Kinh và Thánh Thể là học hỏi về mối tương quan liên hệ hàng dọc của ta đối với Thiên Chúa, và mối liên hệ hàng ngang với tha nhân qua các môn Giáo Lý và Phong Trào/Chuyên Môn. 1. CƠ CẤU

CTTTDS được nghiên cứu và hình thành song song với sự phát triển về tâm sinh lý và thể lý của các em. Ở mỗi lứa tuổi, trí khôn, sự hiểu biết và khả năng hoạt động của các em hoàn toàn khác nhau. Do vậy, CTTTDS cũng phải được sắp xếp một cách khéo léo, trình tự từ dễ đến khó và từ thấp đến cao và phải mang tính cách liên tục cho mỗi bộ môn.
 1. Thánh Kinh

Toàn bộ chương trình Thánh Kinh dành cho ba ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa xoay xung quanh chủ đề lớn là Thiên Chúa ở cùng chúng ta qua Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu. Lịch sử ơn cứu độ chính là câu chuyện tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì yêu thương Ngài đã dựng nên ta, yêu thương ta, nuôi dưỡng ta và ở lại mãi trong ta qua phép Thánh Thể. Thánh Thể được xem là trọng tâm trong chương trình Thánh Kinh. Thánh Thể được biểu hiện trước trong Cựu Ước, được hình thành trong Tân Ước và được cử hành và tôn kính ngày nay và mãi mãi.


Về phương thức học Kinh Thánh, chương trình đưa ra 3 phương pháp học khác nhau:


   1. Kiến Thức Thánh Kinh – Bible Knowledge

Học hỏi nguồn gốc, xuất xứ, và ý nghĩa những giai thoại lịch sử trong Kinh Thánh được sắp xếp trình tự từ Cựu Ước đến Tân Ước.

   1. Áp Dụng và Sống Lời Chúa – Bible Application

Trích đoạn kinh thánh và đưa ra những bài học áp dụng thực tế vào trong đời sống, giúp các em biết sống Tin Mừng hôm nay.

   1. Kinh Thánh và Luân Lý – Bible and Morality

Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy ta những gì đứng trước những vấn đề luân lý trong xã hội ngày hôm nay. Đây là loạt bài giúp các em tập nhận thức, phân biệt đúng/sai và học hỏi cách chọn lựa khôn ngoan theo giáo huấn và tinh thần của Giáo Hội Công Giáo.
A1. Ngành Ấu
Chương trình và các bài học Thánh Kinh của ngành Ấu Nhi được chia ra làm 3 phần cho mỗi bài:

1. Lời Chúa trong Sách Thánh (Kiến Thức Thánh Kinh – Bible Knowledge)

2. Tìm Hiểu Ý Chúa qua đoạn văn (Hiểu Biết Ý Chúa – Understanding the Word of God)

3. Áp Dụng Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày qua các bài thực hành (Thực Hành Lời Chúa – Bible Application)


Ấu Cấp I: Thánh Thể Ðược Biểu Hiện trong Thế Giới của Tổ Phụ Abraham - Bắt đầu từ câu truyện Thiên Chúa tạo nên vũ trụ cho đến tổ phụ Isaac.
Ấu Cấp II: Thánh Thể được Biểu Hiện trong Thế Giới của Môisen - Từ tổ phục Isaac và con cháu cho đến khi dân Do Thái về đến Ðất Hứa
Cấp III: Thánh Thể Ðược Biểu Hiện trong Thế Giới của Vua David - Từ sau khi về đến Ðất Hứa cho đến Gioan Tẩy Giả. Thời kỳ cuối của Cựu Ước, thời kỳ xuất hiện 5 nhóm: Pharisees, Sadducees, Essense, Zealots và người nghèo. Lúc này tầng lớp nghèo trong dân Do Thái cầu mong xuất hiện đấng cứu tinh - đấng Messiah

A2. Ngành Thiếu
Chương Trình học Thánh Kinh của các em ngành Thiếu Nhi được chia ra làm 3 phần khác nhau (kiến thức, áp dụng, và luân lý) bao gồm 7 bài cho mỗi phần, tổng cộng 21 bài cho cả năm.


    1. Kiến Thức Thánh Kinh – Bible Knowledge

Cấp I: Dẫn Nhập Kinh Thánh – Introduction to Bible


Những hiểu biết và kiến thức căn bản về sự hình thành, thứ tự, và bố cục của các sách trong Kinh Thánh
Cấp II: Giai Ðoạn Chuẩn Bị Hình Thành Thánh Thể - The Preparation of Eucharistic Sacrament

Từ khi Gioan Baotixita xuất hiện loan báo Chúa Giêsu nhập thế đến lúc Chúa chịu phép rửa


Cấp III: Thánh Thể được Thiết Lập – The Establishment of Eucharist
Thời kỳ Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng cho đến lúc Chúa chịu chết trên Thánh Giá    1. Áp Dụng và Sống Lời Chúa - Bible Application

Cấp I: Học Tập các Nhân Ðức của Chúa Giêsu - Studying Jesus’s Goodness


Dùng chính đời sống thời niên thiếu của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh để giúp các em học tập theo gương mẫu và các nhân đức của Người
Cấp II: Xin Ơn Chúa Giúp - Asking for God’s Help
Ở giai đoạn này, các phép lạ của Chúa Giêsu chính là những bài học thiết thực nhất giúp các em biết xin ơn từ Chúa như xưa những người bệnh tật, đui mù đến xin ơn chữa lành.
Cấp III: Đáp Trả Ơn Gọi Làm Tông Ðồ - Response to The Call to the Disciple
Bước vào giai đoạn này, các bài học trong Thánh Kinh sẽ giúp các em nhận ra được ơn gọi làm tông đồ cho Chúa, chuẩn bị đời sống tông đồ, lãnh nhận sứ mạng và mạnh dạn ra đi làm tông đồ cho Chúa.


    1. Thánh Kinh và Luân Lý – Bible and Morality

Cấp I: Giai Ðoạn Nhận Thức và Hiểu Biết - Recognizing and Understanding stage


Nhận thức và hiểu biết những giáo huấn của Chúa về Luân Lý qua 10 điều răn

Cấp II: Giai Ðoạn Phân Biệt Tốt/Xấu, Ðúng/Sai -Distinguishing stage


Dùng những bài giáo huấn của chính Chúa Giêsu và những dụ ngôn của Ngài để hướng dẫn các em biết nhận thức và phân biệt tốt/xấu, phải/trái và học biết sự lựa chọn nào là theo thánh ý Chúa.
Cấp III: Giai Ðoạn Học Hỏi cách Chọn Lựa theo Tinh Thần Kitô Giáo - Learning Moral Decision Making for Catholics stage
Từ những nhận thức, hiểu biết và phân biệt đúng/sai về các hành vi luân lý mà các em đã được học trong cấp I và II, giờ đây các bài học trong cấp III sẽ giúp các em từng bước, từng bước tập lựa chọn theo giáo huấn của Chúa và của Giáo Hội.
A3. Ngành Nghĩa
Chương Trình học Thánh Kinh của các Nghĩa Sỹ được chia ra làm 3 phần khác nhau (kiến thức, áp dụng, và luân lý) bao gồm 7 bài cho mỗi phần, tổng cộng 21 bài cho cả năm.


 1. Kiến Thức Thánh Kinh – Bible Knowledge

Cấp I: Giai đoạn cử hành Thánh Thể do chính Chúa Giêsu - The Eucharist Celebration by Jesus


Sau khi sống lại, Ngài nhiều lần hiện ra với các tông đồ và cử hành mầu nhiệm Thánh Thể trước mặt các ông cho đến khi ngài về trời
Cấp II: Giai đoạn Thánh Thể được cử hành và tôn kính bởi các thánh tông đồ - The Eucharist Celebration and Adoration by Jesus’s Disciples
Bắt đầu từ lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống và công việc rao giảng của các tông đồ - Tông Ðồ Công Vụ
Cấp III: Giai đoạn Thánh Thể được cử hành và tôn kính ngày nay trong Giáo Hội Công Giáo – The Eucharist Celebration and Adoration among the Catholic Church
Từ Tông Đồ Công Vụ cho đến hôm nay.


 1. Áp Dụng và Sống Lời Chúa - Bible Application

Cấp I: Ta đối với Chúa - Spiritual Self


Cấp II: Ðối với Bản Thân - Personal Self
Cấp III: Ðối với Xã Hội - Social Self


 1. Thánh Kinh và Luân Lý – Bible and Morality

Cấp I: Những Giá Trị trong Gia Ðình - Family Values


Cấp II: Những Quan Hệ và Ðời Sống Xã Hội - Relationships and Social Life
Cấp III: Những Chọn Lựa Sự Sống - Choices of Life


 1. Thánh Thể


B1. Ngành Ấu
Cấp I: Giai Đoạn Nhận Thức về Thánh Thể - Eucharist Recognizing Stage
Cấp II: Giai Đoạn Học Biết về Thánh Thể - Eucharist Learning State
Cấp III: Giai Đoạn Tôn Sùng Thánh Thể - Eucharist Adoring Stage
B2. Ngành Thiếu
Cấp I: Thứ Tự các phần trong Thánh Lễ - The Orders of the Mass
Cấp II: Phụng Vụ về Thánh Lễ - Liturgy of the Mass
Cấp III: Hiểu Biết về Thánh Lễ - Understanding the Mass
B3. Ngành Nghĩa
Cấp I: Kết Hiệp với Thánh Thể - Union with the Eucharist
Cấp II: Những Biểu Hiện về Thánh Thể trong Cựu Ước - Eucharist Prefigurations in Old Testament
Cấp III: Sự Hình Thành Bí Tích Thánh Thể trong Tân Ước – Eucharist Establishmen in New Testament


 1. Giáo Lý


C1. Ngành Ấu

Chương trình Giáo Lý ngành Ấu giới thiệu cách sơ lược cho các em biết về Ðạo Chúa. Mục đích chính là chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ lần đầu.


Chương Trình học Giáo Lý của ngành Ấu Nhi bao gồm 3 phần: WORD – WORSHIP – WITNESS.
Mỗi bài học lại được chia làm 3 phần: Học Ðạo (kiến thức căn bản về giáo lý) - Sống Ðạo (áp dụng trong đời sống hàng ngày) - Hành Ðạo (làm chứng nhân cho Chúa)
Cấp I: Lãnh Nhận Đức Tin - WORD
Học hỏi về Chúa Ba Ngôi và Giáo Hội
Cấp II: Lãnh Nhận Bí Tích - WORSHIP
Học hỏi để chuẩn bị để lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải và Bí Tích Thánh Thể (xưng tội và rước lễ lần đầu)
Cấp III: Lãnh Nhận Lề Luật – WITNESS
Học hỏi về lề luật Chúa để giúp các em sống và chuẩn bị kỹ càng hơn mỗi khi lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải
Ngoài ra, để chuẩn bị cho các cấp giáo lý ngành Ấu, một lớp về các kinh thường ngày cũng được soạn cho lớp Ấu Dự Bị để các em có thể học thuộc các kinh căn bản thường dùng trong ngày hay buổi kinh tối trong gia đình.
C2. Ngành Thiếu
Chương trình Giáo Lý ngành Thiếu giúp các em hiểu biết về căn bản giáo lý Công Giáo. Mục đích chính là giúp các em lãnh nhận các Bí Tích và sống đạo một cách sốt sắng hơn.
Chương Trình học Giáo Lý của ngành Thiếu Nhi bao gồm 3 phần: WORD – WORSHIP – WITNESS.
Mỗi bài học lại được chia làm 3 phần: Học Ðạo (kiến thức căn bản về giáo lý) - Sống Ðạo (áp dụng trong đời sống hàng ngày) - Hành Ðạo (làm chứng nhân cho Chúa)
Cấp I: Hiểu biết về Ðức Tin - WORD
Cấp II: Hiểu biết về Bí Tích - WORDSHIP
Cấp III: Hiểu biết về Lề Luật - WITNESS
C3. Ngành Nghĩa
Chương trình Giáo Lý ngành Nghĩa giúp các em hiểu biết sâu rộng về giáo lý Công Giáo. Mục đích chính là giúp các em chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích thêm Sức và sống Ðức tin, Bí Tích và Lề Luật như một chứng nhân.
Chương Trình học Giáo Lý của ngành Nghĩa Sĩ bao gồm 3 phần: WORD – WORSHIP – WITNESS.
Mỗi bài học lại được chia làm 3 phần: Học Ðạo (kiến thức căn bản về giáo lý) - Sống Ðạo (áp dụng trong đời sống hàng ngày) - Hành Ðạo (làm chứng nhân cho Chúa)
Cấp I: Sống Ðức Tin - WORD
Cấp II: Sống Bí Tích - WORSHIP
Cấp III: Sống Lề Luật - WITNESS


 1. Phong Trào/Chuyên Môn


D1. Ngành Ấu


  1. Phong Trào: các em được giới thiệu những kiến thức căn bản về Phong Trào: 10 điều tâm niệm, khẩu hiệu thiếu nhi, châm ngôn, các màu khăn, các kinh dâng ngày, dâng đêm, v.v…
  1. Chuyên Môn: ở tuổi ấu về thể lý, các em cần được phát triển về giác quang (khả năng nhìn hay quan sát); do vậy môn học cách nhận và truyền tin bằng cờ Semaphore sẽ giúp các phát triển khả năng nhìn, nhớ, và biết vận dụng khối óc để chuyển thành ngôn ngữ thường ngày.
  1. Nghiêm Tập: học và thực hành các tư thế căn bản trong nghiêm tập sẽ từng bước đưa các em vào hàng ngũ và ý thức được kỷ luật trong khi tập họp.
  1. Ca Hát: các bài hát trong sách Ấu Nhi Ca


D2. Ngành Thiếu


 1. Phong Trào: Nội Quy (1992), Chương I
 1. Chuyên Môn: học cách nhận và truyền tin các tín hiệu Morse sẽ giúp các em phát triển khả năng nghe ở giai đoạn này. 1. Nghiêm Tập: Nghi Thức (2002), Chương I
 1. Ca Hát: các bài hát trong Thiếu Nhi Ca và bài Tân Hành Ca trong tập hát Ca Chính Thức


D3. Ngành Nghĩa


 1. Phong Trào: Nội Quy (1992), Chương I (tiếp theo)
 1. Chuyên Môn: học các nút dây hữu dụng; thực tập dựng lều, cổng lều, và cột cờ trong khi đi trại; áp dụng chuyên môn vào cuộc sống bằng việc thực hiện những project nhỏ theo đội.
 1. Nghiêm Tập: Nghi Thức (2002), Chương II
 1. Ca Hát: các bài hát sinh hoạt trong Nghĩa Sĩ Ca và Ca Chính Thức

CHƯƠNG 2
CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH ẤU NHI

ẤU NHI CẤP I 1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
  1. Từ 7 đến 8 tuổi

  2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

  3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

   1. Biết làm vệ sinh cá nhân

   2. Biết xem đồng hồ

   3. Biết làm dấu Thánh Giá

   4. Thuộc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, và Sáng Danh
 1. KHUNG CẢNH THÁNH KINH


Thánh Thể Ðược Biểu Hiện trong Thế Giới của Tổ Phụ Abraham - Bắt đầu từ câu truyện Thiên Chúa tạo nên vũ trụ cho đến tổ phụ Isaac.


 1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu bé thơ sống ngoan, vâng lời cha mẹ
 1. NỘI DUNG HỌC TẬP
  1. Thánh Kinh

1. Thiên Chúa dựng nên muôn loàiGod created the world

(Gn 1:1 – 24)

2. Thiên Chúa dựng nên con ngườiGod created humankind

(Gn 1:25 – 30)

3. Thiên Chúa dựng nên các Thiên ThầnGod created the Angeles

4. Adam và Eva bị cám dỗ và phạm tộiAdam and Eve were tempted and committed the First Sin

(Gn 3:1 – 7)

5. Chúa phạt Adam và Eva vì không vâng lờiGod punished Adam and Eve because of their disobedience

(Gn 3:8 – 24)

6. Chuyện Cain và AbelCain and Abel story

(Gn 4:1 – 16)

7. Ông Noe đóng tàuNoe built the Ark

(Gn 6:9 – 22)

8. Lụt Ðại Hồng ThủyThe Great Flood

(Gn 7:1 – 8:19)

9. Chúa lập Giao Ước với Noe

(God’s Covenant with Noah)

Gn 8:20 – 9:17

10. Tháp BabelThe Tower of Babel

(Gn 11:1 – 9)

11. Chúa Gọi AbrahamThe Call of Abraham

(Gn 12:1 – 9)

12. Abraham được thầy Mekiseđê chúc lànhAbram Blessed by Melchizedek

(Gn 14:17 – 24)

13. Chúa lập Giao Ước với AbrahamGod’s Covenant with Abraham

(Gn 17:1 – 27)

14. Chúa thử lòng ông AbrahamGod Tested Abraham

(Gn 22:1 – 19)

15. Chúa lập lại Giáo Ước với AbrahamGod re-established the Covenant with Abraham  1. Thánh Thể

B1. Lý Thuyết 1. Bánh và Mình Thánh là gì?

 2. Rượu và Máu Thánh là gì?

 3. Khi nào thì bánh rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu?

 4. Em thấy mọi người xếp hàng lên trên cung thánh? Tại sao? Và làm gì?

 5. Vậy ai được cầm và rước Mình và Máu Thánh Chúa?

 6. Cất giữ Mình Thánh Chúa - Nhà Tạm

 7. Các Dấu Hiệu và Hình Ảnh về Thánh Thể

B2. Thực Hành 1. Rước Lễ Thiêng Liêng cho các em chưa được Rước Chúa thật - Sự Ao Ước Mời Chúa Ngự vào tâm hồn em

 2. Sống ngày Thánh Thể 1

 3. Viếng Chúa - Chầu Thánh Thể 1
  1. Giáo Lý
 1. Dấu Thánh Giá

The Sign of the Cross

 1. Biết chúa Qua Kinh Thánh

Know God throught the Bible

 1. Thiên Chúa & Những Bản Tính Toàn Thiện Của Người

God & His Perfections

 1. Tôn Thờ Thiên Chúa

Worship of God

 1. Nhận Biết, Yêu Mến và Phụng Vụ Thiên Chúa

To Know, to Love, and to Serve God

 1. Chúa Ba Ngôi

The Holy Trinity

 1. Sự Tạo Dựng và Các Thiên Thần

The Creation & The Angels

 1. Tổ Tông Loài Người và Tội Nguyên Tổ

Our First Parents & The Original Sin

 1. Con Thiên Chúa Làm Người

The Son of God Becomes Man

 1. Cuộc Vượt Qua, Sự Chết, Sự Sống Lại và Lên Trời của Chúa Giêsu

Jesus’ Passion, Death, Resurrection, and Ascension

 1. Chúa Thánh Thần

The holy Spirit

 1. Giáo Hội Công Giáo

The Catholic Church

 1. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh

Mary the Mother of the Church

 1. Sự Chết, Sự Phán Xét, Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục

Death, Judgment, Heaven, Purgatory, and Hell


  1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào 1. Châm Ngôn & Màu Khăn Ngành Ấu

 2. Khẩu Hiệu Phong Trào

 3. Ðiều Tâm Niệm 1 - 4

 4. Ðiều Tâm Niệm 1 - 7

 5. Ðiều Tâm Niệm 1 - 10

D2. Chuyên Môn 1. Giới Thiệu các mẫu tự Semaphore và Công Dụng

 2. Nhận biết các mẫu tự Semaphore A - G

 3. Nhận biết các mẫu tự Semaphore H - N

 4. Nhận biết các mẫu tự Semaphore O - U

 5. Nhận biết các mẫu tự Semaphore V - Z và ôn từ A - Z

D3. Nghiêm Tập 1. Thế Nghỉ, Nghiêm, Hướng Tâm, Về Ðất, Chào

 2. Quay Phải, Trái, Sau

 3. Cách So Hàng

 4. Hiệu Còi Tập Họp

D4. Ca Hát 1. Ấu Nhi Ca

 2. Bé Muốn Lên thiên Đàng

 3. Em Ra Về

 4. God Made Me

 5. God Is So Good

ẤU NHI CẤP II 1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
  1. Từ 8 đến 9 tuổi

  2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

  3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

   1. Biết đọc và biết viết

   2. Biết tự thắt khăn quàng

   3. Thuộc Kinh Mười Điều Răn và Kinh Ăn Năn Tội

   4. Thuộc 10 điều tâm niệm
 1. KHUNG CẢNH THÁNH KINHThánh Thể được Biểu Hiện trong Thế Giới của Môisen - Từ tổ phục Isaac và con cháu cho đến khi dân Do Thái về đến Ðất Hứa


 1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu chuyên cần học tập và thảo kính cha mẹ.
 1. NỘI DUNG HỌC TẬP
 1. Thánh Kinh

1. Chuyện hai anh em sinh đôi con của Isaac - Esau và JacobThe twins story – Esau and Jacob

(Gn 25:19 – 34)

2. Isaac chúc lành JacobIsaac blessed Jacob

(Gn 27: 1 – 29)

3. Giấc Mộng của JacobThe dream of Jacob

(Gn 28:10 – 22)

4. Chuyện ông GiuseJoseph story

(Gn 37:2 – 36) 1. Ông Giuse bên Ai Cập

Joseph in Egypt

(Gn 39 - 42)

 1. Con cháu ông Giacob bên Ai Cập

Descendants of Jacob in Egypt

(Ex 1: 1 – 22)

7. Ông Môise ra đờiThe Birth of Mose

(Ex 2: 1 – 10)

8. Chúa gọi MôisenThe Call of Mose

(Ex 3: 1 – 15)

9. Những Tai Họa tại Ai Cập10 plaques in Egypt

(Ex 7:14 – 12:32)

10. Bữa Chiên Vượt QuaThe Passover

(Ex 12:1 – 14)

11. Phép Lạ: Vượt Biển ĐỏMiracle: Crossing the Red Sea

(Ex 14:5 – 31)

12. Bánh ManaMana

(Ex 16:1 – 35)

13. Chúa ban 10 Giới Luật cho dân Do Thái

God gave 10 commandments

(Ex 20:1 – 21)

14. Hòm Bia Thiên Chúa

The Lord’s Ark

(Ex 24:10 - 22)

15. Chúa Lập Lại Giao ƯớcGod re-established the Covenant

(Ex 34:10 – 28)


 1. Thánh Thể

B1. Lý Thuyết 1. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

The Sacrament of Eucharist?

 1. Những tên gọi của Bí Tích Thánh Thể

All different calling names of the Sacrament of Eucharist

 1. Bí Tích Thánh Thể được lập ra bởi ai, khi nào và có ai tham dự?

Who was created the Sacrament of Eucharist, When?, and Who else were there?

 1. Sự Hiện Diện Ðích Thực của Chúa Giêsu là thế nào?

 2. Ngày rước lễ lần đầu là gì?

 3. Rước Mình và Máu Thánh Chúa để làm gì?

 4. Phép lạ Thánh Thể là gì?

 5. Phép lạ Thánh Thể 1

B2. Thực Hành 1. Rước Lễ mỗi ngày – Receiving Communion Daily

 2. Sống Ngày Thánh Thể 2 – Living Eucharist Day 2

 3. Viếng Chúa/Chầu Thánh Thể 2 – Eucharist Adoration 2
 1. Giáo Lý

  1. Bí Tích

The Sacrament

  1. Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức & Xức Dầu

The Sacrament of Baptism, Confirmation & Anointing of The Sick

  1. Bí tích Truyền Chức Thánh & Hôn Phối

The Sacrament of Holy Orders & the Sacrament of Matrimony

  1. Bí Tích Hoà Giải

The Sacrament of Reconciliation

  1. Xét Tội Mình

Find Out My Sins

  1. Ăn Năn Tội

Be Sorry For My Sins

  1. Dốc Lòng Không Phạm Tội Nữa

Make Up My Mind Not To Sin Again

  1. Xưng Tội Với Cha

Tell My Sins to the Priest

  1. Đền Tội

Penance

  1. Bí Tích Thánh Thể

The Holy Eucharist

  1. Hiệp Lễ

The Holy Communion

  1. Những Việc Làm Trước và Sau Khi Rước Mình Thánh Chúa

Things to Do Before and After the Holy Communion


 1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào 1. Ôn 10 Ðiều Tâm Niệm

 2. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

 3. Kinh Dâng Ngày

 4. Kinh Dâng Ðêm

 5. Ðồng Phục, Băng Hiệu, Huy Hiệu

D2. Chuyên Môn 1. Ôn các mẫu tự Semaphore A - Z

 2. Học & Nhận Nguyên Chữ (Word)

 3. Nhận Bản Tin Ngắn (5 – 10 Words)

 4. Nhận Bản Tin Dài (10 Words & More)

D3. Nghiêm Tập 1. Ôn Các Thế Căn Bản

 2. Thủ Lệnh Tập Họp

 3. Tập Họp Hình Tròn

 4. Tập Họp Hình Ngang

D4. Ca Hát 1. Đôi Bàn Tay

 2. Cánh Của Em

 3. Manna Cho EmẤU NHI CẤP III 1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
  1. Từ 9 đến 10 tuổi

  2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

  3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

   1. Biết cầu nguyện một mình

   2. Thuộc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

   3. Biết đọc kinh dâng ngày và dâng đêm

   4. Hiểu và nhớ 10 điều tâm niệm thiếu nhi

   5. Thuộc bài hát Tân Hành Ca
 1. KHUNG CẢNH THÁNH KINHThánh Thể Ðược Biểu Hiện trong Thế Giới của Vua David - Từ sau khi dân Do Thái về đến Ðất Hứa cho đến Gioan Tẩy Giả. Thời kỳ cuối của Cựu Ước, thời kỳ xuất hiện 5 nhóm: Pharisees, Sadducees, Essense, Zealots, và người nghèo. Lúc này tầng lớp nghèo trong dân Do Thái cầu mong xuất hiện đấng cứu tinh - đấng Messiah


 1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu tháo vát, giúp đỡ cha mẹ từ những việc nhỏ trong gia đình.
 1. NỘI DUNG HỌC TẬP
 1. Thánh Kinh

  1. Chúa Gọi Samuel

The Call of Samuel

(1 Sm 3:1 – 19)

  1. Samuel Xức Dầu và Phong Vương cho Ðavid

Samel Sent to Anoint David

(1 Sm 16:1 – 13)

  1. David và Goliath

David and Goliath

(1 Sm 17:12 – 51)

  1. Ðavid Tha Chết cho Sa-un

David Spares Saul

(1 Sm 24:1 – 23)

  1. Sự Ðau Khổ của Ðavid vì Làm Mất Lòng Chúa và Sự Ra Ðời của Salomôn

David’s Grief and the birth of Saolomon

(2 Sm 12:13 – 25b)

  1. Sự Khôn Ngoan của vua Salomon

Solomon’s Wisdoms

(1 Vua 3:1 – 28)

  1. Nữ Hoàng Sheba thăm vua Salômon

The Queen of Sheba Visits Salomon

(1 Vua 10:1 – 13)

  1. Tiên Tri Eliah và các Ngôn Sứ Thần Ba-an

Elijah and the Prophets of Baal

(1 Vua 18:20 – 40)

  1. Tiên Tri Eliah được Cất Lên Trời

Eliah and the Chariots of Fire

(2 Vua 2:7 – 18)

  1. Vua Giô-Si-a Lập Lại Giao Ước

Giosia renews the Covenant

(2 Vua 23:1 – 3)

  1. Daniel Trong Chuồng Sư Tử

Daniel in the Lions’ Den

(Dn 6:1 – 25)

  1. Giona 3 ngày trong Bụng Cá

Jonah - 3 days in the Fish’s Belly

(Jon 2:1 – 10)

  1. Job Ðược Chúa Ðền Bù

Job’s Restorations

(Jb 42:7 – 17)

  1. Loan Tin Sự Ra Ðời của Gioan Tẩy Giả

The Annunication of the Birth of John Baptist

(Lk 1:5 – 25)

  1. Gioan Tẩy Giả Chào Ðời

The Birth of John the Baptist

(Lk 1:57 – 66)


 1. Thánh Thể

B1. Lý Thuyết 1. Yêu mến và tôn kính Thánh Thể

 2. Chầu Thánh Thể là gì?

 3. Chầu Thánh Thể bắt nguồn từ đâu?

 4. Những hình thức khác nhau của Chầu Thánh Thể

 5. Các em làm gì trong khi Chầu Thánh Thể

 6. Các em làm gì khi Viếng Chúa tại nhà tạm

 7. Phép Lành Thánh Thể là gì?

 8. Phép lạ Thánh Thể 2

B2. Thực Hành  1. Rước Lễ mỗi ngày – Receiving Communion Daily

  2. Sống Ngày Thánh Thể 3 – Living Eucharist Daily 3

  3. Chầu Thánh Thể 3 – Eucharist Adoration 3
 1. Giáo Lý

  1. Tội Ta Phạm

Our Own Sins

  1. Bẩy Mối tội Đầu

The 7 Capital Sin

  1. Đời Sống Mới Trong Thánh Thần

The New Life in the Spirit

  1. Điều Răn 1

The 1st Commandment

  1. Điều Răn 2

The 2nd Commandment

  1. Điều Răn 3

The 3rd Commandment

  1. Điều Răn 4

The 4th Commandment

  1. Điều Răn 5

The 5th Commandment

  1. Điều Răn 6 & 9

The 6th & 9th Commandment

  1. Điều Răn 7 & 10

The 7th & 10th Commandment

  1. Điều Răn 8

The 8th Commandment

  1. Luật Hội Thánh 1 & 2

The 1st & 2nd Precepts of the Church

  1. Luật Hội Thánh 3 & 4

The 3rd & 4th Preceptsof the Church

  1. Luật Hội Thánh 5, 6 & 7

The 5th, 6th & 7th Preceptof the Church

  1. Tám Mối Phúc Thật

The 8 Beatitudes

  1. Mười Bốn Mối Thương Người

The 14 Works of Mercy


 1. Phong Trào/Chuyên Môn

D1. Phong Trào  1. Ôn 10 Ðiều Tâm Niệm & 3 Kinh: Rước lễ thiêng liêng, Dâng ngày, Dâng đêm

  2. Bó Hoa Thiêng

  3. Mầu Khăn Phong Trào

  4. Cấp Hiệu Ðoàn Sinh

  5. Cờ Ðoàn, Cờ Ðội

D2. Chuyên Môn   1. Nhận Bản Tin Tốc Ðộ 2 (Words/Min)

   2. Thực Tập Ðánh Semaphore A – Z

   3. Thực Tập Ðánh Nguyên Chữ (Word)

   4. Thực Tập Ðánh 1 Bản Tin

D3. Nghiêm Tập  1. Ôn Các Thế Căn Bản & Các Ðội Hình

  2. Di Chuyển

  3. Tập Họp Hình Bán Nguyệt

  4. Tập Họp Chữ U

D4. Ca Hát  1. Về Ðất Hứa

  2. Hái Bông Hoa Hồng

  3. Mây Hồng

  4. Kum Ba Yah (Come By Here)

  5. Love, Love

CHƯƠNG 3
CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH THIẾU NHI

THIẾU NHI CẤP I 1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
  1. Từ 10 đến 11 tuổi

  2. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

  3. Hiểu Biết và Kiến Thức cần có

   1. Biết các thế nghiêm tập căn bản: chào, đứng nghiêm, nghỉ, ngồi

   2. Nhận biết các thủ lệnh tập họp

   3. Nhận và đánh các mẫu tự Semaphore

   4. Thuộc Kinh Tin Kính
 1. KHUNG CẢNH THÁNH KINH


Thánh Thể Ðược Biểu Hiện trong Thế Giới của Gioan Tẩy Giả - Bắt đầu từ biến cố truyền tin cho đến khi Đức Mẹ viếng bà thánh Elizabeth


 1. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu thanh sạch, luôn giữ mình và đứng vững trước mọi cám dỗ vật chất.
 1. NỘI DUNG HỌC TẬP
  1. Thánh Kinh


A1. Kiến Thức Thánh Kinh

Каталог: download
download -> Người lính bộ đội Cụ Hồ
download -> Truyện Tiểu thuyết
download -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
download -> I. Tìm hiểu chung
download -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
download -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
download -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
download -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
download -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai

tải về 351 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương